”Minä, Justus ja Sherlock Holmes”

Ammattikorkeakoulun on kerättävä tietoa tekemisistään ja raportoitava tiedoista opetus- ja kulttuuriministeriölle. Julkaisutietojen kohdalla tehtävä on erityisen mielenkiintoinen kerättävien tietojen luonteen takia.

Tässä podcastissa Xamkin kirjastopalveluiden päällikkö Pekka Uotila käsittelee julkaisutiedonkeruun ongelmia esimerkkien avulla. Millaisiin eettisiin ongelmiin julkaisutiedonkerääjä voi nykyisessä julkaisutiedonkeräämisen prosessissa joutua? Mikä on lomakkeen rooli tietojen keräämisessä? Millaisiin vaikeuksiin vuorovaikutus ihmisen ja lomakkeen välillä voi johtaa?

Podcast ylistää postbyrokraattisen organisaation kauneutta ja rohkaisee suhtautumaan tietojen keräämiseen lempeästi.

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Pin It on Pinterest