Wellbeing Management -tutkinto pika-ajassa siivitti hyvinvointikoordinaattorin toimeen

Xamkin Mikkelin liiketalouden englanninkielinen Wellbeing Management -koulutus käynnistyi tammikuussa 2019, ja vuoden 2021 lopulla koettiin historiallisen merkittävä hetki, kun ensimmäinen opiskelija, mikkeliläinen liikunnan ja urheilun monitoimija Kimmo Aholainen, valmistui koulutuksesta.

”Kolme opiskeluvuotta hujahti yhdessä silmänräpäyksessä”, naurahtaa Kimmo Aholainen, Saimaa Stadiumin hyvinvointikoordinaattori.

Kimmo Aholainen ja pika-ajassa suoritettu tutkintotodistus. Kuva: Aki Ilmanen

Kimmo valmistui 31.12.2021 Xamkin Wellbeing Management -koulutuksesta ensimmäisenä opiskelijana Bachelor of Business Administration, Wellbeing Management -tutkinnolla.

Hakiessaan opintoihin Saimaa Stadiumilla sijaitseva Active Life Lab -ympäristö oli hänelle yksi suurimmista vetovoimatekijöistä hakea täysin uuteen koulutukseen. Nyt hyvinvointikoordinaattori sukkuloi ammattitaitoisesti Active Life Labissa yhtenä osana Saimaa Stadiumin tarjoamia työhyvinvointipalveluja.

Vauhdilla työelämään!

”Opinnoissa minulla oli huippumahdollisuus yhdistää liikunnan ja urheilun intohimoni yli 20 vuoden palvelujen markkinoinnin ja myynnin työkokemukseen,” Kimmo listaa.

Hän suoritti 3,5 vuoden opinnot kolmessa vuodessa. ”Nykyinen työtehtäväni Saimaa Stadiumin hyvinvointikoordinaattorina erityisesti yritysten hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa sopii erinomaisesti yhteen Wellbeing management -tutkinnon antamien tietojen ja taitojen kanssa,” hän jatkaa.

”Työhyvinvoinnin palvelut kehittyvät huimalla vauhdilla, ja dataan perustuva hyvinvoinnin edistäminen on ehdottomasti tätä päivää. Sen avulla pystytään oikeasti todentamaan hyvinvoinnin vaikuttavuus,” Kimmo kertoo.

”On hienoa, että Mikkelissä tarjotaan tällaista huipputason palvelua. Hyvinvointi on loppujen lopuksi tärkeintä, mitä ihmisellä on.”

Opinnot yhdistelmä liiketalouden, IT:n ja hyvinvoinnin osaamista

Kimmon aloittaessa opinnot 2019 opiskelu tapahtui täysin englanniksi. Nyt samat opinnot ovat mahdollista suorittaa opiskelijan kiinnostuksen mukaan kokonaan joko englanniksi tai suomeksi.

”Suhtauduin aikanaan englantiin opiskelukielenä haasteena, jonka varmasti selättäisin määrätietoisella asenteella. Rohkeus hypätä kannatti, ja opintojen myötä kielitaito parani ja monipuolistui, mikä auttaa varmasti työelämässä muun muassa palvelemaan ulkolaisia asiakkaita paremmin ja luomaan uusia ammatillisia verkostoja,” Kimmo pohtii.

Xamkin vahva TKI-osaaminen (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio) yhdistettynä Saimaa Stadiumilla sijaitsevaan ainutlaatuiseen Active Life Lab -tutkimusympäristöön tuovat opintoihin dataan perustuvaa, korvaamatonta sisältöä edistäen opiskelijoiden ammatillista osaamista käytännönläheisesti opintojen aikana.

Yrittäjyys hyvinvoinnin alalla on kiinnostanut aina

Jo aiemmin herännyt kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvoi Kimmolla opiskelujen aikana. Hyvinvointialalla tapahtuu lähivuosina sote-uudistuksen myötä sekä suuria rakenteellisia muutoksia että toimintatapojen uudistumista.

Esimerkiksi Etelä-Savossa palvelurakenteeseen ja uusien palvelujen kehittämiseen vaikuttavat etenkin väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet, sillä väestön ennustetaan vähenevän nykyisestä reilusta 130 000 henkilöstä 107 041 henkilöön vuoteen 2040 mennessä (Etelä-Savon maakuntaliitto, 2021).

Lisäksi Etelä-Savo ennakoi -tietojen mukaan (2022) kasvava luontomatkailu ja uudet teknologian innovaatiot avaavat uusia mahdollisuuksia myös hyvinvointialan yrittäjyydelle. Aalto yliopiston taloustieteen professori Pohjolan tekemän tutkimuksen mukaan (2018) digitalisaatio oikein hyödynnettynä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehostaa julkisen sektorin toimintaa hyvinvointialalla.

”Kuten sanoin jo opintojen alussa vuonna 2019, työsarkaa varmasti riittää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, kolmatta sektoria unohtamatta,” Kimmo muistelee. ”Tekijöiden tarve kaikilla näillä kolmella sektorilla vaan kasvaa entistä kiihtyvämmällä tahdilla, joten hyvinvoinnin asiantuntijoita tarvitaan!”

Lähteet

Etelä-Savo ennakoi. 2022. Tulevaisuusikkuna. Etelä-Savon tulevaisuusikkuna 2030. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.esavoennakoi.fi/tulevaisuusikkuna [viitattu: 21.1.2022].

Etelä-Savon maakuntaliitto. 2021. Tilastot. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.esavo.fi/tilastot [viitattu: 21.1.2022].

Pohjola, M. 2018. Hyvinvointipalvelut pysyvät laadukkaina, jos digitalisaatiota osataan hyödyntää oikein. Aalto University Executive Education. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.aaltoee.fi/aalto-leaders-insight/2018/hyvinvointipalvelut-pysyvat-laadukkaina-jos-digitalisaatiota-osataan-hyodyntaa-oikein [Viitattu 21.1.2022].

Pin It on Pinterest