Mitä on hyvinvointiteknologia?

Tässä podcastissa Jouni Korhonen keskustelee tutkimuspäällikkö Arto Pesolan kanssa hyvinvointiteknologiasta, sen hyödyistä, haasteista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Lisäksi perehdytään siihen, mitä Xamkin Active Life Labissa tehdään ja millaista yhteistyötä se tekee eri toimijoiden kanssa.

Pin It on Pinterest