Opiskelijaviestintä korkeakouluissa

Opiskelijoiden tavoittaminen ja opiskelijaviestintä puhututtaa paljon korkeakoulukentällä. Kentälle kaivataan ideoita sekä proaktiiviseen että reaktiiviseen viestintään. Opiskelijoiden ohjauspalveluiden päällikkö Jarkko Tuominen on työssään kehittänyt paljon LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaviestintää. Hänen mottonaan on ”less is more”. Mikä Jarkon sai innostumaan opiskelijaviestinnästä? Mitkä olivat lähtötilanteen suurimmat ongelmakohdat? Miten lähditte ratkomaan ongelmaa, millaisia toimia opiskelijaviestinnän kehittämiseksi on LUTilla ja LABilla tehty? Millaista palautetta kehittämistoimet ovat saaneet opiskelijoilta ja henkilöstöltä? Missä ollaan nyt? Millaisia kehittämiskohteita Jarkko näkee opiskelijaviestintään liittyen jatkossa?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Pin It on Pinterest