Adobe Firefly sisällöntuotannon apuna

Tekstimuotoisista kuvauksista kuvia tekoälyn avulla luovat ohjelmistot ovat yleistyneet 2020-luvulla. Adoben keväällä 2023 julkistama Adobe Firefly -tekoälyohjelmisto kehittää tekoälyn käyttöä sisällöntuotannossa entisestään.

Tekoälyn kehittämille kuville löytyy jatkuvasti uusia käyttökohteita. Tekoälyllä luotuja kuvia on käytetty jo vuosia joko taiteena tai esimerkiksi verkkohuijauksissa, kun palvelut kuten This Person Doesn’t Exist luovat uskottavia kasvokuvia nimensä mukaisesti ihmisistä, joita ei ole olemassa. Lähitulevaisuudessa sisällöntuotannon kannalta kiinnostavin käyttökohde tekoälyllä generoiduille kuville on kuvapankkikuvien korvaaminen tekoälyllä luoduilla kuvilla, joka varmasti tulee yleistymään isojen kuvapankkiyritysten ottaessa käyttöön tekoälyyn pohjautuvia toimintoja. Yksi maailman käytetyimmistä kuvapankkipalveluista, Shutterstock, julkaisi uuden Shutterstock AI -palvelunsa vuoden 2023 alussa.

Käyttäjille tekoälyn valjastaminen mahdollistaa minkälaisen kuvan tahansa luomisen mihin tahansa tarkoitukseen. Kaupallisia kuvapankkisivustoja ylläpitäville yrityksille tekoäly mahdollistaa kuvatarjonnan moninkertaistamisen tai suoran mahdollisuuden luoda uusia kuvia aina käyttäjän tarpeen mukaan. Kuvista ollaan myös vähitellen kehittymässä tekoälyllä luotuun videoon. Internetin vääräleuat ovat kokeilleet tekoälyllä luodun videon mahdollisuuksia jo mm. luomalla videon Will Smithistä syömässä spagettia. 

Adobe Firefly on Adoben vastaus lukuisille verkon tekoälyyn pohjautuville kuvanluomistyökaluille. Muun muassa selaimella toimivat DALL-E, Midjourney ja Stable Diffusion ovat mullistaneet tekoälyllä luotavien kuvien tarjontaa Internetissä viime vuosina. Palvelut perustuvat koneoppimiseen, joiden pohjalta tehtyjen mallien perusteella ohjelmat luovat kuvia ihmiskäyttäjän antamista tekstimuotoisista kehotteista. Adoben lähestymistapa poikkeaa kilpailijoistaan siinä, että Adobe on käyttänyt tekoälyn opetusmateriaalina vain Adobe Stock -kuvapankkipalvelusta löytyviä kuvia, vapaasti käytössä olevaa kuva-aineistoa sekä kuvia, joiden tekijänoikeudet ovat rauenneet kuvien iän vuoksi. Tästä syystä Adobe Fireflyllä luotavat kuvat ovat täysin vapaasti myös kaupallisessa käytössä, siinä missä kilpailijoiden palveluilla luodut kuvat ovat voineet hyödyntää koneoppimisessa tekijänoikeuden alaista materiaalia. Artikkelin kirjoitushetkellä beta-kokeiluvaiheessa toimivan Adobe Fireflyn toiminnallisuudet on mahdollista myöhemmin yhdistää Adoben Creative Suite -ohjelmistopaketin ohjelmistoihin kuten Photoshopiin ja Illustratoriin. (Still 2023.)  

Adobe Fireflyn hyödyntäminen sisällöntuotannossa  

Adobe Fireflyn beta-versio on kaikkien betaan osallistuvien käytössä, mutta beta-versiolla tehtyjä kuvia ei vielä voi hyödyntää kaupallisesti. Sen ominaisuuksia pääsee kuitenkin jo hyvin vapaasti kokeilemaan ja epäkaupallisessa käytössä kuvia voi hyödyntää jo nyt. Adobe Firefly tarjoaa vaihtoehtoja valokuvamaisesta grafiikasta aina maalaustaiteeseen – taidesuuntauksista on valittavana mm. pop-taide, minimalismi ja steampunk ja näitä määreitä muuttamalla tekoälyn luomaa lopputulosta voi muuntaa. Adobe Firefly antaa myös käyttäjän valita, ollaanko kuvasta alun perin tekemässä ”valokuvaa”, taidetta vai grafiikkaa. Kaikki Adobe Fireflylle annetut määreet vaikuttavat tapaan, jolla ohjelma kuvan luo. 

Lopullisen muotonsa kuva saa käyttäjän sille antamasta tekstimuotoisesta kehotteesta. Kehotteita Adobe Firefly ymmärtää tällä hetkellä vain englanniksi, mutta oletettavasti tuettujen kielien määrä kasvanee myöhemmin.  

Piirretty kuva corgi-koirasta skeittilaudan päällä meren rannalla.
Kuvateksti: Adobe Fireflyllä luotu kuva tekstikehotteesta ” corgi dog wearing sunglasses skating on a skate ramp on a sandy beach, ocean background”.
Piirretty kissa aurinkolasit päässä kurkistaa ulos auton ikkunasta.
Kuvateksti: Adobe Fireflyllä luotu kuva tekstikehotteesta ”a cat driving a car with sunglasses on”, tyylinä ”synthwave”.

Yksi Adobe Fireflyn kilpailjoistaan poikkeavista ominaisuuksista on sen kyky elävöittää myös sanoja tekoälyyn perustuvin kuvituksin. Työkalu mahdollistaa näyttävien kuvitettujen tunnusten luomisen vaikkapa julisteisiin.  

Kuvateksti: Adobe Fireflyllä kuvitettu ”Next”-teksti tekstikehotteella ”sushi and sashimi”.

Tekoäly tuo sisällöntuotantoon valtavasti mahdollisuuksia esimerkiksi artikkelien, blogitekstien ja muun verkkosisällön kuvittamiseen varta vasten kirjoitettua tekstiä varten luotua kuvastoa käyttämällä. Tulevaisuudessa tekoälyä varmasti käytetään elävöittämään jo otettuja kuvia tai luomaan kuvia myös täysin tekoälyavusteisesti poistaen tarpeen erillisten valokuvausten järjestämisestä.  Erityisesti mobiililaitteilla otettujen kuvien muokkaaminen yksinkertaisesta valokuvan taustan siistimisestä aina ulkonäön täydelliseen muokkaamiseen on jo yleistynyt mobiililaitteille saatavilla olevien tekoälypohjaisten ohjelmistojen ansiosta. 

Ihminen seisoo selin vuoren laella talvimaisemassa.
Kuvateksti: Adobe Fireflyllä luotu kuva kehotteella ”a person standing on a cliff with back towards the camera, wearing a yellow backpack, watching down, snowy landscape, sunny weather”

Artikkelin kirjoitushetkellä Adobe Fireflyn mahdollisuudet rajoittuvat vielä lähinnä grafiikan tai taiteen luomiseen, mutta jatkossa ohjelman kehittyessä ja sen integroituessa muihin Adoben ohjelmistoihin sen käyttömahdollisuudet tulevat arkipäiväistymään varsinkin verkkosisältöjen luomisessa, kuvankäsittelyssä ja videoeditoinnissa. 

Erityisesti videotuotannossa tekoälyyn pohjautuvat työkalut tulevat virtaviivaistamaan videoiden muokkausta. Adoben suunnitelmissa on integroida Firefly-ohjelmistoon pohjautuvia ominaisuuksia Adobe Premiere -videoeditointiohjelmaan, joka voi tulevaisuudessa mahdollistaa vaikkapa videoiden värimäärittelyn automaattisesti tekoälyavusteisesti. (Still 2023.) 

Adobe Firefly on saatavissa osoitteessa firefly.adobe.com. 

Lähde

Still, A. 2023. Reimagining our video and audio tools with Adobe Firefly. Adobe Blog. Saatavissa: https://blog.adobe.com/en/publish/2023/04/17/reimagining-video-audio-adobe-firefly [viitattu 25.4.2023]. 

Pin It on Pinterest