Annie Advisor tavoittaa tuen tarpeessa olevat opiskelijat

Xamkin markkinointikuva. Kuvaa on täydennetty Adobe Photoshopin Generative Expand -tekoälyllä.

Yhdeksi tulevan vuoden tavoitteeksi Xamkissa on päätetty panostaa opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn. Tiedetään, että vain noin viidennes tukea tarvitsevista opiskelijoista pyytää apua.

Oleellista keskeyttämisen ehkäisyssä onnistumisessa on, miten henkilökunta tavoittaa tukea tarvitsevat Xamkin noin 12 000 opiskelijan joukosta. Yksi tapa on käyttää tekoälyä ja sähköisiä järjestelmiä apuna.

Palveluohjausta botilta

Opiskeluhyvinvoinnin palvelut pilotoi maaliskuussa Annie Advisoria. Annie Advisor on tekstiviesti- ja WhatsApp-pohjainen hyvinvointipalvelu, jonka avulla oppilaitos pystyy ottamaan yhteyttä opiskelijaan ja tarjoamaan kohdennetusti tarpeen mukaista apua.

Annie toimii kahdella tavalla. Botti lähettää osalle opiskelijoista ajastetun tekstiviestin, jossa kartoitetaan opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen jo olemassa olevien palveluiden tarvetta. Xamkin intranetiin on upotettu myös 24/7 toimiva tekoälypohjainen keskustelukaveri, joka on suunniteltu tukemaan ja ohjaamaan opiskelijoita erilaisten huolien ja tarpeiden kanssa. Botti pystyy tarvittaessa ohjaamaan opiskelijan sopivan tuen piiriin.

Annie kontaktoi poissa ja jäljessä olevia

Maaliskuussa 2024 lähetettiin tekstiviesti sellaisille opiskelijoille, jotka ovat poissa koulusta muusta kuin lakisääteisestä syystä. Lakisääteisellä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi asepalvelusta tai perhevapaata. Viesti lähetettiin 245 opiskelijalle, joista 75 ilmoitti tarvitsevansa tukea. Näistä noin puolet tarvitsi tukea opiskeluhyvinvointiin ja noin puolet opintojen suunnitteluun.

Huhtikuussa 2024 lähetettiin tekstiviesti opinnoissa jäljessä oleville opiskelijoille. Pilottiin valittiin mukaan kolmen koulutusalan opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Peppi-tietojen mukaan syyslukukaudella 2023 enintään 20 opintopistettä. Viesti lähetettiin 483 opiskelijalle, joista 92 kertoi tarvitsevansa tukea. Heistä 75 % kaipasi tukea opiskeluhyvinvointiin ja 25 % opintojen suunnitteluun.

Palaute tekstiviestikampanjoista on ollut positiivista. Opiskelijat ovat kiittäneet yhteydenotosta ja kuvanneet sen herättävän tunnetta välittämisestä sekä avun pyytämisen kynnyksen madaltumisesta. Opiskelijan on myös mahdollista vastata heti ensimmäiseen tekstiviestiin, ettei hän tarvitse apua tai hän saa sitä jo riittävästi.

Annien keskustelubotilta apua arkeen

Annie Advisor on tuottanut Xamkin intranettiin opiskeluhyvinvoinnin sivulle tekoälypohjaista 24/7-keskustelubottia, jonka kanssa opiskelija voi pohtia omaan opiskeluun ja opiskeluhyvinvointiinsa liittyviä kysymyksiä. Maaliskuussa 2024 avattu botti ohjaa opiskelijan oikeaan opiskeluhyvinvoinnin tai ohjauksen palveluun. Botti toimii WhatsAppissa ja on käytössä kaikille Xamkin opiskelijoille, joilla on Pepissä suomalainen puhelinnumero.

Keskustelukaveri hakee vielä paikkaansa, mutta sen kautta on jo tavoitettu muutamia opiskelijoita kevään aikana. Bottia käyttäneet opiskelijat ovat kiitelleet botin keskustelutaitoja empaattisiksi, sujuviksi ja välittäviksi. Anniella bottia kehittävät ohjelmistosuunnittelijat ja psykologi, ja myös Xamkin toiveita on kuultu.

Kehittäminen jatkuu

Annien pilotointia jatketaan saadun palautteen perusteella. Opiskeluhyvinvointi testaa erilaisten kohderyhmien tavoittamista Annien kautta myös syksyllä 2024. Yhtenä mahdollisena kohderyhmänä saattaa olla esimerkiksi aloittavat opiskelijat, joille Annie laittaisi viestiä alkusyksystä.

Myös 24/7-keskustelukaverin englanninkielisen version pilotointi saattaa toteutua syksyllä. Pilotti päättyy vuoden 2024 lopussa, jolloin tehdään päätöksiä palvelun jatkosta tulevina vuosina.

Pin It on Pinterest