Discordista tukea arkeen ja opintoihin

HyVe-hanke on toteuttanut keväällä sekä syksyllä 2021 avoimia Discord-ohjaushetkiä opiskelijoille. Tunnin mittaiset ohjaushetket eli ”HyVet kahvit” on toteutettu Opiskelijakunta Kaakon omalla Discord-kanavalla.

Discord-ohjaus on opiskelijoille suunnattua toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia eteenkin korona-aikana.

Discord on pikaviestimiseen soveltuva sovellus, jossa opiskelija voi kuulua eri yhteisöihin ja viestiä muiden käyttäjien kanssa.

Arki ja vapaa-aika puhututtaa

HyVe kahvitteluille osallistui kevään 2021 aikana keskimäärin noin yhdestä viiteen osallistujaa ohjauskertaa kohden. Kahvitteluiden keskeisimmät puheenaiheet ovat olleet opiskelu ja vapaa-aika.

Ohjaajina kahvitteluissa ovat toimineet HyVe-hankkeessa toimivat Xamkin eri opiskeluhyvinvoinnin työntekijät ja ohjauskerroilla on myös tavattu vierailevia ohjaajia. Syksyllä ohjauksissa on ollut mukana myös hankkeen opintopsykologiharjoittelijat ja yhteisöpedagogiharjoittelija.

 

Ohjauskerrat joustavia

Ohjauskerran keskusteluaiheet on pääsääntöisesti suunniteltu ja teemoitettu etukäteen. Suunnittelussa huomioidaan opiskelijoiden ideat ja näin ollen keskustelun edetessä teema voikin äkkiä muuttua.

Ohjauskerroissa kuitenkin tärkeimpänä tavoitteena on pyrkiä tukemaan opiskelijan arkea mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Haasteet verkko-ohjauksessa

Kevään ohjauskertojen aikana huomasimme, että yleisimmät haasteet ovat olleet opiskelijoiden tavoittaminen ja sitouttaminen. Verkossa tapahtuvassa ohjauksessa osallistujan on helppo klikata itsensä pois ohjaustilanteesta ja näin ollen osallistuja ei välttämättä sitoudu niin vahvasti ohjaukseen.

Näitä haasteita on lähdetty ratkomaan muun muassa markkinoinnin tehostamisella ja ohjaustuokioiden huolellisella suunnittelulla.

Palautteella parempaa ohjausta

Opiskelijapalautetta ei ole vielä toiminnasta kerätty. Palautetta tullaan keräämään syksyllä Discordissa olevan äänestysbotin avulla. Ohjaajien aikaisempien kokemusten sekä saadun palautteen perusteella toimintaa kehitetään paremmaksi.

Kahvitteluissa mukana olleiden ohjaajien mielestä ohjauspilotti on toistaiseksi ollut positiivinen kokemus. Esimerkiksi anonyyminä keskusteleminen on mahdollistanut opiskelijoille matalalla kynnyksellä osallistumisen.

Lisää kokemuksista tulossa syksyllä.

Pin It on Pinterest