Energiamurros haltuun kolmikantamallilla

Kuvassa on kuvattu uusiutuvan energian tuotantomuotojen kokonaisuus ääretön-merkissä

Kuva:Getty Image

Energiamurroksen myötä energia-ala kehittyy ja muuttuu. Energiatekniikan koulutuksen ja TKI:n yhteistyössä aloitetaan energiamurrokseen liittyvä julkaisusarja. Tavoitteena on jakaa tietoa niin Xamkin toiminnasta kuin uusista tutkimustuloksista sekä uusista koulutustavoista ja menetelmistä.

Taustat energia-alan kehittymisessä

Ilmastonmuutoksen myötä energiasektoria on muutettava kestävien energiaratkaisuiden mukaiseksi. Energiamurroksella tarkoitetaan siirtymistä fossiilisesta energiasta hiilineutraaliin energian tuotantoon. Tyypillinen esimerkki on öljylämmityksen korvaaminen lämpöpumpputekniikalla ja aurinkosähkön hyödyntäminen kiinteistössä. (Fortum 2023; Enel Green Power 2023)

Viime vuosina toteutettujen TKI-hankkeiden kokemuksien perusteella uusiutuvan energian lisääntyessä energian tuotanto voi ajoittain olla suurempaa kuin kulutus. Tällöin päästöttömästi tuotettu energia voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten tai muuttaa hyödynnettävään muotoon esimerkiksi vedyksi veden elektrolyyserin avulla.

Myös sähköenergian jakelu muuttuu hajautetun tuotannon myötä. Vuodesta 2022 lähtien taloyhtiöiden on ollut mahdollista toimia energiayhteisöinä, jossa tuotettu energia voidaan jakaa kiinteistön sisällä. Tulemme toimimaan jatkossakin näiden energia-alan teemojen parissa.

Koulutuksen, yrityksien ja TKI:n yhteistyön kolmikantamalli

Kuvassa näkyy kolmikantamallin periaate, jossa yritys, TKI ja koulutus muodostavat yhteisen kokonaisuuden kolmion muodossa.
Kuva: Tussitaikurit Ronja Pölkki

Energiatekniikassa on tehty noin 10 vuoden ajan aktiivista yhteistyötä koulutuksen ja TKI:n välillä.

Tällä hetkellä Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö opiskelijoineen tekee yhteistyötä Metsä, Ympäristö ja Energia -vahvuusalan tutkimus- ja kehityshenkilöstön kanssa. Yritysyhteistyö on myös kehittynyt siten, että näiden kaikkien kolmen välille on saatu muodostettua kolmikantamalli.

Opiskelijoiden osallistuminen TKI-hankkeisiin ja yritysprojekteihin tukee opiskelijan oppimista. Yritykset saavat arvokasta lisätietoa TKI-hankkeiden kautta ja saavat muodostettua helposti kontakteja opiskelijoihin. Koulutukseen saadaan todellisia käytännön projekteja teoria- ja laboratorio-opetuksen tueksi.

Kolmikantamalli mahdollistaa mielenkiintoisen oppimisympäristön opiskelijoille, monipuolisen yritysyhteistyön ja laadukkaan käytännön opetuksen, jolloin jokainen osapuoli hyötyy yhteistyöstä.

Julkaisusarjan sisältö

Energiamurroksen ympäriltä tullaan käsittelemään aiheita laaja-alaisesti. Artikkeleissa käsitellään teknisiä ratkaisuja (lämpöpumput, ylijäämälämmön hyödyntäminen yms.), verkostoitumistapahtumia alan toimijoiden kanssa tai koulutusyhteistyön kokemuksia.

Julkaisusarjalla pyritään tiedottamaan yleisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnasta. Artikkelit toimivat lisäjulkaisualustana Xamk:in tutkimustiedolle. Julkaisusarjalla halutaan nostaa esiin yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Tarkoituksena on raportoida ja informoida koulutuksen ja TKI:n toimintaa Read- ja Next-verkkolehtiin. Artikkelit jaetaan lehtien välillä niin, että koulutusta vastaavat artikkelit julkaistaan Nextissä ja tekniset artikkelit julkaistaan READiin. Kirjoittajina toimivat TKI-vahvuusalan ja koulutusyksikön henkilöstö.

Pin It on Pinterest