Innovaatio- ja yrittäjyysopintoja lähes kaikilla mukana opinnoissa

Tarjolla opiskelijoille on ollut Start up -toimintaa, hachatoneja, innoleirejä ja bootcamppeja niin suomen- kuin englanninkielelläkin. Xamkin StartUp Passion -opintojakso voitti vuonna 2018 Suomen yrittäjien palkinnon kansainvälisenä yrittäjyyttä edistävänä opintojaksona.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa – Xamkissa – innovaatio- ja yrittäjyysopinnot ovat osalle opiskelijoista pakollisina ja osalle valinnaisia opintoja. Opintojen lisäksi toteutetaan ammattiopinnoissa yritysyhteistyöprojekteja sekä osallistutaan yrittäjyyden kehittämiseen liittyviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) hankkeisiin.

Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot ovat pääsääntöisesti verkko-opintoja ja ne toteutetaan niin keväällä, kesällä ja syksyllä. Tämä mahdollistaa opiskelijoille opintojen suorittamisen oman ohjelmansa mukaisesti. Suomenkielisiä opintojaksoja on 27 kpl ja englanninkielisiä opintojaksoja on 8 kpl. Opintojaksot ovat pääosin 5 opintopisteen laajuisia. Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot on koottu erilliseen opintotarjontaan helpottamaan opiskelijoiden valintaa ja niistä viestitään opiskelijoille heidän omassa intrassa eli Studentissa erillisellä Innovaatio- ja yrittäjyysopintojen sivulla.

Ideasta yrityksen perustamiseen

Yleensä opinnot aloitetaan ideasta innovaatioon -opintojaksolla. Tämän jälkeen voi jatkaa yrityksen perustamiseen ja markkinointiin, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. Opiskelijoilla on mahdollista tehdä yrittäjyys-hops, jossa he tavoitteellisesti opiskelevat yrittäjyysopintoja, tekevät harjoitustöitä omaan yritykseensä sekä harjoittelevat omassa yrityksessään. Opiskelijat voivat saada sparrausta yritysideansa ja yrityksensä kehittämiseen sekä suomeksi että englanniksi. K-kaupan yrittäjyysopintoja suoritti 33 opiskelijaa vuonna 2018. Xamk on mukana valtakunnallisessa NY Start up koulutusverkostossa, jota koordinoi Nuori Yrittäjyys ry. NY Start up koostuu yrittäjyys-, liiketoiminta- ja innovaatiotaitojen opiskelusta.

Start up -toimintaa, hachatoneja, innoleirejä ja bootcamppeja on ollut niin suomen kuin englannin kielelläkin. StartUp Passion -opintojakso voitti vuonna 2018 Suomen yrittäjien palkinnon kansainvälisenä yrittäjyyttä edistävänä opintojaksona. Opintojakso on toteutettu Central Baltic rahoituksella yhdessä Stockholm School of Economics Rigan ja Tallinnan yliopiston sekä kehitysyhtiö Cursorin kanssa yhteistyössä.

Yritysyhteistyökoordinaattori auttaa

Innovaatio- ja yrittäjyysopintojaksot ovat moniammatillisia ja niissä oli vuonna 2018 yhteensä 2105 opiskelijaa mukana eri opintojaksoilla ja he suorittivat 10449 opintopistettä.

Koulutusyksiköt ovat toteuttaneet 263 kappaletta työelämäprojekteja yhdistettynä erilaisiin ammatillisiin opintoihin.

Mukana työelämäprojekteissa oli 3029 opiskelijaa ja he suorittivat 10392 opintopistettä. Yritysyhteistyökoordinaattori on pitänyt yhteyttä työelämään, yrittäjäjärjestöihin sekä auttanut koulutuksia työelämälähtöisten opintojen löytämisessä ja suunnittelussa. Syksyllä 2018 järjestettiin Rekry-messut Kouvolassa ja Kotkassa, johon osallistui lähes 40 yritystä.

Yksi yritysyhteistyön kannalta merkittävä ponnistus oli jo toisen kerran toteutettu Emma Gaala. Opiskelijat suunnittelivat some-markkinointia ja pukusuunnittelua sekä olivat myös toteuttamassa Emma Gaalan viestintää yhdessä gaalan muiden toteuttajien kanssa. Vastaavanlaisia isoja tapahtumia on tulevaisuudessakin esimerkiksi asuntomessut Kouvolassa ja Farmarimessut Mikkelissä, joissa opiskelijat tulevat olemaan mukana eri tavoin.

XamkDuunin kautta työelämään

Opiskelijoiden työllistymistä edistettiin ottamalla käyttöön XamkDuuni. Tämän digitaalisen työkalun kautta opiskelijat voivat saada harjoittelupaikkoja, opinnäytetyön aiheita tai tilaajia, kesätyöpaikkoja tai työllistyä pysyvästi. XamkDuunissa on mukana tällä hetkellä noin 400 työnantajaa.

Yrittäjyys ja työelämäläheisyys ovat eri tavoin mukana kaikissa koulutuksissa joko luennoitsijoiden, harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta, mutta yhä useammin myös erilaisten työelämäprojektien kautta.  Yritykset ovat kiinnostuneita olemaan yhteistyössä Xamkin kanssa, koska he saavat opiskelijoilta ja opiskelijaryhmiltä apua oman yrityksensä kehittämiseen sekä myöhemmin mahdollisesti työntekijöitä. Yritysyhteistyö antaa opiskelijoille todellisen kokemuksen työelämästä, johon ovat opiskelemassa. Voidaankin sanoa, että yritysyhteistyössä voittavat kaikki niin opiskelijat, työnantajat kuin Xamk.

Pin It on Pinterest