Inspiraatioita yrittäjyyteen

Mikä saa kiinnostumaan yrittäjyydestä, mistä idea lähtee liikkeelle tai mikä kannustaa ryhtymään yrittäjäksi?

Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanke toteutti kuusi Syty yrittäjäksi -valmennusta vuosien 2021-2023 aikana, jossa kannustettiin, tarjottiin tukea ja apua yrittäjyyteen. Valmennukset järjestettiin Etelä-Savon alueella livevalmennuksina, hybridimallisesti sekä verkkovalmennuksina.

Valmennuksessa käsiteltiin monipuolisesti yritystoimintaa ja yrittäjyyttä, kuten yritystoiminnan ja yrittäjyyden perustietoja, ideoiden kehittämistä, asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, myyntiä ja markkinointia, talouden hallintaa, yrittäjän itsensä johtamista sekä verkostoitumista.

Näitä aiheita pidetään usein haastavina aloitteleville yrittäjille, ja valmennus tarjosi tarvittavaa ohjausta ja neuvontaa eri vaiheissa yritystoiminnan alkumetreillä.

Valmennuksesta apua yrittäjyyden eri vaiheisiin – ajatuksia yrittäjyydestä

Valmennukseen osallistui opiskelijoita eri koulutusasteilta, työssäkäyviä, työttömiä sekä jo yrittäjänä toimivia. Yhteensä osallistujia oli 186 henkilöä, joista 64 henkilöä osallistui lähi- tai hybridivalmennukseen ja 126 verkkovalmennukseen.

Lähi- tai hybridivalmennuksen osallistujista noin 45% ja verkkovalmennukseen osallistuneista noin 18% oli perustamassa yrityksen tai juuri aloittanut yrittäjänä. Suurin osa osallistujista oli kiinnostunut yrittäjyydestä tai halusi pohtia yrittäjyyttä vaihtoehtona ideansa kehittämisessä.

”Kun tekee jotain, mistä nauttii ja missä on todella taitava, siinä onnistuu ja saavuttaa menestystä”
Jesse Vuorio, brasilialaisen jujutsun asiantuntija

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa liikunnanohjaajaksi opiskeleva Jesse Vuorio osallistui valmennukseen keväällä 2023. Jesse on yksi Suomen parhaimmista brasilialaisessa jujutsussa, jonka parissa hän on kilpaillut aikuisten arvokisoissa vuodesta 2010 ja voittanut 18 SM- tai Finnish Open mestaruutta juniori- ja aikuistasolla.

Huippu-urheilun ja opiskelun lisäksi hän toimii tällä hetkellä kevytyrittäjänä, myyden laskutusalustan kautta omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan lajissa. Jesse haluaa toimia yrittäjänä opintojensa jälkeen ja valmennuksen hän pystyi yhdistämään yrittäjyysopintoihinsa.

”Valmennukseen tullessa minulla oli idea, jota pääsin reflektoimaan, miten omasta ideasta saadaan mahdollisimman moniulotteinen. Valmennuksesta sain inspiroivia ajatuksia, jotka auttoivat minua näkemään asioita uudella tavalla ja hienosäätämään ideaani eteenpäin. Lisäksi sain arvokkaita ideoita brändini kehittämiseen, mikä nosti ideani seuraavalle tasolle.”

Jessellä on samanlainen lähestymistapa yrittäjyyteen, kuin kilpailuun ja oman urheilun valmentamiseen: ”Win or learn, never lose”. Yrittäjyydessä häntä kiinnostaa mahdollisuus tehdä töitä itselleen sekä kehittää omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan. Hänellä on vahva usko siihen, että kun tekee jotain, mistä nauttii ja missä on todella taitava, siinä onnistuu ja saavuttaa menestystä.

”Vapauden mukana tulee myös suuri vastuu”
Lauri Hintsanen, Suunnittelutoimisto Lineaari

Asiakas määrittää töiden deadlinet, mutta yrittäjänä Lauri Hintsasella on usein vapaus määritellä toteutuksen ajankohta ja paikka. Kuva kotitoimistolta: Lauri Hintsanen

Mikkeliläinen Lauri Hintsanen on tehnyt 20 vuotta töitä graafisena suunnittelija, joista viiden vuoden ajan myös graafisen alan opetustehtäviä.

Hän aloitti sivutoimisena yrittäjänä helmikuussa 2022 ja päätoimisena yrittäjänä heinäkuussa 2022 yrityksessään Suunnittelutoimisto Lineaari, joka tarjoaa tukea ja toteutuksia yritys ilmeen ja näkyvyyden kehittämiseen.

”Yrittäjyydessä parhainta on oman ajan ja tekemisen suunnittelu, joskin kääntöpuolena vapauden mukana tulee myös suuri vastuu. Epävarmuus on tekijä, joka yrittäjän työssä nousee usein pintaan ja suunnittelutyössä on myös huomioitava, että yrittäjä ei voi tehdä enempää kuin on mahdollista”, Lauri kiteyttää omia ajatuksiaan yrittäjyydestä.

Lauri osallistui Syty yrittäjäksi -valmennukseen, kun yrittäjyyttä oli takana muutama kuukausi.

”Koin, että valmennus oli erinomainen tuki juuri siinä kohtaa yrittäjyyttä. Se lisäsi ja vahvisti osaamista, ymmärrystä sekä tarvittavaa tietotaitoa yrittäjyyteen. Erityisen hyödyllisenä koin valmennuksessa tarjotut yritystarinat sekä sparrausmahdollisuuden, jonka avulla oli mahdollista saada apua liikeidean kehittämiseen.”

”Yrittäjyys on elämäntapa”
Kirsi Kemppinen, Kik-products

Kik-productsin Kirsi Kemppinen kutoo käsin kangaspuilla kierrätysmateriaaleista räsymattoja ja muita yksilöllisiä tuotteita. Kuva: Kirsi Kemppinen

Kirsi Kemppinen osallistui valmennukseen Savonlinnassa syksyllä 2021. Kirsi opiskeli rakennusalan töiden ohessa sisustusalan artesaaniksi ja vuonna 2020 perusti yrityksensä Kik-products, joka keskittyy käsinkudottujen mattojen valmistukseen.

”Osallistuin Syty yrittäjäksi -valmennukseen, kun aloitin päätoimisen yrittäjyyden. Valmennus tarjosi minulle arvokasta oppia ja ennen kaikkea uskoa omiin kykyihini. Huomasin myös, että aiemmin palkkatöissä hankkimani osaaminen, erityisesti liiketoimintaan liittyvissä asioissa, oli suureksi hyödyksi yrittäjänä”, Kemppinen kertoo.

”Alusta asti olen pitänyt yrittäjyyden mahdollistamasta vapaudesta. Suurimpana haasteena ja oppimatkana on toisaalta ollut säännöllisen kuukausipalkan tuoman turvallisuuden puuttuminen ja taloudellisen epävarmuuden sietäminen. Töitä on myös välillä haettava erittäin aktiivisesti sen sijaan, että odottelisi niiden tipahtelevan itsestään.”

”Yrittäjyydessä on ollut paljon työtä, mutta se on kuitenkin myös tietynlainen elämäntapa, josta en tällä hetkellä olisi valmis luopumaan.”

Oivalluksia ja uusia näkökulmia – valmennuksen palautetta ja tuloksia

”On hienoa, että on pystytty luomaan valmennus, joka palvelee, antaa tukea ja tietoa erilaisille yrittäjyyden kohderyhmille. Syty yrittäjäksi -valmennus on ollut innostava kokonaisuus, joka on saanut erinomaista palautetta. Erityisesti positiivista palautetta on saanut kouluttajien innostavat ja konkreettiset lähestymistavat sekä mielenkiintoiset ja helposti seurattavat luennot”, Syty yrittäjäksi -valmennuksia koordinoinut Minna Simolin sanoo.

”Myös valmennuksen rakenne ja eteneminen on koettu loogisena ja hyvin suunniteltuna. Monet osallistujat mainitsivat saaneensa valmennuksesta uusia oivalluksia ja näkökulmia, jotka auttoivat heitä kehittämään ideaansa tai liiketoimintaansa.”

Syty yrittäjäksi -valmennuksessa on valmennettu osallistujia uusiksi yrittäjiksi, sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi yrittäjäksi sekä tuotettu eväitä yrittäjyyden alkumetreille oleville yrittäjille. Ennen kaikkea valmennus on lisännyt yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia, asennetta sekä tietoa.

Xamkin Xentre-yksikkö, yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö, toimii YES Etelä-Savon aluetoimistona osana valtakunnallista YES-verkostoa tukemassa ja kehittämässä yrittäjyyskasvatusta.

Hankkeesta

Valmennukset ovat osa Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanketta, joka toteutetaan 1.9.2020-31.8.2023 välisenä aikana ja saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta www.xamk.fi/yrittajyydenkolmasaalto.

Pin It on Pinterest