Japani ja viro nyt pysyvästi kielivalikoimassa

800 eri korkeakoulujen opiskelijaa ilmoittautui tänä syksynä jonkin toisen korkeakoulun järjestämälle harvinaisen kielen kurssille KiVANET-yhteistyöverkostossa. Tämän mahdollistaa 17 ammattikorkeakoulun ja kahdeksan yliopiston pysyvä yhteistyösopimus. Ylivoimaisesti suosituin kurssi oli korean alkeet, jonne ilmoittautui yli 160 opiskelijaa.

Ylivoimaisesti suosituin kurssi oli korean alkeet, jonne ilmoittautui yli 160 opiskelijaa. KiVANET-yhteistyö täydentää Xamkin omaa jo ennestään laajaa valinnaiskielitarjontaa, johon kuuluvat espanja, kiina, ranska, saksa ja venäjä. Tarjolla olevia kieliä, jotka eivät kuulu Xamkin omaan tarjontaan, ovat korea, japani, portugali, viro ja suomalainen viittomakieli.

Xamkin opiskelijat aktiivisesti mukana

Xamk oli määrällisesti suurimpien korkeakoulujen joukossa opiskelijamäärissä syksyn ilmoittautumisissa. Rita Mäkelä, ympäristöteknologian opiskelija Mikkelistä aloitti japanin opinnot, jotka järjestää Centria-ammattikorkeakoulu.

”Olen nuoresta asti ollut kiinnostunut Japanista ja sen ainutlaatuisesta kulttuurista, joten on ihanaa, kun saan nyt KiVANET-verkoston kautta opiskella kieltä, jota Xamkin omasta tarjonnasta ei löytynyt”, sanoo kansainvälisestä työurasta haaveileva Mäkelä.

Annika Nevala, liiketalouden opiskelija Mikkelistä puolestaan valitsi Haaga-Helian viron kurssin.

”Olen jos kauan odottanut, että viroa voisi opiskella verkossa. Olen aikoinaan opiskellut Tartossa ja ajattelin että nyt on hyvä hetki verestää kielitaitoa.”

Yhtenäinen ja pysyvä polku kieliin

Aiemmin yhteisopintojaksoja järjestettiin pienimuotoisemmin OKM:n rahoittamassa Kivako-hankkeessa, jossa KiVANETin yhteinen opetusmateriaali luotiin Digikampus-alustalle. Nyt aukesi kuhunkin kieleen yhtenäinen ja jatkuvasti tarjolla oleva usean opintojakson mittainen opintopolku.

Osassa kieliä on myös alakohtaisia kursseja, kuten esimerkiksi liiketalouden saksa tai EU-oikeuden ranska. Lisäksi on tarjolla UniTandem, korkeakoulujen yhteinen verkkotandem, jossa kaksi erikielistä opiskelijaa opettaa toisilleen omaa kieltään.

Xamk tarjoaa muilla korkeakouluille tänä syksynä saksaa ja venäjää, keväällä 2022 myös italiaa ja ranskaa.

Yhteistyöopinnot laajentavat kielivarantoa

KiVANET-yhteistyö on korkeakoulujen vastaus tarpeeseen laajentaa suomalaisten kaventuvaa kielitaitovarantoa. Tarve on tullut esiin mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa selvityshankkeessa Suomen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta sekä kehittämistarpeista.

Professori Riitta Pyykön selvityksessä kävi ilmi, että kielitaitotarpeet ovat edelleen moninaisia, mutta kielten opiskelu on yksipuolistunut.

Ajanmukaista pedagogiikka ja koordinoidut sisällöt

Kivanetin opintojaksoilla on korkeakoulujen yhteistyössä suunnittelema laajuus, sisältö ja oppimisalusta, joten opintojakso on samanlainen riippumatta siitä, mikä korkeakoulu sen kunakin vuonna järjestää. Yhteinen suunnittelu varmistaa myös sen, että opintojakson sisältö nivoutuu sujuvasti seuraavaan opintojaksoon.

Kaikilla Kivanet-opintojaksoilla on verkon yli tapahtuvaa samanaikaisopetusta tai muuta opettajan ohjausta, joten kyse ei ole itseopiskelukursseista. Kielten nykyaikaiset verkkokurssit ovat monipuolisia oppimistapahtumia, jotka mahdollistavat niin automaattisen palautteen kuin opettajan ohjaaman suullisen vuorovaikutuksen virtuaalisessa pienryhmähuoneessa.

Pin It on Pinterest