Kansainvälinen harjoittelu TKI-toiminnassa on yksi koulutusviennin muoto

Saksalainen Laura Langenscheidt oli kaksi kuukautta harjoittelussa Juvenialla.

Ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeet vaikuttavat valtavan monella toimialalla ja hankkeissa tuotetaan paljon ainutlaatuista osaamista. Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa tehty kokeilu osoittaa, että hankkeet voivat toimia myös kansainvälisesti kiinnostavana harjoitteluympäristönä. Voisiko tässä olla yksi potentiaalinen koulutus- ja osaamisviennin muoto laajemmin avattavaksi?

Varhaiskasvatusta kotimaassaan Saksassa opiskeleva Laura Langenscheidt saapui alkuvuodesta 2020 Mikkeliin tekemään kahden kuukauden työharjoittelua nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa.

”Etsin syksyllä 2019 harjoittelupaikkaa yliopistollani Bielefeldissä ja törmäsin Juvenian julkaisemaan hakukuulutukseen kansainvälisille harjoittelijoille. Paikka vaikutti kiinnostavalta erityisesti siksi, että yleensä työskentelen lasten parissa ja halusin saada kokemusta myös teini-ikäisten nuorten ohjaamisesta. Niinpä laitoin heille hakemuksen”, Laura muistelee päätöstään.

Nuorisotyön opinnot erikoisuus

Suurimman osan harjoittelustaan Laura työskenteli Yhessä!-hankkeessa, jossa kehitetään muun muassa yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä.

”Pääsin tekemään erilaisia projekteja ja näkemään kouluarkea useissa eri oppilaitoksissa Mikkelissä ja sen lähikunnissa. Olin esimerkiksi mukana järjestämässä pop up -kahviloita ja vierailin lukioilla saksan kielen tunneilla vetämässä erilaisia pelejä. Sain myös tehdä töitä yhdessä Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa, mikä oli todella kiinnostavaa.”

”Saksaan verrattuna nuorisotyö on Suomessa todella pitkällä eikä Saksassa ole esimerkiksi mahdollista erikseen opiskella nuorisotyötä. Opin myös paljon suomalaisesta koulujärjestelmästä ja projektihallinnasta”, Laura vetää yhteen kokemuksiaan.

Pilotti onnistui

Juvenian kansainvälisten harjoittelijoiden haku oli yhteinen pilottikokeilu Xamkin kv-palveluiden kanssa, jossa ideana oli tarjota ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuutta tehdä työharjoittelu suoraan TKI-yksikössä.

Lopputuloksena oli onnistunut vaihto, josta oli valtava hyöty sekä harjoittelupaikan tarjonneelle hankkeelle että opiskelijalle.

Juvenia järjesti hakemuksen lähettäneille opiskelijoille etähaastattelut ja sopiva hanke valittiin tulijoiden kiinnostuksen mukaan.

Haku ei ollut työläs toteuttaa ja vastaavaa käytäntöä voisi helposti toteuttaa myös muilla aloilla, joilla suomalainen osaaminen herättää kansainvälistä kiinnostusta. Halukkaita tulijoita eri aloilta riittäisi varmasti ainakin EU-alueelta, jossa opiskelijat saavat tukea ulkomailla tehtäviin harjoitteluihin Erasmus+ ohjelman kautta.

”Suosittelisin tällaista harjoittelua ehdottomasti myös muille. Juvenian kautta pääsin mukaan moniin työympäristöihin, joihin en varmasti olisi muuten päässyt. Opin ja näin valtavasti ja Suomessa asuminen oli minulle upea kokemus”, Laura tiivistää.

Pin It on Pinterest