Ketterän oppimisen menetelmiä itsensä johtamiseen

Lauri Järvilehto on Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja Aalto Ventures Program -yrittäjyyskoulutusohjelman johtaja, tietokirjailija ja sarjayrittäjä. Kuva: MySpeaker Oy

Mikä muuttuu juuri nyt, miksi – ja miten se vaikuttaa elämäämme? Miksi sisäinen motivaatio on keskeisessä roolissa tulevaisuuden työssä? Mitä on yrittäjämäinen asenne ja miten sitä voi soveltaa missä tahansa työssä?

Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanke toteuttaa 29.8.2023 ajankohtaisen webinaarin muuttuvasta työelämästä ja itsensä johtamisesta: ”Lauri Järvilehto: Ketterä oppiminen muuttuvassa maailmassa”.

Muuttuva maailma ja muuttuvat toimintaympäristöt, digitalisaatio, etätyö sekä jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat yhtä tärkeämmässä roolissa toimintaympäristöjen jatkuvissa muutoksissa. Lauri Järvilehto käsittelee webinaarissa uusien ketterien oppimisratkaisujen kehittämistä työelämässä, huomioiden itsensä johtamisen tärkeimmät ajurit, kuten sisäinen motivaatio sekä yhteisöllisten metataitojen kehittäminen. Hän painottaa kehittämään organisaation rakenteiden kykyä tukea itseohjautuvuutta ja eliminoimaan työperäistä stressiä.

Tulevaisuuden työ vaatii sisäisen motivaation tekijöiden tunnistamista

Lauri Järvilehto on Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja kirjoittanut ajatteluun ja oppimiseen liittyviä kirjoja, kuten Mestariajattelijan työkalut, joka antaa apuvälineitä oman ajattelun kehittämiseen.

Lauri uskoo kasvun ajattelutapaan, kuinka tulevaisuuden työ vaatii jatkuvaa oppimista, ja kuinka luovuutta voidaan hyödyntää niin työssä kuin arjessakin. Webinaarissa esillä ovat tämän hetken muutostrendit, yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne sekä itsensä johtaminen ja jatkuva oppiminen

”Muutos on tullut jäädäkseen, eikä tule hidastumaan. Ketterä oppiminen auttaa tunnistamaan yksilöllisiä avaintekijöitä, ettei vain pärjätä muutoksessa, vaan pystytään kääntämään muutos itselleen sopivaksi. Kun maailma muuttuu, kuinka taitavia ollaan itse muuttumaan mukana? ” Järvilehto pohtii.

Teknologian kehitys, tekoälyn vallankumous, markkina- ja työmarkkinarakenteiden muutokset ja työskentelytavat. Laurin mukaan perinteinen työelämä pitkine työurineen on historiaa. Lauri kertoo mistä muutokset johtuvat, mitkä tekijät vaikuttavat muutoksiin ja miten itse muuttua mukana.

”Kun maailma muuttuu, kuinka taitavia ollaan itse muuttumaan mukana?”

Lauri kertoo, että ketterän oppimisen juuret ovat business-puolella mm. lean- ja agile-malleissa. Ketterällä oppimisella itsensä johtamisessa hän tarkoittaa osana arkipäivää tapahtuvaa oppimista ja kehittymistä. Luodaan nopeasti uutta osaamista. Yrittäjämäinen asenne ei tarkoita Y-tunnuksen tekemistä, vaan yrittäjyydessä hyödynnettyjen ketterien ja luovien menetelmien hyödyntämistä itsensä ja osaamisen kehittämiseen.

”Jatkuva oppiminen voidaan jakaa kahteen osaan. ”Lifelong learning” eli ”elinikäinen oppiminen” sekä ”lifewide learning” eli ”elämänlaajuinen oppiminen”.

”’Elinikäinen oppiminen’ on pääosin formaalia oppimista, kuten sertifikaattien ja koulutusten suorittamista, kun taas ’elämänlaajuinen oppiminen’ on arjen lomassa tapahtuvaa oman osaamisen päivittämistä.” Järvilehto kertoo.

Järvilehdon mielestä tärkeintä itsensä kehittämisessä ja oppimisessa on sisäisen motivaation löytäminen.

”Sisäinen motivaatio koostuu kolmesta tekijästä: vapaus, virtaus ja vastuu. Nykyelämän ihanne painottuu vapauteen, mutta työelämän ja oppimisen kannalta vapaus on näistä tekijöistä vähäisin, kun taas virtauden ja vastuun osuutta tulisi kehittää ja lisätä omassa tekemisessään. Ihmisen ei tarvitse tehdä tutkintoa vastaavaa työtä, vaan työtä, joka kohtaa omat kiinnostuksen kohteet.”

Webinaariin osallistuminen

Webinaari järjestetään 29.8.2023 klo 10-11 Teams-alustalla, webinaari on maksuton ja sitä pääsee kuuntelemaan ilmoittautumalla webinaariin tapahtumasivun kautta.

Hankkeesta

Webinaari on osa Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanketta, joka toteutetaan 1.9.2020-31.8.2023 välisenä aikana ja, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta. Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta www.xamk.fi/yrittajyydenkolmasaalto 

Pin It on Pinterest