Miten xamkilaiset saadaan entistä onnellisemmiksi?

Xamkissa huolehditaan sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvoinnista. Organisatorinen jako kahden eri ryhmän hyvinvointiin tuntuu välillä työläältä. Eikö nimenomaan hyvinvointi ole yhteinen asiamme myös organisatorisesti?

Yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä pitää vahvistaa. Hyvinvointi on luonteva linkki kaikkien xamkilaisten välillä. Turun yliopistossa opiskelu- ja työhyvinvointipalvelut yhdistettiin jo vuonna 2017. Hyvinvointisuunnittelija Anu Mäkelän (2021) mukaan kokemukset tästä ovat erittäin myönteisiä. Asiat hoituvat kokonaisvaltaisesti ja synergiaedut ovat kiistattomat, kun päällekkäisiä prosesseja on karsittu. 

Tympiikö hyvinvointilässytys? 

Hyvinvointi voi jo sanana karkottaa osan ihmisistä: ”Yäk, taas tätä lässynlässyn pehmoilua!” Onko hyvinvointi kärsinyt inflaation? Jos näin on päässyt käymään, yhteisen hyvinvointikokoonpanon nimeksi voisikin tulla Onnellisuusyksikkö tai Onnellinen Xamk.  

Sosiaalipolitiikan emeritusprofessori Jorma Sipilä (2021) kertoo, että Maailman onnellisuusraportti mittaa oikeastaan hyvinvointia. Suomalaiset menestyvät parhaiten mittareissa, jotka kertovat ihmisten välisistä suhteista ja luottamuksesta yhteiskuntaan. ”Uskomme, että saamme toisiltamme apua, yhteiskunta toimii reilusti ja voimme tehdä elämäämme koskevia valintoja”, Sipilä tiivistää.  

Kun käsite kuluu käytössä tai liukuu uuteen käyttöyhteyteen, se kannattaa vaihtaa tai ainakin keskustella sen sivumielteistä. Onko hyvinvointialue-termi (Valtioneuvosto 2021) vieraannuttanut meitä hyvinvointi-sanan arkimerkityksestä?  

Hyvinvointiyhteistyötä tehdään jo  

Työskentelen opiskeluhyvinvoinnin yksikössä. Olemme viritelleet vapaamuotoista ja vapaaehtoista yhteistyötä työhyvinvoinnin kanssa. Keväällä 2021 vietimme Unelmien liikuntapäivää. Lokakuun alussa tarjottiin kaikille tietoa keskittymiskyvyn parantamisesta teemaviikolla YTHS:n kanssaOlemme myös perustaneet yhteisen Teams-kanavan nimellä Hyvinvointia xamkilaisille! Wellbeing for Xamkees! 

Jo nyt tehdään päivittäin hyvää yhteistyötä yli rajojen tai niistä välittämättä. Tuoreessa muistissa on erään kampusassistentin oivallinen työote. Hän kuuli aloittavan opiskelijan epätoivon tietojärjestelmien viidakossa ja ohjasi tämän vastaanotolleni. Pahimmassa tapauksessa opiskelija olisi epätietoisuudessaan pamauttanut kampuksen rautaoven kiinni ja lähtenyt hyvästejä jättämättä. Nämä kohtaamiset ovat arvokkaita, ja joskus apu on vain pienen pysähdyksen päässä.  

Antaa kaikkien kukkien kukkia. Joku ei halua jumpata sekaryhmissä, ja joku ei halua anonyyminäkään kertoa huoliaan somesessiossa, jos paikalla on toisen viiteryhmän edustajia. Kaikkea toimintaa ei siis voi yhdistää, mutta hyvinvoinnissa on enemmän yhteen tuovia kuin erottavia tekijöitä.  

Yhteiset arvot kannustavat onnelliseen
xamkilaisuuteen 

Xamkin henkilökunta ja opiskelijat kuuluvat moniin pienempiin ryhmiin.  Henkilökuntaan kuuluvat mm. opettajat, hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstö ja TKI-työtä tekevät asiantuntijat.  Opiskelijat jakautuvat koulutusaloille, vuosiluokkiin ja moniin opiskelumuotoihin. Xamkilainen yhteisöllisyys muodostuu monista pienemmistä yhteisöllisyyksistä. 

Etätyössä ja -opiskelussa on huolehdittava etähyvinvoinnista. Se koskee jokaista xamkilaista, yli kaikkien rajojen. Syksyn 2021 yhteishaussa Xamkin kiinnostavimmat koulutukset olivat verkko- ja monimuotototeutuksia (Lux 2021a). Henkilökunta tekee entistä monipuolisemmin paikkariippumatonta työtä. Kognitiivinen ergonomia eli tietotyön haittojen minimointi on siis kasvava yhteinen alue, joka kuuluu niin opiskelijoille kuin työntekijöille (Kalakoski & Valtonen 2021). 

Xamkilaisuus on parhaimmillaan sitä, että tartutaan asioihin heti eikä jätetä apua tarvitsevaa yksin. Onnellisuus eli hyvinvointi elää myös Xamkin arvoissa (Lux 2021b): Toimimme vastuullisesti, pidämme huolta ja teemme työtä huomisen hyväksi.  

Lähteet

Kalakoski Virpi & Valtonen Teppo 2021. Kognitiivinen ergonomia. Työterveyslaitos. Osoitteessa Kognitiivinen ergonomia – Työterveyslaitos (ttl.fi); luettu 27.9.2021.  

Xamk 2021aAjankohtaistaOsoitteessa Verkko- ja monimuoto-opinnot kiinnostivat Xamkiin hakeneita – XAMK; luettu 15.10.2021. 

Xamk 2021b. Arvot, visio, profiili ja tavoitteet. Osoitteessa Strategia – XAMKluettu 15.10.2021. . 

Mäkelä Anu 2021. Turun yliopiston hyvinvointisuunnittelijan puhelinhaastattelu 27.9.2021. 

Sipilä Jorma 2021. Suomalaisten menestys onnellisuustutkimuksissa kertoo luottamuksesta yhteiskuntaan. Suomen Kuvalehti 36/2021. 

Valtioneuvosto 2021. Hyvinvointialue. Osoitteessa Mikä on hyvinvointialue? – (soteuudistus.fi); luettu 4.10.2021.  

Pin It on Pinterest