Ohjelmistoalalla tarvitaan ongelmanratkaisua ja teknologiaosaamista

Tietotekniikan ja ohjelmistoalan suomenkielinen insinöörikoulutus käynnistyy pitkästä aikaa Mikkelissä. Uuden koulutuksen tavoitteena on vastata ohjelmistoalaa piinaavaan osaavan työvoiman puutteeseen.

Xamkissa aloitetaan syksyllä 2021 uusi ohjelmistotekniikan insinöörikoulutus. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia ohjelmistoalan ammattilaisia sekä parantaa Etelä-Savon alueen ohjelmisto-osaamisen tasoa. Ohjelmistoala kasvaa hurjaa vauhtia ja uusille osaajille on jatkuva kysyntä. Xamkin ohjelmistotekniikka pyrkii pysymään tässä kehityksessä mukana olemalla alan trendejä ja yritysmaailman tarpeita seuraava moderni koulutus.  

Mistä ohjelmistotekniikassa on kyse?  

Ohjelmistotekniikka alana keskittyy ohjelmistojen suunnitteluun, rakentamiseen, testaukseen ja ylläpitoon. Ohjelmistoja on kaikkialla – kotona, liiketoiminnassa tai terveydenhuollossa. Ohjelmistojen avulla luodaan tietoteknisiä sovelluksia tai tuotteita, joilla lisätään tuottavuutta, parannetaan elämänlaatua tai luodaan viihdearvoa.  

Mitä ohjelmistoinsinöörit sitten käytännössä tekevät? Ohjelmistoalan insinööri on neuvokas ja analyyttinen ongelmanratkaisija, joka tuntee ohjelmistojen kehityksessä käytetyt työkalut ja teknologiat hyvin. Ohjelmistoalalla työllistyy muun muassa verkkosovellusten, mobiilisovellusten, teollisuuden järjestelmien tai peliteollisuuden kehittäjäksi. Usein työssä tarvitaan hyvää teknologista osaamista esimerkiksi tietoliikennetekniikan, tekoälyn tai robotiikan alalla.  

Opinnoissa yhdistyy insinööriosaaminen ja yritysten toimeksiannot  

Ohjelmistotekniikan koulutus pohjaa vahvaan insinöörin luonnontieteelliseen osaamiseen. Perusopinnot voi karkeasti jakaa ohjelmointitekniikoiden, ohjelmistokehityksen tekniikan sekä matematiikan ja fysiikan opintojaksoihin. Opintojen läpi korostuu myös ongelmalähtöisyys, mikä näkyy opiskelijalle esimerkiksi harjoitus- tai laboratoriotöiden aiheissa.  

Lisäksi ohjelmistotekniikan koulutus haluaa vastata ketterästi paikallisten yritysten tarpeisiin. Tämä tapahtuu tiiviissä yritysyhteistyössä ja ohjelmistotekniikan opiskelijat törmäävät yrityksiltä tulleisiin ongelmiin ja toimeksiantoihin jo ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa. Insinööriopiskelijat voivat osallistua yritysten kanssa yhteistyönä toteutettaville opintojaksoille jokaisena opiskeluvuotena.  

Pin It on Pinterest