Opiskelijat ideoivat kiertotalouden toimintoja ja tiloja ideakilpailussa

Xamkin Innovatiivisen rakennetun ympäristön liiketoiminta -opintojakson opiskelijat ideoivat toimintoja ja tiloja suunnitteilla olevaan kiertotalouden osaamiskeskukseen Hyötyvirta-yritysalueelle Kouvolaan.

Ideakilpailun posterit koosteena.
Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Ideakilpailu ajoitettiin sopimaan tammikuussa käynnistyneen kestävä rakentaminen ja muotoilu koulutukseen kuuluvan opintojakson aikatauluun, mutta siihen olisivat olleet tervetulleita osallistumaan myös muut.

Vaikka kilpailutöitä palauttivat lopulta vain kyseisen opintojakson osallistujat, voidaan toteutusta pitää erittäin onnistuneena, sillä kaikki kuusi ideaa olivat korkeatasoisia ja tarjosivat erilaisia näkökulmia mahdollisiin kiertotaloustoimintoihin.

Ideakilpailuun saaduissa ehdotuksissa käsiteltiin kiertotaloutta eri tulokulmista. Ehdotukset olivat 3D-printtaus kierrätysmateriaaleista, käytettyjen toimistokalusteiden kierrätyspalvelu, tekstiilikierrätyksen yhteistoimintamalli, pk-yrityksiä palvelevat yhteistyötilat, viherrakentamisen innovaatiopaja ja pakkauskeskus.

Kouvola Innovationin kehittämispäällikkö Mika Penttilä kommentoi: “Kaikki kilpailuehdotukset vastaavat annettuun tehtävänantoon.”

”Kiertotalouden osaamiskeskus voisi toteutuessaan sisältää jossain muodossa useita tai jopa kaikkia ideoiduista toiminnoista.”

Kukin kilpailutyö sisälsi sekä ideaa esittelevän videon, posterin että lyhyen raportin. Opiskelijat saivat tuotoksistaan palautetta sekä voittajan valinneelta raadilta arviointikriteerien perusteella että opintojakson opettajalta nojautuen kurssin oppimistavoitteisiin.

Ideakilpailun voittajan määrittelemiseksi arviointiraati pisteytti työt visuaalisuuden, ennakkoluulottomuuden ja tulevaisuussuuntautuneisuuden, toteutettavuuden ja soveltuvuuden, kierrätys- ja uusiomateriaalien innovatiivisen käytön sekä kokonaisvaltaisen toimivuuden perusteella.

Arviointiraatiin osallistunut Xamkin Kulttuurin koulutusyksikön koulutusjohtaja Jomi Fagerström yllättyi siitä, miten vähän kilpailuun esitetyissä kiertotaloustoiminnoissa oli päällekkäisyyttä. Fagerström totesi, että keskenään hyvin erilaisten töiden arviointi oli haastavaa ja raati kävi niistä vilkasta keskustelua. Lopulta voittaja erottui yhteispisteissä selvästi.

Voittajaksi valikoitui Soilmates, esitys viherrakentamisen innovaatiopajasta, tekijöinä Sanna Partinen, Arttu Mönkölä, Kaisa Mäkeläinen ja Miia Hento. Raadin mukaan työssä yhdistyi toteutettavissa olevan liiketoimintapotentiaalin tunnistaminen sekä kehittämistä tukevien innovaatiotoimintojen huomiointi.

Kilpailutyö oli myyvä ja toteutus erottui muutenkin kovatasoisessa joukossa erityisen huoliteltuna, yhdistäen hyvin sekä kiertotaloustoiminnon että tilojen suunnittelun.

Voittajat kertoivat ryhmätyöskentelyn toimineen hyvin ja opiskelijoiden mukaan kilpailu sopi luontevasti osaksi opintoja.

Mika Penttilän korosti että “yhteistyö ideakilpailun järjestämiseksi ja töiden arvioimiseksi oli Xamkin ja Kinnon välillä onnistunutta ja edisti KOSKES – kiertotalouden osaamiskeskus -hankkeen toteutusta. Myönteisen kokemuksen valossa vastaava opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyö tulee varmasti kyseeseen myös tulevissa yhteiskehittämishankkeissa.”

Hanketiedot

Kouvola Innovation koordinoi KOSKES – kiertotalouden osaamiskeskus-hanketta, jossa Xamk ja Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ovat mukana.

Hankkeen myötä olemassa olevaa Hyötyvirta-yritysaluetta tehdään tunnetuksi ja tavoitteena on, että alue tulee tarjoamaan yhä houkuttelevamman toimintaympäristön kiertotalousyrityksille sekä edellytykset monipuoliselle TKI- ja pilotointitoiminnalle. KOSKES-hanke palvelee myös koulutusyhteistyön tarpeita.

Lisätietoa: www.kinno.fi/koskes ja www.xamk.fi/koskes

Pin It on Pinterest