Opiskeluaikana mahdollisuus kerätä kansainvälisiä ja moniammatillisia työkokemuksia

Wellbeing Management -koulutuksen opiskelija Alina Savolainen mukana sisällöntuottajana ja juontajana Henanin yliopiston opiskelijoille tarkoitetussa suorassa Explore Finnish Wellbeing -verkkoluennossa.

Toisen vuoden Wellbeing Management (tradenomi, AMK) -koulutuksen opiskelija Alina Savolainen ilmoittautui rohkeasti vapaaehtoiseksi, kun Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon– hanke (OVI) etsi opiskelijaa tuottamaan sisältöä ja toimimaan juontajana Henanin yliopiston opiskelijoille tarkoitetussa suorassa Explore Finnish Wellbeing –verkkoluennossa. Kiinalaiset opiskelijat ovat terveysalan ja matkailun opiskelijoita. Suora verkkoluento sisälsi lyhyitä luentoja sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin harjoitteita, jotka pohjautuivat suomalaiseen luontoon.

Monipuolisia ja moniammatillisia työtehtäviä  

Nuori nainen luentoa järjestämässä ulkotilassa.
Kuva1: Tuulia Litmanen

Alinan rooli hankkeessa toteutettavan suoran verkkoluennon rakentamisessa olivat sisällön suunnittelua, sisältöjen toteuttamista, suoran verkkoluennon juontaminen sekä erilaisten harjoitteiden ohjaamista osallistujille. Luennon sisältöinä hyödynnettiin hyvinvoinnin eri osa-alueita hyvin monipuolisesti perustuen suomalaiseen luontoon, ja sen tuomiin hyvinvointivaikutuksiin, hyvinvoinnin mittaamiseen sekä siihen, miten kerättyä hyvinvointidataa voidaan hyödyntää arkielämässä. Hanketta toteutetaan hoitotyön ja matkailun yksiköissä toimivien asiantuntijalehtoreiden kanssa, joten Alina toi sisällön suunnitteluun uutena mukaan hyvinvointipalveluiden ja liiketalouden näkökulmaa. Lisäksi suoran verkkoluennon kuvaamisessa ja lähetyksessä suuressa roolissa oli myös Xamkin verkkotekniikan ICT-asiantuntija.  

Alina syventyi omissa työtehtävissään muun muassa suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Hyvinvointidatan keräämisessä Alina pääsi hyödyntämään Moodmetric-älysormusta stressin mittaamisessa ja stressinhallinnassaMuse-meditaatiopantaa rauhoittumiseen ja rentoutumiseen liittyvän datan keräämisessä sekä FirstBeat-hyvinvointianalyysiä tasapainon löytämisessä aktiivisen tekemisen ja levon välillä. Lisäksi hän suunnitteli harjoitteita liittyen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  

Hyppy uuteen on aina hieman pelottavaa 

Nuori nainen talvimaisemassa pitämässä luentoja kameran takana.
Kuva2: Tuulia Litmanen

Rohkeus hypätä mukaan uusiin mahdollisuuksiin ja työtehtäviin voi aiheuttaa epävarmuutta, jopa pelkoa. Luottamus omaan tekemiseen, positiiviset kokemukset, sekä ammattitaitoiset ja kannustavat ohjaajat auttavat kasvamaan uudessa roolissa. Asiat avautuvat paljon konkreettisemmin uudella tavalla, kun opiskelija pääsee itse kokeilemaan, tekemään ja tuomaan omia ideoita esille. 

Kyllähän suoran verkkoluennon juontaminen englanniksi suurelle osallistujamäärälle hieman mietitytti alussa, mutta uuden oppiminen vaatii itsensä haastamista!

”Kyllähän suoran verkkoluennon juontaminen englanniksi suurelle osallistujamäärälle hieman mietitytti alussa, mutta uuden oppiminen vaatii itsensä haastamista,” listaa Alina. ”Opiskeluaikana tehdyt erilaiset työtehtävät ovat ihan paras tapa valmistaa opiskelija työelämään. Virheiden tekeminen on ihan sallittua – niistä oppii!, kertoo Alina.   

Opiskeluaika on erinomaista aikaa harjoitella uusia työelämätaitoja monipuolisesti  

Hankkeessa tehty työ on antanut Alinalle paljon. Erilaisten hyvinvointisisältöjen ja -harjoitteiden suunnittelu ja toteuttaminen, materiaalien kartoittaminen, ja niihin tutustuminen ovat antaneet sisällöllisesti paljon uutta osaamista. Samoin hanketyö on projektiluonteista työtä, joten projektitoiminta ja tiimityötaidot ovat olleet tärkeä oppi ja kokemus 

”Olin niin iloinen saadessani olla yhdenvertainen tiimijäsen hanketiimissä. Aivan huippukokemus!” kiteyttää Alina.    

 

OVI-hanke 

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon– hanke (OVI) on Etelä-Savon maakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahastosta rahoittama hanke. 

Hankkeen tavoitteena ovat koulutus- ja TKI-vientiosaamisen kehittäminen, uudenlaisen alueellisen yritysyhteistyöverkoston kehittäminen ja jalkauttaminen sekä Etelä-Savon alueen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyön kehittäminen, jotta koulutus- ja TKI-viennissä päästäisiin mittavampaan liiketoimintaan. 

Hanke toteutetaan ajalla 20192021.

Lisätietoja: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ovihanke/  

Pin It on Pinterest