Picture Based Recognition of Smokers – Kuvallisuuteen perustuva tupakoijien tunnistaminen - Next

Picture Based Recognition of Smokers – Kuvallisuuteen perustuva tupakoijien tunnistaminen

Kuvallisella menetelmällä pystytään tunnistamaan nuorten tupakointiin liittyviä visuaalisia konteksteja. Kuvallisuuteen perustuva kyselymenetelmä tunnistaa jopa tehokkaammin nuorten tupakointikäyttäytymisen kuin perinteiset, sanalliseen perustuvat kyselylomakkeet. PBRS-menetelmän avulla korostuvat ihmisen tiedostamattomat tupakointiin liittyvät terveyskäyttäytymisen tekijät, joiden avulla voidaan jatkossa kehittää uusia, kuvallisuuteen perustuvia interventioita.

Pin It on Pinterest