Kanavat auki sidosryhmiin

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tehtiin vuonna 2018 lukuisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on entistä asiakaslähtöisempi ja tuloksekkaampi yhteistyö sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Taloon tuli Dynamics-asiakkuudenhallintajärjestelmä ja Tiitus-järjestelmä avoimien työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen. Ensimmäiset ura- ja rekrytointitapahtumat järjestettiin ja alumnitoiminta käynnistyi. Alumneilta kysyttiin, millaista toimintaa he haluaisivat. Xamk sai myös ensimmäisen vuoden alumninsa!

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on laaja sidosryhmä- ja kumppaniverkosto. Laadukkaan ja sujuvan yhteistyön varmistamiseksi Xamkissa otettiin vuonna 2018 pilottikäyttöön Microsoft Dynamics 365 -asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM).

Uudesta CRM-järjestelmästä löytyy jo 800 yhteistyökumppanin tiedot, joista reilut 500 on opetuksen yhteistyöorganisaatioita. Vuonna 2019 CRM on tarkoitus ottaa laajemmin käyttöön koko organisaatiossa.

Vuoden 2019 tavoitteena on myös jalkauttaa Xamkin kaikkien yksiköiden käyttöön yhteinen malli sidosryhmä- ja kumppaniverkostojen hoitamiseen. Opetuksen sidosryhmäyhteistyö toteutuu eritasoisten kumppanuuksien ja sopimusten pohjalta.  Xamkin sidosryhmäyhteistyötä koordinoi Yhteisten opintojen koulutusyksikkö, joka vuoden 2018 aikana toteutti 88 yhteistyöneuvottelua työelämän kanssa.

Verkostoitumista työelämään

Marraskuussa 2018 Xamk järjesti ensimmäistä kertaa rekry- ja verkostoitumistapahtuman, joka tarjosi kohtaamispaikan opiskelijoille, henkilökunnalle ja yrityksille. Kotkan ja Kouvolan kampuksilla järjestettyyn kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui noin 40 yritystä.

Tapahtuma sai hyvää ja kehittävää palautetta, jonka perusteella siitä päätettiin tehdä jokavuotinen. Jatkossa rekry- ja verkostoitumistapahtuma on yksipäiväinen ja se yhdistyy marraskuisiin kampustapahtumiin, joissa toisen asteen opiskelijat tutustuvat Xamkin koulutuksiin.

Työ- ja harjoittelupaikkojen välitykseen Xamk otti käyttöön Tiitus-järjestelmän, jossa työnantajat voivat ilmoittaa suoraan opiskelijoille avoimista työ- ja harjoittelupaikoista. Järjestelmään on rekisteröitynyt noin 400 Xamkin yhteistyökumppania.

Xamkin opetuksen, avoimen ammattikorkeakoulun, täydennyskoulutuksen ja tutkimus- ja kehitystyön yksiköt tapaavat keväisin yrittäjiä yhteisissä aamukahvitilaisuuksissa. Tavoitteena on tukea yhteistyötä ja edistää verkostoitumista.

Xamkin alumnitoiminta käynnistyi

Xamkin alumnitoiminta käynnistyi vuonna 2018, kun alumnityöryhmä aloitti toimintansa. Työryhmä kehittää ja aktivoi alumnitoimintaa yhdessä koulutusten kanssa. Tavoitteena on luoda alumneista aktiivinen osa korkeakouluyhteisöä.

Joulukuussa 2018 palkittiin Xamkin ensimmäinen vuoden alumni. Palkinnon sai tradenomi Satu Temonen.

Uuteen CRM-ohjelmistoon luotiin alumnirekisteri, jossa on noin 5000 alumnia. Vuonna 2018 reksiteriin liittyi 1099 uutta alumnia, 61 % vuoden aikana valmistuneista. Alumnien Facebook-ryhmässä on reilut 1200 jäsentä.

Ensimmäinen koko Xamkin alumneille suunnattu tapahtuma järjestettiin helmikuussa 2019. Xamkin alumneja ovat myös edeltävien oppilaitosten, Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen alumnit.

Xamkista, Mamkista ja Kyamkista valmistuneet voivat rekisteröityä almuniksi Xamkin verkkosivulta!

Alumneja motivoi osaamisen kehittäminen

Xamk kartoitti kesäkuussa 2018 alumneiltaan, millaiset edut, yhteistyöt, koulutukset ja viestintämuodot heitä kiinnostavat. Kysely lähetettiin vuonna 2017 ja 2018 valmistuneille, alumnirekisterissä oleville alumnille. Vastausprosentti oli 21 ja vastaajien määrä 317. Tuloksia hyödynnetään alumnitoiminnan kehittämisessä.

Alumnit pitivät kahtena tärkeimpänä hyötynä alumnitoiminnasta oman osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista. Pienimuotoiset kokoontumiset oman koulutusalan kanssa kiinnostivat, samoin isommat, paikkakuntakohtaiset alumnitapahtumat. Koulutuksista eniten kiinnosti ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tietoa alumnitoiminnasta vastaajat halusivat mieluiten sähköpostitse, verkkosivujen tai Facebookin kautta.

Yhteistyöstä ja eduista tärkeimpinä työpaikalle pidettiin harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöitä. Myös avoimet työpaikat -ilmoituskanava koettiin tärkeäksi.

Pin It on Pinterest