Opiskelua tulevaisuutta varten

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tavoitteena on olla opiskelija- ja osaamislähtöinen korkeakoulu, jossa oppiminen on laadukasta, työelämäläheistä ja joustavaa. Xamk haluaa myös tarjota opiskelijoille hyvät eväät työllistyä ja menestyä tarjoamalla opetuksessaan tulevaisuuden tarpeet huomioivia sisältöjä.

Jatkuvan oppimisen taidot, valmiudet yrittäjyyteen ja verkostoituminen työelämään ovat keskeisiä valmistuville alumneillemme. Vuonna 2018 yli 3 000 opiskelijaamme oli mukana työelämäprojekteissa ja yli 2000 opiskelijaa innovaatio- ja yrittäjyysopinnoissa. Myös opetussuunnitelmien kehittämistyö käynnistyi syksyllä 2018.

Syksyllä 2018 Xamkissa tunnistettiin tarve uudistaa opetussuunnitelmia niin, että ne mahdollistavat tulevaisuuslähtöisen oppimisen ja yhteistyön syventämisen kampusten ja koulutusten välillä. Opetussuunnitelmien uudistusprosessi, OPS2020, käynnistettiin johdon työpajalla lokakuussa ja se jatkuu koko vuoden 2019.

Yli 3000 opiskelijaa työelämäprojekteissa vuonna 2018

Opiskelun aikaiset työelämäyhteydet tuottavat uutta osaamista niin opiskelijalle, yritykselle kuin korkeakoulullekin. Ensiarvoisen tärkeitä työelämään tai yrittäjiksi siirryttäessä ovat verkostot, joita opiskelijat ovat rakentaneet erilaisiin organisaatioihin opintojensa alusta saakka.

Vuonna 2018 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toteutettiin 263 opetuksen ja työelämän yhteistyöprojektia, joihin osallistui 3 029 opiskelijaa. Opintopisteitä kertyi yhteensä 10 392. Opetuksen yhteistyöorganisaatioita on reilut 500.

Kotkan ja Kouvolan kampuksilla järjestettiin marraskuussa 2018 kaksipäiväinen rekry- ja verkostoitumistapahtuma, jossa opiskelijat ja henkilökunta pääsivät tutustumaan alueen työnantajiin. Työ- ja harjoittelupaikkojen välitykseen Xamk otti käyttöön Tiitus-järjestelmän – Xamk Duunin – elokuussa 2018. Tiituksen kautta työnantajat voivat ilmoittaa avoimista paikoista suoraan opiskelijoille. Järjestelmään on rekisteröitynyt noin 400 Xamkin yhteistyökumppania.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kaikilla tutkinto-opiskelijoilla yli 20 % opinnoista on sidottu työelämään ja sen kehittämiseen. Määrä voi olla huomattavasti suurempikin koulutusalan ja opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan.

Yksi yritysyhteistyön kannalta merkittävä yhteistyö vuonna 2018 oli Emma Gaala, jonne opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat some-markkinointia, pukusuunnittelua ja viestintää yhdessä gaalan muiden toteuttajien kanssa. Vuonna 2019 ollaan jälleen opiskelijoiden kanssa mukana Emma Gaalassa sekä uusissa isoissa  tapahtumissa, kuten Kouvolan Asuntomessuilla ja Farmarimessuilla Mikkelissä.

Työelämältä tuoretta tietoa opiskelijoille

Työelämäyhteistyön muotoina ovat työharjoittelu ja opinnäytetyö, jotka opiskelijat suorittavat melko itsenäisesti. Lisäksi jokaiseen koulutukseen liittyy osana opetusta toteutettavia projekteja työelämän kanssa.

Projekteissa toteutetaan alakohtaisia kehittämistehtäviä, joissa opiskelijat pääsevät soveltamaan teoriaa käytäntöön. Erityisesti ammatillisen osaamisen ja tiedon soveltamiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Tärkeä osa yhteistyötä ovat luennot ja vierailut, joiden kautta opiskelijat saavat ajantasaista tietoa työelämältä ja yhteydet vahvistuvat.

Xamk haluaa tuoda alueen työelämän tutuksi opiskelijoille heti opiskelun alussa. Tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään työelämäyhteistyön merkitys ja tehdä laaja työelämäyhteistyö näkyvämmäksi organisaation sisällä. Viestinnän tueksi on muun muassa hankittu kampuksille infonäytöt, joissa esitellään yhteistyökumppaneita.

Hyvää palautetta saanut rekry- ja verkostoitumistapahtuma järjestetään jatkossa yksipäiväisenä kaikilla kampuksilla. Yrittäjien verkostoitumista tuetaan yrittäjien ja opetuksen yhteisillä aamukahvitilaisuuksilla.

Yrittäjyys- ja innovaatio-osaamista kaikille opiskelijoille

Xamkissa innovaatio- ja yrittäjyysopinnot ovat osalle opiskelijoista pakollisina ja osalle valinnaisia. Lisäksi ammattiopinnoissa on yritysyhteistyöprojekteja ja opiskelijat voivat osallistua myös yrittäjyyteen liittyviin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin.

Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot ovat pääsääntöisesti verkko-opintoja, jotka toteutetaan niin keväällä, kesällä kuin syksylläkin. Tämä mahdollistaa opiskelijoille opintojen suorittamisen oman ohjelmansa mukaisesti. Suomenkielisiä opintojaksoja on 27 ja englanninkielisiä 8. Opintojaksot ovat pääosin 5 opintopisteen laajuisia. Innovaatio- ja yrittäjyysopinnot on koottu erilliseen opintotarjontaan helpottamaan opiskelijoiden valintaa.

Opinnot käynnistyvät Ideasta innovaatioon -opintojaksolla, jonka jälkeen voi jatkaa yrityksen perustamiseen, markkinointiin, tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. Innovaatio- ja yrittäjyysopintojaksot ovat moniammatillisia. Vuonna 2018 mukana oli 2 105 opiskelijaa, jotka suorittivat yhteensä 10 449 opintopistettä.

Opiskelijoilla on mahdollista tehdä yrittäjyys-HOPS, jossa he tavoitteellisesti opiskelevat yrittäjyyttä ja harjoittelevat omassa yrityksessään. Opiskelijat voivat saada sparrausta yritysideansa ja yrityksensä kehittämiseen sekä suomeksi että englanniksi. Xamk on mukana myös valtakunnallisessa NY Start Up -koulutusverkostossa. K-kaupan yrittäjyysopintoja suoritti 33 opiskelijaa vuonna 2018.

Startup-toimintaa, hackathoneja, innoleirejä ja bootcampeja on ollut niin suomen kuin englannin kielelläkin. StartUp Passion -opintojakso voitti vuonna 2018 Suomen Yrittäjien palkinnon kansainvälisenä yrittäjyyttä edistävänä opintojaksona. Opintojakso on toteutettu Central Baltic -rahoituksella yhdessä Stockholm School of Economics Rigan ja Tallinnan yliopiston sekä kehitysyhtiö Cursorin kanssa.

Pin It on Pinterest