Xamkin tutkimus- ja kehitystoiminta ennätystuloksiin vuonna 2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta oli erittäin menestyksekästä vuonna 2018. Sekä ulkoinen tutkimusrahoitus että hankesalkun arvo nousivat ennätyslukemiin, ja kansainvälinen hanketoiminta kasvoi merkittävästi. Vuoden kohokohtia olivat uuden Active Life Lab -tutkimusyksikön perustaminen ja Xamkin keksinnön saamat kansainväliset patentit.

Toimintavuoden 2018 aikana ulkoinen tutkimusrahoitus kasvoi 19 % edelliseen vuoteen verrattuna nousten 14,3 miljoonaan euroon. Rahoituksesta 2,5 miljoonaa tuli suoraan yrityksille myydyistä tutkimuspalveluista.

Aktiivisen hankesalkun arvo nousi ensimmäistä kertaa yli 60 miljoonan euron. Volyymi kasvoi kaikissa neljässä kampuskaupungissa. Tutkimus- ja kehittämistehtävissä työskenteli vuoden 2018 lopussa kokopäiväisesti yli 250 henkilöä.

Kansainvälisistä lähteistä rahoitettu hanketoiminta kasvoi merkittävästi. Esimerkiksi Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC -ohjelmasta rahoitettuja kehittämishankkeita oli vuoden lopussa käynnissä 14 kappaletta. Itämerihankkeita (Baltic Sea Region ja Central Baltic) puolestaan oli käynnissä 6 kappaletta.

Uutena tutkimusyksikkönä aloitti keväällä 2018 dataperusteisiin hyvinvointipalveluihin erikoistunut Active Life Lab. Yksi esimerkki sen tutkimuksen ja mittaustoiminnan avulla tehtävästä terveyden edistämistyöstä on Essoten kanssa tehty palvelunohjaussopimus, jossa selvitetään elintapaneuvonnan vaikuttavuutta.

Patentti Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Xamkin keksinnölle ”Hiilidioksidin talteenotto vesiabsorption avulla” myönnettiin Eurooppapatentti 21.3.2018. Patentti on saatettu voimaan Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä, Englannissa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Italiassa ja Espanjassa. Keksinnölle on myös myönnetty patentti Yhdysvalloissa 9.1.2018.

Vaikuttavuus näkyväksi

Lisää työtä ja hyvinvointia -artikkelikokoelma (toim. Pauli Potinkara, 2018) käynnisti sisäisen kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on kuvata kattavasti eri näkökulmista ammattikorkeakoulun yhteiskunnallista ja alueellista vaikuttavauutta.

Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ja aluekehityksen teemoihin keskittyvä verkkolehti READ ilmestyi vuonna 2018 neljä kertaa.

Pin It on Pinterest