Henkilöstö kävi aktiivisesti kansainvälisessä vaihdossa

Kansainvälisesti korkeatasoinen koulutus ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ovat keskeinen osa korkeakoulun yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Käytännössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kansainvälisyys on ollut jo vahvasti läsnä monissa koulutuksissa ja TKI-toiminnoissa. Tahtotilana onkin, että kansainvälisyys on luonteva osa opiskelijoiden ja henkilöstön toimintaa. Näin tuntemus eri kulttuureista vahvistuu, kansainvälinen yhteistyö lisääntyy ja oma asiantuntemus kehittyy.

Vieraskielinen opintojaksotarjonta on kohdistettu sekä omille tutkinto-opiskelijoille että Xamkiin partnerikorkeakouluista vaihtoon saapuville opiskelijoille. Kansainvälisyyttä on mitattu ammattikorkeakoulun tuloskorteissa vuosina 2017 ja 2018 lähinnä opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden näkökulmasta. Mittareina opiskelijaliikkuvuudessa ovat saapuvien ja lähtevien vaihtojen määrä sekä suoritetut opintopisteet. Vaihdossa ollessaan opiskelija voi opiskella, olla työharjoittelussa tai tehdä opinnäytetyötä. Henkilöstövaihdossa mitataan vaihtopäivien määrää.

Henkilöstöliikkuvuus kasvoi

Talouden ja kulttuurin koulutusalalla sekä tekniikan koulutusalalla vaihtoon lähteneiden ja Xamkiin vaihtoon saapuneiden yhteenlaskettu vaihtopäivien määrä ylitti reilusti tavoitteet vuosina 2017 ja 2018, vaikka toteumaluvut pysyivät lähes samoina molempina vuosina. Hyvinvoinnin koulutusalalla kasvu oli puolestaan 75,8 % vuodesta 2017 vuoteen 2018. Kaikkien koulutusalojen suosituimmat kohdemaat vuonna 2018 olivat Venäjä, Viro, Saksa, Belgia ja Vietnam.

Myös TKI-yksiköissä kansainvälisyys on kasvanut liikkuvuuden näkökulmasta paljon, 87,6 %. Vuonna 2018 TKI-yksiköiden suosituimmat kohdemaat olivat Viro, Belgia, Latvia, Liettua ja Iso-Britannia. Kaiken kaikkiaan Xamkin henkilöstöliikkuvuus on vahvassa kasvussa ja tullut luontevaksi osaksi henkilöstön toimintaan.

Tutkinto-opiskelijoiden liikkuvuus notkahti

Vuonna 2018 yhteensä 396 Xamkin opiskelijaa lähti joko lyhyeen alle 3 kuukauden tai pitkään yli 3 kuukauden ulkomaan vaihtoon. Tämä oli noin 22 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myönteistä kuitenkin on, että pitkään vaihtoon lähtevien lukumäärä väheni vain 15 %, kun lyhyiden vaihtojen määrä väheni 32 %. Ulkomailta tutkintoon hyväksi luettujen opintopisteiden määrä väheni noin 15 % ja ulkomaan harjoittelun opintopistemäärä väheni 43 %.

Vastaavasti Xamkiin vaihtoon saapuneiden opiskelijoiden määrä kasvoi noin 20 %, mikä selittyy puolestaan lyhyiden vaihtojen vahvalla kasvulla, 36 opiskelijasta 92 opiskelijaan. Pitkä vaihdot puolestaan laskivat 5 %.

Kohti strategisia kansainvälisyystavoitteita

Xamkissa kansainvälisyys on nostettu strategiseksi kärjeksi TKI-toiminnan ja tulevaisuuslähtöisen oppimisen ohella. Tämän myötä strategisiksi kansainvälisyystavoitteiksi on asetettu vuoteen 2022 mennessä

  • maksullisen verkko-opintojaksotarjonnan liikevaihto 5 miljoonaa
  • 20 verkko-opintojaksoa kansainvälisessä tarjonnassa
  • 800 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa laajalla kansainvälisellä pohjalla
  • koulutusviennin liikevaihto 0,5 miljoonaa
  • vähintään 15 % suomenkielisten koulutusten tarjonnasta vieraskielistä
  • 30 kansainvälistä hanketta

Tavoitteet ovat haasteellisia, mutta ne ovat linjassa strategiseen valintaan. Kokonaisuudessaan nykyinen tilanne on hyvä kansainvälisyyden edelleen kehittämiselle. Jotta strategiset kansainvälisyystavoitteet saavutetaan vuoteen 2022 mennessä, kansainvälisiä toimintoja on kehitettävä systemaattisesti ja yhteistyössä eri yksiköiden kanssa sekä konkretisoitava tavoitteiden vaatimat toimenpiteet vuosittain.

 

Pin It on Pinterest