Restauroinnin koulutuksesta valmistuneiden yrittäjien liiketoiminta nousujohteista

Xamkin edeltäjän, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun restauroinnin koulutuksen kasvattien perustama restaurointiosuuskunta Kymen Karmiini perustettiin kymmenen vuotta sitten. Yritys voi hyvin ja liiketoiminta on nousujohteista.

Restaurointiartenomien koulutus on kantanut komeaa hedelmää ja juhlaan oli siis aihetta. Restaurointiosuuskunta Kymen Karmiinin 10-vuotisjuhlia vietettiinkin 12.5.2023 iloisissa ja kultturelleissa tunnelmissa keväisessä Sunilassa. Juhlapaikkana oli yrityksen henkeen sopivasti Sunilan tehtaanjohtajan asunnoksi vuonna 1937 valmistunut komea ja viihtyisä Kantola.  

Kymen Karmiini perustettiin vuonna 2013, kun silloisen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun restauroinnin koulutuksesta valmistuneet osaajat miettivät, kuinka aloittaa yritystoiminta interiööri- ja rakennusrestauroinnin saralla. Restaurointiosuuskunnan perustamista ehdotti Jaana Ahokas (kemian DI, artenomi AMK), ja ajatus otti tuulta alleen. Kymen Karmiinissa on vuosien varrella toiminut useita Kymenlaakson AMK:n ja Xamkin kasvatteja.

Tällä hetkellä osuuskunnassa työskentelee yhdeksän jäsentä, joiden alma mater korkeakoulumme on. He ovat:

  • Jenni Jokinen (artenomi AMK, restaurointi pintakäsittelijä)
  • Anne-Mari Junnolla (artenomi AMK, restaurointi)
  • Eevi Laasonen (artenomi AMK, restaurointi)
  • Leena Niinipuu (artenomi AMK, restaurointi verhoilu)
  • Iina Lautala (artenomi AMK, restaurointi puuseppä)
  • Aamu Koivistoinen (arkkitehtiylioppilas, artenomi AMK, restaurointi puuartesaani)
  • Siiri Nieminen (artenomi AMK, restaurointi)
  • Christian Rummukainen (insinööri AMK, korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi, mallinrakennusartesaani).

Myös Jaana Ahokas on edelleen mukana osuuskunnassa. (Meistä s.a.) Kymen Karmiinilla on myös vuosittain työharjoittelijoita Xamkin restauroinnin koulutuksesta. 

Restaurointiosuuskunnan moninainen osaaminen nousee vahvasta koulutuspohjasta 

Kymen Karmiinin toiminta perustuu rakennusperinnön vaalimiseen. He korostavat oikein valittuja materiaaleja ja työtapoja sekä rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kymen karmiinin palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset pintakäsittelyt, kuten maalaustyöt niin sisätiloissa kuin ulkona, pinkopahvitukset, tapetoinnit sekä suurena työsarkana ikkunoiden ja ovien kunnostukset. Myös erilaiset puhdistus- ja retusointityöt kuuluvat pintakäsittelyiden tuotevalikoimaan. (Palvelumme s.a.) 

Karmiini tekee rakennusrestauroinnin lisäksi myös kalusterestaurointia, johon kuuluvat muun muassa verhoilutyöt sekä huonekalujen kunnostus ja pintakäsittely. Puukorjaukset he mainitsevat sivuillaan erillisenä palvelualueena, ja siihen kuuluu muun muassa rakennusosien puukorjaukset ja uusien puuosien valmistus. (Palvelumme s.a.) 

Karmiini tekee myös konsultointityötä ja monenlaista tutkimustyötä, kuten rakennushistoriaselvityksiä, rakennusinventointia ja dokumentointia, väritutkimuksia ja maalien laboratorioanalyyseja, tapettikerrosten tutkimusta ja restaurointisuunnitelmia. He järjestävät niin ikään kursseja erilaisista perinnerakentamiseen liittyvistä aiheista, kuten punamultamaalin keitosta tai ikkunoiden kunnostamisesta. (Palvelumme s.a.) 

Edellä kuvattu palveluvalikoima kertoo siitä, kuinka paljon erilaisia työtehtäviä rakennus- ja huonekalurestauroinnin piiriin kuuluu, ja listaa voisi luonnollisestikin jatkaa vielä esinerestauroinnin moninaisilla työtavoilla ja tekniikoilla. Xamkin restaurointikoulutus on antanut erinomaisen perustan näiden töiden tekniselle toteuttamiselle sekä myös kohteiden tutkimukselle, mikä on aina tärkeää rakennusten ja esineiden restauroinnin yhteydessä. Nimenomaan restaurointialan koulutus mahdollistaa historiallisten kohteiden kunnostuksen käyttöä varten. Historiallisissa kohteissa tulee voida elää ja toimia, jotta rakennus- ja esineperintömme säilyy osana ihmisten arkea ja elävää, kerroksellista kulttuuria.  

Kymen Karmiini on komea referenssi Xamkille 

Kymen karmiinin referenssilista on todella komea, mikä kertoo erinomaisesta työn laadusta, vankkumattomasta asiantuntemuksesta ja hyvästä ajanhallinnasta. Heidän kohteinaan on ollut niin arvorakennuksia, kuten Ainola, Kotkaniemi ja lukuisat kartanot, kuin yksityisten henkilöiden omistuksessa olevia kohteita. Karmiini korostaa kotimaisuuttaan ja heillä on RALA-pätevyys (Rakentamisen laatu ry:n myöntämä pätevyys todisteena teknisestä osaamisesta kulttuurihistoriallisissa kohteissa) ja he myös kuuluvat Luotettava kumppani -verkostoon (Meistä s.a.).

Karmiinin menestys on myös komea referenssi Xamkille, sillä restauroinnin koulutuksestamme valmistuneet restaurointiammattilaiset ovat sijoittuneet hyvin työelämään ja heidän osaamistaan arvostetaan. Tämän ilosanoman soisi kuuluvan niiden opiskelupaikkaa pohtivien nuorten korviin, jotka ovat aidosti kiinnostuneita käsillä tekemisestä ja kulttuuriperinnön vaalimisesta.  

Lähteet:

Meistä s.a. Kymen Karmiini. Restaurointiosuuskunta. Saatavissa: https://www.kymenkarmiini.com/me [viitattu 30.5.2023].  

Palvelumme s.a. Kymen Karmiini. Restaurointiosuuskunta. Saatavissa: https://www.kymenkarmiini.com/palvelut [viitattu 1.6.2023]. 

Lue lisää Kymen Karmiinista ja osuuskunnan referensseistä täältä: https://www.kymenkarmiini.com/ 

Lue lisää Xamkin restauroinnin koulutuksesta täältä: https://www.xamk.fi/koulutukset/artenomi-amk/ 

Pin It on Pinterest