Sosionomiopiskelijat pelisivistystä hankkimassa

Ryhmä Kotkan sosionomiopiskelijoita osallistui sosiaalialan pelikurssille osana laajempia mediakasvatuksen opintojaan. Tällä pelikasvatuksen ytimeen sijoittuvalla opintojaksolla opiskelijat kehittivät itseään pelikasvattajina ja hankkivat itselleen pelien ja pelaamisen kokonaisvaltaisempaa ymmärtämistä – pelisivistystä.

Digitaalinen pelaaminen koskee kaikkia

Digitaalisia pelejä pelaavat kaiken ikäiset, kaiken aikaa ja kaikkialla. Tästä huolimatta pelikasvatus on yhä melko vaatimatonta, ja peleistä sekä pelaamisesta käytävä keskustelu on usein mustavalkoista ja ennakkoasenteiden voimakkaasti värittämää. Pelaaminen ja pelit ovat puhujasta riippuen varauksetta joko hyvä tai paha asia. Aiheesta puhutaan herkästi ilman riittävää tietoa ja ymmärrystä.

Tätä taustaa vasten Kotkan kampuksen sosiaalialalla kehiteltiin nimenomaan sosionomiopiskelijoille suunnattu pelikurssi.  Sosiaalialan pelikurssin perustelut löytyvät kahdesta suunnasta. Ensiksikin, sosionomit toimivat ohjaajina ja kasvattajina lähes kaikkien mahdollisten väestöryhmien parissa. Sosionomit kohtaavat työssään kaiken ikäisiä pelaajia. Toiseksi, sosionomeilla on erityistä osaamista, jota voidaan jakaa lasten ja nuorten parissa työskenteleville, jotka ensimmäisinä kohtaavat peleihin ja pelaamiseen liittyviä erityiskysymyksiä.

Mitä jaksolla tavoiteltiin?

Pelikasvatuksen keskiössä on pelaamisen ja siihen liittyvien ilmiöiden ymmärrys osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä kyky tarkastella pelaamista kasvatuksellisesta näkökulmasta. Opintojakson ytimessä on opiskelijan tukeminen digitaalisen pelaamisen hahmottamisessa merkittävänä yhteiskunnallisena mediakulttuurin ilmiönä. Digitaalista pelaamista lähestytään niin teoreettisesti tutkimusten avulla kuin oman pelaamisen kautta. Sosiaalialalla on tärkeää tunnistaa ja ymmärtää digitaalisten pelien ja pelaamisen niin mahdollisuudet kuin riskit ja haasteetkin.

Miten jakso toteutui?

Opintojakso toteutettiin monimuoto-opiskeluna, jossa lähitapaamiset, verkko-ohjaus ja etätyöskentelynä tapahtuva itsenäinen opiskelu vuorottelivat. Opintojaksolla korostuivat

  1. oman toiminnan eli pelaamisen reflektoiminen etäjaksoilla oman oppimispäiväkirjan, pelisuhdekirjoitelman ja pelaamisesta raportoimisen kautta sekä
  2. lähitapaamiskertojen tietoiskuaineistot ja pelaaminen.

Tietosisällöissä lähdettiin liikkeelle pelin ja leikin määritelmistä edeten kasvatustietoisuuteen ja pelikasvatukseen. Opintojaksolla käsiteltiin myös peleillä ja peleistä oppimista, erilaisia pelaajamotivaatioita ja -mentaliteetteja kuin pelaajaprofiilejakin. Pelikulttuuriin ja -genreihinkin ehdittiin tutustua niin kuin myös pelaamisen hyötyihin ja haittoihin aina peliriippuvuutta myöten.

Opintojakso toteutetaan Kotkan kampuksella aina kevätlukukaudella osana muita sosionomien mediakasvatusopintoja.

Pin It on Pinterest