Tekoäly tutuksi Xamkissa

Tekoäly on ollut esillä useissa eri lähteissä jo muutaman vuoden ajan ja eri toimijat ovat suunnitelleet, miten lähtisivät mukaan ja kenen kanssa yhteistyötä tehdään.

Microsoftin Suomen Tulevaisuus Nyt –tekoälyohjelmassa yhtenä painopisteenä on vahvistaa suomalaisten tekoälyosaamista. Tätä lähdettiin pilotoimaan keväällä 2019 ensimmäisenä oppilaitoksena Xamkin kanssa toteuttamalla viiden opintopisteen laajuinen Tekoälytaitaja-opintojakso. Microsoftin yhteyshenkilönä tässä toimi tekoälyn hankepäällikkö Essi Marjamäki ja Xamkilta lehtorit Jarkko Ansamäki ja Katriina Vesala.

Tekoälytaitajien pilottitoteutukseen haettiin opiskelijat erillisen haun kautta, jossa opiskelijoilta kysyttiin niin aikaisempia taitoja kuin kiinnostusta aiheeseen. Ensimmäisenä tekoälytaitajiksi lähtivät mukaan 23 opiskelijaa, jotka pääsivät tutustumaan tekoälyratkaisuihin suorittamalla Microsoftin koulutuskokonaisuuksia verkossa ja tutustumalla Microsoftin asiakasyritysten tekoälyratkaisuihin.

Opiskelijat olivat viidestä eri koulutusohjelmasta ja jokaisella oli erilainen pohja ja tavoite omalle osaamiselleen ja jatkoideoille.

Opintojen sisältö

Tekoälystä järjestettiin paneelikeskustelu 6.3.2019, jossa mukana Efima, Arrow ECS Finland, DataGroup ja Telia Cygate.

Opiskelijat jakautuivat aloituspäivän lopuksi ryhmiin, joiden osallistujat pyrittiin saamaan mahdollisimman tasaisesti eri koulutuksista, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus oppia toisiltaan ja hyödyntää eri alojen erilaista osaamista. Kukin ryhmä laati johdannoksi aiheeseen yhteisen omia mietteitä sisältävän tiivistelmän Microsoftin kirjasta Future Computed.

Tämän lisäksi opiskelijat saivat tehdä yhteistyötä ryhmäläisten kesken. Alkuperäinen tarkoitus oli, että ryhmät olisivat tehneet opintojakson lopputyön yhdessä. Käytännön syistä loppuesitykset olivat kuitenkin enemmän yksilösuorituksia, jossa opiskelijat olivat koostaneet yhteen omia tuotoksiaan.

Opiskelijat tutustuivat kurssilla myös ajankohtaisiin tekoälyuutisiin ja tutustuivat joihinkin Microsoftin verkkokursseihin ja suorittivat niistä ainakin yhden valintansa mukaan loppuun saakka. Verkkokursseilla oli asiaa esimerkiksi datan käsittelystä, etiikasta, koneoppimisesta ja bottien rakentamisesta.

Lähipäivissä opiskelijat verkostoituivat yritysten kanssa, kuuntelivat tekoälyaiheista keskustelupaneelia ja esittelivät omia ratkaisujaan valitsemansa yritysten toiminnan kehittämiseen erilaisilla tekoälyratkaisuilla. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus jatkaa yhteistyötä yritysten kanssa työharjoittelun, projektiopintojen tai opinnäytteiden muodossa.

Toteutuksen tavoitteet

“Tekoälytaitajat toteutettiin todella pikahälytyksellä, mutta tahtotila oli suuri tarjota opiskelijoille ajankohtaista tietoa tekoälystä, sen hyödyntämisestä, teknologioista ja ammatillisia yrityskontakteja, joita jokainen voisi hyödyntää jatkossa niin opinnoissaan kuin siirtyessään työelämään”, kertovat lehtorit Katriina Vesala ja Jarkko Ansamäki.

Opiskelijat valitsivat oman kiinnostuksensa mukaan erilaisia polkuja, joissa painotettiin eri tekoälyn osa-alueita ja näin täydensivät oman kouluksensa vaatimia taitoja. Tekoälyn perustaitojen ja eettisten kysymysten jälkeen pystyi syventymään niin data-analytiikkaan, big dataan kuin tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä.

Opiskelijan kokemukset opintojakson jälkeen

Tekoälytaitaja-opintojaksolle osallistunut opiskelija Annika Salmi jatkoi tekoälyn parissa omassa opinnäytetyössään Ekokompassi -hankkeessa. Opintojaksolta hän sai vankkaa tietoa tekoälyn perusteista erilaisten online kurssien kautta, jotka auttoivat hahmottamaan tekoälyyn liittyvää kokonaisuutta paremmin. Kurssin tarkoitus oli herättää mielenkiintoa tekoälyä kohtaan ja se onnistui siinä täydellisesti.

”Aiheina tekoäly ja markkinointi ovat todella laajoja ja tradenomi opinnäytetyön raamien sisällä asiaa ei voi tutkia niin syvällisesti kuin haluaisi, mutta aion ehdottomasti jatkaa pidemmälle näiden teemojen parissa.”
Annika Salmi

Annika päätyi tekemään opinnäytetyötään tekoälyyn ja markkinointiin liittyen tutkien hieman syvemmin mitä tekoäly on, miten sitä hyödynnetään markkinoinnissa ja mitkä ovat markkinoinnin kannalta tärkeitä tulevaisuuden näkymiä tekoälyn saralla. Hän haastatteli paljon alansa huippu asiantuntijoita mm. Houston Analyticsiltä Antti Syväniemeä, Tommi Havukaista, Edi Sandblomia ja Ville Laitosta, Yleltä tekoälyasiantuntijaa Jaakko Lempistä ja tekoälyasiantuntija Antti Merilehtoa. Myös Jani Aaltonen Sales Communicationsilta ja Mika Rubanovitsch Johtajatiimiltä pääsivät kertomaan omia näkemyksiään aiheesta.

Tekoälyopintojen jatko Xamkissa

Tekoälytaitaja-opintojakso toteutetaan keväällä 2020 uudestaan yhdessä Microsoftin ja paikallisten yritysten kanssa, jotta yhä useampi opiskelija pääsisi jo opintojen aikana tutuksi tekoälyn mahdollisuuksien kanssa ja rakentaisi itselleen yrityskontakteja ja voisi työllistyä alueen yrityksiin.

Pin It on Pinterest