Hyvinvointipalvelujen tradenomi osaa yhdistää sujuvasti liiketoiminnan, datan ja hyvinvoinnin

Kuvaaja: Mariona Ortiz

Kokonaisvaltainen hyvinvointi, tasapainoinen elämänhallinta sekä liikuntasuoritusten ja palautumisen, rentoutumisen sekä rauhoittumisen mittaaminen ovat suuressa nosteessa olevia hyvinvointitrendejä. Xamkin englanninkielisestä Wellbeing Management –koulutusohjelmasta valmistuva hyvinvointipalvelujen tradenomi osaa yhdistää sujuvasti liiketoiminnan, datan ja hyvinvoinnin.

Useat yritykset, kaupungit ja pienemmät kunnatkin ovat viime aikoina palkanneet hyvinvointijohtajia, työkykykoordinaattoreita, työhyvinvointivalmentajia ja työhyvinvoinnin asiantuntijoita palvelukseensa. Henkilöstön monipuolinen hyvinvointi, työssä jaksaminen ja viihtyminen ovat asioita, joita yritykset ja julkisen hallinnon tahot ovat heränneet huomioimaan aikaisempaa monipuolisemmin, sillä liikunnalla ja terveydellä on tärkeä rooli ihmisen työ- ja toimintakykyyn.

Teknologian avulla hyvinvointia on entistä helpompi mitata ja arvioida. Mittaaminen puolestaan tuottaa dataa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusia hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukevia palveluja.

Opiskelukokonaisuus räätälöity kolmesta eri koulutusalasta ajatellen tulevaisuuden työelämätaitoja ja -osaamista

Kuvaaja: Lenka Flasikova

Tammikuussa 2019 käynnistynyt Wellbeing Management -koulutusohjelma perustuu nimenomaan kerätyn datan hyödyntämiseen, uusien hyvinvointipalvelujen kehittämiselle, tuottamiselle ja hankkimiselle. Hyvinvointipalvelujen tuottamisessa korostuvat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, vankka ymmärrys hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista, asiakaslähtöinen ajattelu ja yrittäjämäinen toimintatapa.

Monipuolista osaamista ajatellen Xamkissa hyvinvointipalvelujen tradenomin koulutus on rakennettu kolmen eri koulutusalan osaamisen pohjalle. Opinnot koostuvat tietoliikennetekniikan (IT), liiketalouden sekä terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmista räätälöityyn kokonaisuuteen, jossa suuressa roolissa on myöskin Saimaa Stadiumilla sijaitseva Active Life Lab -tutkimus- ja kehittämisympäristö sekä erilaiset hankkeet.

Tämä räätälöity opiskelukokonaisuus toteutetaan hyvin ainutlaatuisella tavalla, sillä eri opintomoduulit ja -jaksot koostuvat eri koulutusohjelmien aiheista ja näin ollen opettajatkin tulevat eri koulutusohjelmista ja opetus tapahtuu yhteis- tai tiimiopettajuutena. On siis täysin tavallista, että tietoliikennetekniikan, terveysalan, liiketalouden ja viestinnän opettajat muodostavat opintojakson asiantuntijatiimin, jolloin opiskelijat opiskelevat opintokokonaisuuksia pienten osa-alueiden sijaan.

Yritysten toimeksiannot, aito tekemällä oppiminen sekä kokeilukulttuuri avainasemassa

Ensimmäisestä opiskelulukukaudesta lähtien yritysten toimeksiannot ovat tärkeä osa opintoja. Käytännönläheisten toimeksiantojen avulla opittua teoriaa voidaan soveltaa käytäntöön ja tuottaa yrityksiä hyödyttäviä kehittämisnäkökulmia. Työskentely yritysten kanssa jo opintojen aikana luo opiskelijalle myös tärkeitä verkostoja, joita hän voi hyödyntää valmistumisen jälkeen.

Täysin uuden koulutusohjelman toteuttamisessa ennakkoluuloton kokeilukulttuuri ja yrittäjämäinen toiminta ovat myös olennaisissa rooleissa. Hyvinvointipalveluissa tulee olemaan tulevaisuudessa suuri määrä yrittäjiä tai osa-aikaisia yrittäjiä, jotka toimivat sujuvasti verkostoissa ja myyvät omaa asiantuntemustaan ennakkoluulottomasti eri aloilla toimivien yritysten ja asiakkaiden hyväksi.

Kuvaaja: Sandor Berecz

Jo opintojen aikana harjoiteltava kokeilukulttuuri ja ennakkoluulottomuus mahdollistavat myös tulevaisuuden työelämässä uusien työmahdollisuuksien havaitsemisen ja niihin kiinni tarraamisen taidot.

Ainutlaatuinen Active Life Lab -ympäristö tutuksi opiskelijoille ensimmäisestä opintojaksosta lähtien

Mikkelissä upeissa Kalevankankaan maisemissa sijaitseva monitoimiareena Saimaa Stadiumi kätkee sisäänsä ainutlaatuisen tutkimus- ja kehittämisympäristön, Active Life Labin. Tämä huippututkimuksen ja kehitystoiminnan ympäristön tilat ja laitteet toimivat oppimisympäristönä ensimmäisestä opintojaksosta lähtien koko opintojen ajan.

Active Life Labillä on muun muassa hyvinvointitila, joka mittaa käyttäjien toimintaa paikannusteknologiaa hyödyntäen ja reagoi esimerkiksi pitkäaikaiseen passiivisuuteen. Tilassa on virtuaalitodellisuusympäristö, jossa voidaan mitata esimerkiksi luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Älykkään kuntosalin laitteet mittaavat yksilöiden kehittymistä ja mukautuvat tarjoamaan optimaalisen harjoituskuormituksen kehityksen varmistamiseksi. Lisäksi kuntotestaustilan laitteet ovat uusinta uutta: fysiologisia mittareita, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta ja juoksumatolle voi heijastaa erilaisia esteitä ja pelillisiä sisältöjä.

Opiskelijoiden palaute tärkeää uuden koulutusohjelman toteuttamisessa

Opiskelijoilta jatkuvasti saatava rakentava palaute auttaa koulutusohjelman hiomisessa ja käytännön toteuttamisen kehittämisessä. Kolme Wellbeing Management -koulutusohjelman opiskelijaa kirjoitti omista kokemuksistaan, havainnoistaan ja näkemyksistään Xamkilainen-blogiin. Kimmon suomenkielinen blogikirjoitus korostaa opiskelijan aitoa kiinnostusta uusiin asioihin ja niiden oppimiseen. Juliuksen englanninkielinen blogipostaus taas puolestaan tuo esille opetuksen korkean tason, ja Nina kertoo omassa kirjoituksessaan englanniksi kenelle Wellbeing Management –koulutusohjelma sopii ja miksi hän haki opiskelemaan hyvinvointialaa.

Pin It on Pinterest