Työkokemuksen hyödyntäminen opinnoissa ja opetuksessa

Osaan jo, antakaa mahdollisuus osoittaa se! Tuttu tilanne kenelle tahansa työelämässä jo toimivalle ja jatkokouluttautumaan lähtevälle: opinnot on aloitettava perusteista, jotka ovat jo työelämässä tulleet liiankin tutuiksi.

Opittuihin taitoihin ei ole välttämättä erillisiä tutkinto –tai kurssitodistuksia, joilla voisi todentaa osaamistaan ja hakea aikaisempien opintojen hyväksi lukua. Tehokkuuden ja resurssin hukkaamisen minimoinnin aikakaudella on oltava jokin keino tehdä tämä paremmin ja hyödyntää osaaminen.

Olisiko tapaa, jolla aihealueisiin vähemmän tutustuneet opiskelijat hyötyisivät kokeneempien opiskelijakollegoidensa osaamisesta ja kokeneet opiskelijat hyötyisivät oman osaamisensa jakamisesta muille?

Itse heräsin tähän ajatukseen miettiessäni omien kurssieni toteutusta tälle syksylle. Erityisesti mielessäni oli Tietotekniset työvälineet -kurssin toteutus, jonka tavoitetaitotaso on yleisimpien toimisto-ohjelmien perustaitojen hallinta tradenomi-opintojen alkuun saamiseksi ja myöhempien opintojen sujuvoittamiseksi. Kurssin pitäisi olla riittävän ymmärrettävä ohjelmistoja ensi kertaa käyttävälle, mutta tällöin riskinä on useampia vuosia työkseen toimisto-ohjelmia ”pyöritelleen” tylsistyminen perusasioita läpikäytäessä. Olisiko tapaa, jolla aihealueisiin vähemmän tutustuneet opiskelijat hyötyisivät kokeneempien opiskelijakollegoidensa osaamisesta ja kokeneet opiskelijat hyötyisivät oman osaamisensa jakamisesta muille?

Osaamisen näyttö

Omalla kurssillani päädyin seuraavaan ratkaisuun: oman työkokemuksensa pohjalta tehdyllä esityksellä on sen sisällöstä ja laadusta riippuen mahdollista suorittaa osaamisen näyttö kurssin oppimistavoitteiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoitti mahdollisuutta 1-3 harjoitustyön vaihtoehtoiseen suorittamiseen, riippuen osaamisen näytön laajuudesta ja tasosta.

Tärkeimpänä antina esitykselle oli ohjeistettu tuomaan esille oman työkokemuksen tuomaa osaamista ja taitoja jotka olisi toivonut osanneensa aloittaessaan nykyisessä työssään. Lisäksi esityksessä tuli avata minkälaiset taidot, ohjelmat ja/tai ohjelmatyökalut ovat tulleet tutuimmaksi omassa työnkuvassa niiden suuren käyttötarpeen vuoksi. Harjoitustöiden vaihtoehtoinen suorittaminen tämänkaltaisella esityksellä tarjosi myös opettajalle mahdollisuutta kartoittaa työelämän kannalta oleellisten taitojen opetusta kurssien toteutuksessa.

Työelämäesitykset esitettiin monimuoto-opintoina toteutetun Tietotekniset työvälineet -opetuskurssin lähiopetusluennoilla 15.10 ja 22.10. Lisäksi saman Tietotekniset työvälineet -kurssin verkkokurssiopiskelijoiden esitykset olivat moodlessa nähtävillä monimuotoryhmälle oman ryhmä esitysten jälkeen. Lähiopetusluennoilla esityksiä oli yhteensä 3 ja verkossa nähtävillä 7.

Kuva 1. Tietotekniset työvälineet työelämässä-esitysten saama palaute oppimisen näkökulmasta

 

Palaute työelämäesityksistä

Palautteen kerääminen toteutettiin monimuoto-opetuksen kurssilla palautekyselyllä. Kyselyyn vastasi 54 opiskelijaa. Opiskelijoista yli 83% koki saaneensa työelämäesityksistä jonkin verran, paljon tai todella paljon hyötyä. Palautteen valossa esitysten käyttämisen opetuksen ja oppimisen työkaluna vaikuttaisi oikeana suuntana opetuksen kehittämisessä työelämäläheisempään ja työkokemusta enemmän hyödyntävämpään suuntaan. Erityisesti toimisto-ohjelmien käytön osaamisen laajuus yllätti suurimman osan vastaajista, joka toimii varmasti ainakin osalle opiskelijoista lisämotivaattorina loppukurssin ajaksi.

Palautteessa ilmeni myös parannuskohteita liittyen esityksissä käytettyjen työkalujen haastavuustason tarkemmasta määrittelystä sekä videoitujen esitysten (verkko-opiskelijat) äänen vaihtelevasta laadusta. Muutaman opiskelijan kohdalla haasteita tuottivat myös omasta työstään kertominen työnantajayrityksen tiukan tietosuojakäytännön vuoksi, jolloin esitykset jäivät tasoltaan enemmän yleiselle tasolle. Osa opiskelijoista jätti myös tästä syystä hyödyntämättä tämän vaihtoehtoisen suoritustavan.

Työelämässä saadun osaamisen ja tietotaidon hyödyntäminen ”tietotekniset työvälineet työelämässä”-esityksellä osaamisen näyttönä ja osana opintoja jäi sekä opettajalle että kurssin opiskelijoille kokemuksena, josta on hyvä jatkaa. Ideasta innostuneet muiden kurssien pitäjät voivat napata tästä ideaa myös omiin kursseihinsakin, elleivät ole jo näin tehneetkin. Kehitysideat ja kokemuksien jakamiset ovat myös tervetulleita, yhdessä olemme vieläkin etevämpiä!

Pin It on Pinterest