Työssä innostumista ja muutoskuntoisuutta tulevaisuuden työelämään

Tulevaisuuden työelämä edellyttää työntekijöiltä muutoskuntoisuutta. Työtehtävien sisällöt, toimintatavat ja tätä kautta myös työntekijöiden osaamistarpeet tulevat muuttumaan. Verkkopalvelujen hyödyntämistä, henkilökohtaista hyvinvointia ja työssä innostumista pohdittiin Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivillä Savonlinnassa 1. – 2.11.2018.

Savonlinnaan kokoontui marraskuun 2018 alussa lähes 150 eri koulutusasteilla ja eri sektoreilla työskentelevää ohjausalan ammattilaista. Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivillä innostuttiin omasta työstä sekä edistettiin työhyvinvointia luennoilla, työpajoissa, iltajuhlassa sekä vierailemalla Savonlinnan alueen yrityksissä ja oppilaitoksissa. Ohjelmaan sisältyi maukasta ruokaa opetusravintola Paviljongin opiskelijoiden valmistamana sekä vapaa valintaisesti kehon ja mielen hyvinvointia eri liikuntamuotojen kautta. Ajatuksia tulevaisuuden työelämän näkymistä, visioista ja haasteista esitteli useita eri alojen asiantuntijoita.

Tulevaisuuden työelämä edellyttää työntekijöiltä muutoskuntoisuutta

Futuristi Niko Herlin puhui koulutuspäivillä tulevaisuuden työelämän erilaisista muodoista sekä työntekijältä edellytettävistä ominaisuuksista. Työelämä tulee tulevaisuudessa muuttumaan monin eri tavoin. Tutkimusten mukaan yli puolet tämän päivän peruskoululaisista tulee työskentelemään työtehtävissä, joita ei vielä ole edes keksitty.

Kuva 1. Niko Herlin: ”Tulevaisuus ei tapahdu, me luomme sen” (kuva: Niina Uronen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herlin painotti tulevaisuuden työelämän edellyttävän työntekijöiltä muutoskuntoisuutta. Uusia työtehtäviä tulee luultavasti syntymään terveydenhuollon sekä palvelualojen asiantuntija- ja johtotehtäviin, kun vastaavasti rutiininomaiset fyysiset työtehtävät sekä toimisto- ja hallintotyöt tulevat kehittyneissä maissa korvautumaan robotiikalla.

Robotiikasta ja tekoälyn roolista työelämän muutoksessa puhui myös Etelä-Savon ELY – keskuksen ennakointiasiantuntija Merja Toijonen. Työtehtävien sisällöt, toimintatavat ja tätä kautta myös työntekijöiden osaamistarpeet tulevat muuttumaan. Tämä luo haasteita koulutusorganisaatioille kehittää koulutustarjontaa ja opiskelijoiden ohjaustyötä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Verkkopalvelut mahdollistavat erilaisia ohjaustapoja

Työtehtävien sisältöjen ja toimintamallien lisäksi myös työkalut ja –ohjelmistot kehittyvät. Suurin osa nuorista viettää jo tänä päivänä merkittävän osan valveillaoloajastaan sosiaalisen median palveluissa. Opinto-ohjaaja Sara Peltola esitteli koulutuspäivillä ohjaustyön toteuttamisen mahdollisuuksia nuorten suosimissa verkkopalveluissa. Peltolan mukaan verkossa tapahtuvan ohjauksen erityinen etu on sosiaalisen kynnyksen madaltuminen ohjauskeskusteluun. Verkon eri työkalut mahdollistavat ohjauksen joko anonyymisti tai omalla nimellä chat – keskustelualueella, sähköpostitse, äänipuheluna tai ääntä ja videota hyödyntävillä etäneuvotteluyhteyksillä. Verkkopalvelujen kehittyminen tuo myös lisää mahdollisuuksia kehittää erilaisia tapoja tehdä ohjaustyötä.

Henkilökohtainen hyvinvointi edistää työhyvinvointia

Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin Tanhuvaaran Urheiluopiston työhyvinvointipäällikkö Sami Piisilän puheenvuorossa. Hän painotti työhyvinvoinnin lähtökohtana jokaisen työntekijän henkilökohtaista hyvinvointia. Mitkä arvot elämässä ovat sinulle tärkeitä ja mihin asioihin haluat elämässäsi panostaa? Millaisia tavoitteita sinulla on ja oletko tyytyväinen mihin käytät arjessa aikaasi sekä millaisia valintoja teet?

”Lupa mokata – Improvisointi arjessa” kirjan kirjoittaja Pia Koponen puolestaan inspiroi koulutuspäivien osallistujia henkilökohtaisten voimavarojen aktivointiin, tietoiseen läsnäoloon sekä tiukan kontrollin hallinnan muuttamiseen sallivaksi suhtautumiseksi asioihin. Tärkeää voimavarojen käytössä on tunnistaa asiat, joihin voi itse vaikuttaa ja joista voi päättää. Tämä on varmasti kaikille meille tuttua, mutta toimimmeko työssä ja arjessa todellisuudessa näin? Pia suositteli kokeilemaan kuormittavassa tilanteessa STOP – toimintamallia: S = stop, T = Take a Breath, O = Observe, P = Proceed.

Myönteiset tuntemukset työstä edistävät tuottavuutta

Työntekijän voimavarojen lisäksi työhyvinvointiin vaikuttaa moni asia työn vaatimuksista työn johtamiseen sekä työyhteisön toimintakulttuureihin. Työyhteisövalmentajat Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen esittelivät näkökulmia työelämän laatuun, työssä innostumiseen sekä henkilöstötuottavuuteen. Työstään innostuneet ihmiset ovat tutkimusten mukaan kolmanneksen tuottavampia ja kolme kertaa innovatiivisempia kuin muut. Lisäksi heillä on yli puolet vähemmän sairauspoissaoloja. Työssä innostumiseen toki vaikuttaa moni asia, mutta henkilökohtaisella tasolla on tärkeää vahvistaa myönteisiä tunteita työssä.

Jokainen työntekijä osallistuu työyhteisön ilmapiirin luomiseen, joten oleellista on pohtia omalta kohdaltaan millaista fiilistä tuo porukkaan.

Työstään erityisen innostuneet ja innovatiiviset ihmiset ovat usein mukana monissa eri projekteissa. Vaativa asiantuntijatyö voi kuormittaa yli voimavarojen, jolloin ihminen uupuu. Näyttelijä ja kansanedustaja Jani Toivola kertoi omista kokemuksistaan työajan ja vapaa-ajan rajaamisesta vaativassa asiantuntijatyössä. Janin kokemusten mukaan on tärkeää olla rehellinen itselleen – tunnistaa omat arvot, tavoitteet ja tahtotila. Aivoille ja keholle tulee antaa aikaa palautua vaativasta ajattelutyöstä. Pysähtyminen, oman tahtotilan kuunteleminen sekä riittävän, levollisen yöunen määrä on tärkeää.

Koulutuspäivien luentomateriaalit ovat saatavilla ELY – keskuksen verkkosivuilta www.ely-keskus.fi -> ajankohtaista -> tapahtumat ja koulutukset -> Säveliä Saimaalta ohjaukseen – Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät.

Pähkinänkuoressa

Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät järjestettiin Etelä-Savon ELY- keskuksen, Itä-Suomen aluehallintovirasto AVI:n sekä Savonlinnan alueen eri oppilaitosten ohjaushenkilöstön yhteistyönä 1.- 2.11. Savonlinnassa. Xamkista oli järjestelytyöryhmässä mukana allekirjoittanut yhdessä yhdeksän muun Savonlinnan alueella toimivan koulutusorganisaation edustajan kanssa.

Pin It on Pinterest