Vähemmän, mutta vaikuttavammin

Vaivaako organisaatiotasi sisältöähky? Tiedätkö, kuinka moni lukee julkaisemasi verkkoartikkelin, blogitekstin tai referenssitarinan? Ohjaako työpäivääsi kymmenien tekstien ja tarinoiden automaattinen julkaisu tai tulipalojen sammuttelu? Pysähdy hetkeksi ja pohdi voisiko nyt olla sopiva hetki muutokselle.

Millä keinoin organisaatio voi tuottaa sisältöä, joka kiinnostaa ja vastaa erilaisten kuluttajien tarpeisiin ja mieltymyksiin? Lisäämällä sisällöntuotantoa, huutamalla lujempaa omien tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksista vai pysähtymällä kuuntelemaan asiakkaita entistä tarkemmin? 

Tunne asiakkaasi, kohdenna viestisi 

Kartoittamalla asiakkaiden ostomotiiveja, voimme luoda syvällisempää ymmärrystä heidän tarpeistaan ja ostamisen esteistä. Ymmärrys asiakkaista rakentaa vahvempia asiakassuhteita, auttaa erottautumaan kilpailijoista ja menestymään.   

Kuluttajien median käyttö on pirstaloitunut useisiin erilaisiin digitaalisiin alustoihin ja tietoa ostopäätöksen tueksi hankitaan erilaisista kanavista, joiden määrä vain kasvaa. Sosiaalisessa mediassa on helppo vaikuttaa muiden kuluttajien mielipiteisiin nopeasti. Jos saatu palvelun laatu ei miellytä, on helppo jakaa kokemuksensa eri keskustelufoorumeilla tai laittaa suoraa palautetta yrityksen some-kanaville.  

Digitaalinen monikanavainen mediaympäristö edellyttää yrityksiltä ja organisaatioilta kykyä tuottaa asiakkaita kiinnostavia sisältöjä, jotka vastaavat erilaisiin kysymyksiin ja tarpeisiin. On oltava nopeita, joustavia, vuorovaikutteisia ja mukana monipuolisesti oikeissa kanavissa. Viestit on personoitava ja kohdennettava yhä tarkemmin. 

Organisaatiolähtöinen puhe ei vakuuta eikä vaikuta kuluttajiin, vaan on tunnistettava miten asiakasta voi palvella niin tiedonhaussa kuin ostopäätöksen tekemisessä parhaimmalla mahdollisella tavalla.  

Sisältöstrategia ohjaa kohti vaikuttavampaa viestintää  

Liiketoimintastrategia määrittelee painopistealueet ja toiminnan tavoitteet, joihin viestinnässä ja markkinoinnissa keskitytään. Strategisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi organisaation menestyksen kannalta keskeiset tuotteet ja palvelut, liiketoiminnan kasvu, organisaatioon tunnettuus, asiakastyytyväisyys ja työantajamaine. Jos organisaatiosi liiketoimintastrategia on juuri uudistunut, on hyvä hetki panostaa sisältöstrategian luomiseen tai sen uudistamiseen. 

Sisältöstrategia kirkastaa näkemyksen siitä, miten erilaisilla sisällöllisillä toimenpiteillä tuetaan organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista. Se ohjaa personoidumpaan ja valikoidumpaan sisällöntuotantoon, joka kytkeytyy asiakkaan ostopolun eri vaiheisiin tietoisuudesta aina ostopäätökseen asti.  

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Mieti voisiko sisällöntuotantoanne uudistaa rakentamalla sisältö asiakkaiden ja kohderyhmien intressien ja ostomotiivien perusteella ja luopua kokonaan kanavakohtaisesta sisällöntuotannosta. Uudistus voisi parhaimmillaan tarjota enemmän lisäarvoa asiakkaille ja samalla ohjata niin viestinnän kuin markkinoinnin resursseja asioihin, jotka tuottavat arvoa myös organisaatiolle. 

Kehitystyö vaatii aikaa ja muutoskyvykkyyttä viestijöiden ja markkinoijien lisäksi niin johdolta kuin koko organisaatiolta. Mukaan kannattaa myös ottaa uudistusta fasilitoivia, osaavia kumppaneita.  

Viestinnän työkalupakissa on mukana asiakasymmärrystä, ostopolkuja ja sisältökonsepteja 

Muistilista strategiseen ja taktiseen sisältötyöhön

 • Aseta sisältöstrategialle tavoitteet, jotka johdat liiketoiminnan tavoitteista.  
 • Valitse viisi tärkeintä kohderyhmää, joita haluat haastatella. Selvitä mitä kohderyhmäsi arvostaa ostopolun eri vaiheissa.  
 • Luo asiakasprofiilit ja ostopolut. 
 • Suunnittele sisällöntuotanto aikatauluineen ja resursseineen. Hyödynnä eri mediakanavia ja -formaatteja.  
 • Luo eri sisällöille tarvittaessa sisällöntuotantoa ohjaavat konseptit niin artikkeleille, videotuotannoille, podcasteille kuin blogiteksteille.   
 • Varmista, että sisältö on tunnistettavaa ja heijastaa organisaatiosi brändiä ja arvoja.  
 • Huomioi hakukoneoptimointi (SEO) sisältöstrategiassasi. Hyvä hakukoneystävällinen sisältö auttaa parantamaan näkyvyyttä hakutuloksissa. 
 • Kehitä mittarit, joiden avulla voit seurata sisältöjen tehokkuutta. Analysoi säännöllisesti tuloksia ja tee tarvittavia muutoksia strategiaasi. 
 • Ole valmis keskusteluun yleisösi ja asiakkaidesi kanssa ja kerää palautetta säännöllisesti.  
 • Päivitä sisältöstrategiaasi säännöllisesti, sillä markkinat ja asiakkaat muuttuvat.  
 • Seuraa myös mitä kilpailijat tekevät.  

Sisältöstrategian uudistaminen Xamkissa

Kuluneen vuoden aikana olemme kerryttäneet tietämystämme Xamkin asiakkaista ja kohderyhmistä sekä määritelleet sisältöpolkuja www-palvelumme uudistusta varten. Kumppanina kehitystyössä on ollut Differo, joka kirkasti sisältöstrategiaamme ja ohjasi meitä kohti syvällisempää asiakas- ja kohderyhmäymmärrystä ja vaikuttavampia ostopolkuja. 

Matka on alussa, mutta meillä on nyt sopivia työkaluja pakissa enemmän kuin muutama vuosi sitten ja kerrytettyä osaamista fasilitoida asiakaspersoonia ja ostopolkuja myös muille xamkilaisille.  

Lähde

Sisältöstrategia – asiakaslähtöisyydellä tulosta. Kati Keronen ja Katri Tanni, 2017.  

Pin It on Pinterest