VALME-opinnoista boostia korkeakouluopintoihin

Motivoitunut viidenkymmenen maahanmuuttajan ryhmä aloitti korkeakouluopintoihin valmentavat verkko-opinnot syyskuussa. VALME-ryhmän opiskelu on käynnistynyt niin lupaavasti, että uusien opiskelijoiden haku käynnistyy vielä tänä syksynä. Koulutusta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Syyskuussa aloittanut VALME-ryhmä opiskelee koulutuksessa huhtikuun loppuun saakka. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, ja koulutus sisältää kielitaidon, matematiikan, digitaitojen ja yleisten oppimisvalmiuksien opintoja:

  • Valmiudet korkeakouluopintoihin
  • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1
  • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2
  • Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3
  • Matematiikan valmentavat opinnot
  • Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot

Puolet valmentavasta koulutuksesta on suomen kielen opintoja, ja tavoitteena on nostaa osallistujien suomen kielitaitoa B1-tasolta B2-tasolle.

Koulutuksen aikana valmentavan opiskelijat tutustuvat myös Xamkin eri koulutusalojen tarjontaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni opiskelija pystyisi valmentavan koulutuksen jälkeen hakeutumaan Xamkin tai muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijaksi.

Opiskelu tapahtuu verkossa. Opiskelijat tapaavat opettajaa ja muita opiskelijoita Teams-kokouksissa kaikkina arki-iltapäivinä. Tehtävien materiaalin alustana käytetään Moodle-tyyppistä oppimisympäristöä.

Opiskelijat Belal Alobidy ja Maha Al-Bayati (vasemmalla) sekä opettajat Miia Karttunen ja Sirpa Juusola (oikealla) VALME-opintojen Teams-tapaamisessa.

Haastattelimme kahta VALME-opiskelijaa, Irakista Suomeen muuttaneita Belal Alobidya ja Maha Al-Bayatia. Sekä Belal että Maha ovat asuneet Suomessa viitisen vuotta.

Belal kertoo, että alkuaika Suomessa oli haastava, mutta sitten hän tutustui suomalaiseen perheeseen ja oppi sitä kautta suomen kieltä ja kulttuuria. Belal oli ehtinyt hankkia kotimaassaan ilmastointialan tutkinnon ja Suomeen muutettuaan hän suoritti suomalaisen ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona. Tällä hetkellä Belal on alansa työtehtävissä asentajana mutta haaveilee LVI-alan korkeakouluopinnoista, joita voisi suorittaa työn ohella.

Maha oli suorittanut kasvatustieteellisen korkeakoulututkinnon ja toiminut pitkään opettajana kotimaassaan, ja hän on jatkanut aktiivista opiskelua koko Suomessa oloaikansa. Suomessa Maha on opettanut arabian kieltä ja tehnyt myös oppikirjoja. Hänellä on halu käyttää monipuolista osaamistaan koulutusalalla.

Maha ja Belal toteavat, että suomen kielen oppiminen parantaa mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään. Xamkin valmentava koulutus konkretisoi ura- ja koulutushaaveita, ja on opiskelijoiden mielestä tarjonnut jo tähän mennessä hyviä materiaaleja ja valmiuksia kohti tulevaisuuden korkeakouluopintoja.

“Opiskelu vaatii työtä. Ammattikorkeakoulun opetus on laadukasta”, Maha arvioi.

Opiskelijat suosittelevat korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta kaikille maahanmuuttajille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoa ja muita korkeakouluopinnoissa tarvittavia taitoja.

“Voin kyllä suositella tätä kaikille ystävilleni”, Belal toteaa.

Hieman haasteita molemmilla on välillä ajankäytön kanssa, koska kumpikin tekee opintojen lisäksi töitä. Opiskelijoiden mielestä on tärkeää suunnitella, milloin tekee opintoja, sekä olla itselleen armollinen. Kumpikin toteaa, että riittää, että tekee parhaansa.

Xamk toteuttaa maalis-lokakuussa 2021 korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen, joka suunnataan erityisesti sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille. Haku sosiaali- ja terveysalan valmentavaan verkko koulutukseen on avoinna 23.11. – 7.12.2020 Opintopolku.fi-palvelussa.

Lue lisää uudesta koulutuksesta Xamkin verkkosivuilta.

Hae koulutukseen Opintopolku.fi-palvelussa.

Pin It on Pinterest