Väripsykologia viestinnän apuvälineenä

Havaitsemamme värit ovat valon eri aallonpituuksia, jotka aivomme tulkitsevat eri väreiksi. Fyysisen havainnoinnin lisäksi värit ympärillämme viestivät asioita, joita tulkitsemme tietoisesti ja tiedostamatta myös psyykkisellä tasolla.

Väripsykologia tutkii ihmisten eri väreihin liittyviä tunnereaktioita. Esimerkiksi länsimaissa Xamkin keltainen väri yhdistetään iloisuuteen ja optimismiin. Oranssiin taittuva keltainen edustaa luovuutta ja seikkailua – tahto kokeilla, oivaltaa ja oppia, kuten Xamkin bränditarinakin kertoo.

Xamkin värit väriasteikolla. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Etelä-Amerikassa keltainen voidaan yhdistää kuitenkin myös suruun. Kulttuurillisten ja alueellisten eroavaisuuksien lisäksi värien havainnointiin ja värikäsityksiin vaikuttavat myös havainnoijan ikä ja sukupuoli (Fakin, Smoljanović & Ojstršek, 2020).

Xamkin brändin toinen pääväri, musta, koetaan usein hienostuneeksi, vahvaksi ja laatua viestiväksi (Ferreira, 2019). Toisinaan musta voidaan kokea myös synkäksi ja yhdistää sitä kautta myös suruun. Värejä yhdistelemällä voidaankin keventää niiden mahdollisesti viestimiä negatiivisia konnotaatioita.

Myös värin vaaleuskontrasti vaikuttaa tekemäämme havaintoon – vaaleanpunaisen ja räikeän punaisen keskinäinen ero on vain värien vaaleuskontrastissa eli valon määrässä, mutta vaaleapunaisen ja räikeän punaisen herättämät mielikuvat poikkeavat vahvasti toisistaan.

Värit viestinnässä ja markkinoinnissa

Värien psykologiaa käytetään vahvasti viestinnässä ja markkinoinnissa viestien tehostamiseen. Värien käytössä onkin erityisen tärkeää tuntea viestin kohderyhmä, kohderyhmän maantieteellinen sijainti sekä kulttuurinen ympäristö, jossa viesti vastaanotetaan.

Toisinaan värit liitetään esimerkiksi liikenteestä tuttuihin liikennevaloihin ja varoituskyltteihin, mutta viestinnässä ja markkinoinnissa jopa kieltoa liikenteessä merkitsevällä punaisella voi olla vihreää tehokkaampi vaikutus markkinoinnin konvertoitumisessa.

Xamkin brändi ja värit

Xamkin brändivärejä ovat keltainen, musta ja valkoinen, lisäväreinä toimivat turkoosi ja siniharmaa sekä rikastavina tehosteväreinä pinkki, violetti ja vihreä.

Värit kuvastavat ja vahvistavat Xamkin brändin rohkeaa ja uteliasta persoonaa. Xamk innostaa uuden tutkimiseen, uuden oppimiseen ja edelläkävijyyteen. Brändivärien käyttö viestinnässämme tehostaa sitä mielikuvaa joka vastaanottajalle halutaan viestein antaa.

Värien käytöllä viestimme Xamkin brändin arvoja ja tarinaa päivittäisessä viestinnässämme. Värien avulla teemme, tunnemme ja luomme.

Tutustu Xamkin brändiohjeistoon nettisivuilla.

Lähteet

Fakin, D., Smoljanovic, L. & Ojstršek, A. Detection and Perception of Colour Regarding Gender and Age. Saatavissa: https://www.researchgate.net/publication/339725639_Detection_and_Perception_of_Colour_Regarding_Gender_and_Age. Viitattu 15.2.2022.

Ferreira, N. Color Psychology: How Color Meanings Affect Your Brand. Saatavissa: https://www.oberlo.com/blog/color-psychology-color-meanings. Viitattu 15.2.2022.

Porter, J. The Button Color A/B Test: Red Beats Green. Saatavissa: https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/20566/the-button-color-a-b-test-red-beats-green.aspx. Viitattu 15.2.2022.

Pin It on Pinterest