Venäjää venäjänkielisille – yhteistyössä Xamk ja Aalto-yliopisto

Suomen elinkeinoelämä tarvitsee korkeakoulutettuja ammattilaisia, joilla on hyvä venäjänkielen taito ja ymmärrys sekä Suomen että Venäjän talouden järjestelmistä.

Opiskelijat, joiden toinen äidinkieli on venäjä tai joiden toinen vanhempi puhuu venäjää, joutuvat korkeakouluopintojensa aikana venäjänkielen opinnoissaan tyytymään Venäjä vieraana kielenä –opetusmateriaaleihin, koska muuta ei ole tarjolla. Se materiaali ei kehitä venäjänkielen taitoa opiskelijoilla, joilla on aika hyvä suullinen arkipäivän kielitaito, mutta kirjallinen taito vaatii parantamista. 

Suomen elinkeinoelämä tarvitsee korkeakoulutettuja ammattilaisia, joilla on hyvä venäjänkielen taito ja ymmärrys sekä Suomen että Venäjän talouden järjestelmistä. Jo valmiiksi venäjää toisena äidinkielenään puhuvat korkeakouluopiskelijat ovat tähän tarpeeseen hyvä varanto, mikäli heidän venäjänkielen taitonsa on työelämän vaatimuksia vastaavalla tasolla. Työelämän kielitaidon tasolle pääsyyn tarvitaan abstraktia kielitaitoa, kirjallista ja korrektin kielen osaamista. 

Kaksikielisyys vahvistaa kaksikielistä identiteettiä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk – ja Aalto-yliopisto saivat yhdessä Cultura-säätiöstä apurahan, jonka avulla yhteistyössä tuotamme avoimeen käyttöön verkossa olevaa venäjänkielen opetusmateriaalia venäjää äidinkielenä puhuvien opiskelijoiden opetuksen tueksi. Kohderyhmänä ovat Aalto-yliopiston ja Xamkin venäjänkieliset tutkinto-opiskelijat, joita oli vuonna 2019 Xamkissa 255 ja Aalto-yliopistossa 316. 

Yliopistoissa voi opiskella pääaineena myös venäjää äidinkielenä, mutta Aalto-yliopisto ja Xamk tuottavat eri ammattialojen korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joille kielitaito tuo lisäarvoa.

Xamkin koordinoiman ja hallinoiman hankkeen tavoitteena on tuottaa verkossa käytettävää venäjänkielen opetusmateriaalia tarpeisiin, joita venäjää äidinkielenään puhuvilla korkeakouluopiskelijoilla on. Materiaalia tuotetaan avoimeen internet-ympäristöön kaikkien saataville tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja taiteen sekä hyvinvoinnin ja terveyden -aloille.  

Uudella, venäjänkielisille korkeakouluopiskelijoille tarkoitetulla opetusmateriaalilla on mahdollisuus edesauttaa venäjänkielisten sijoittumista Suomen elinkeinoelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan aidosti kaksikielisinä osaajina. Aito kaksikielisyys vahvistaa myös kaksikielistä identiteettiä. 

Pin It on Pinterest