Virtuaaliset ympäristöt ovat todellisuutta hyvinvointialalla

Kuva: Henri Brandt

Erilaiset virtuaaliset ympäristöt ovat käytössä monipuolisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Virtuaalista todellisuutta voidaan hyödyntää niin asiakas- ja hoitotyön ammattilaisen työvälineinä kuin loppuasiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Virtuaalisia ympäristöjä rakennetaan nyt ensimmäistä kertaa Wellbeing Management -koulutusohjelmassa hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvointimatkailussa virtuaalitodellisuuden tuomaa mahdollisuutta hyödyntävät liiketoiminnassaan useat yritykset maailmanlaajuisesti. Suosituimpia aiheita ovat luonnon ja sen tarjoaman rentouttavan sekä rauhoittavan vaikutuksen aikaansaaminen luontoelämyksenä ja -kokemuksena asiakkaalle. Asiakas voi virtuaalilasien avulla kokea luontoelämyksen, jossa hän vain päätään kääntämällä siirtyy 360 astetta avautuvan luonnon keskelle rauhoittumaan ja rentoutumaan sekä nauttimaan luonnon tarjoamasta seesteisyydestä.    

Lisäksi eri puolella Suomea on käynnissä useampia pilottihankkeita, joissa virtuaalitodellisuutta pyritään valjastamaan hyvinvoinnin edistämiseksi mahdollisimman monipuolisesti terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten avuksi. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS) toimivat kokeilualustoina uusien virtuaalisten työtapojen ja palveluprosessien kehittämisessä sekä elämysten luomisessa ja kehittämisessä erikoissairaanhoidon eri potilasryhmille. Vain taivas on rajana virtuaaliympäristöjen hyödyntämisessä hyvinvoinnin alalla.     

Virtuaaliympäristöistä lisäarvoa ja elämyksiä hyvinvoinnin edistämisessä 

Ensimmäistä kertaa toteutettavan Virtual environments –opintojakson lopussa opiskelijoilla on ymmärrys virtuaaliympäristöjen toimintaperiaatteista ja käyttötavoista. Opiskelijat suunnittelevat, kuvaavat ja editoivat VR-videon liittyen hyvinvoinnin toimialaan, jolloin heille selkiytyy sovelluksen rakentamisen vaiheet ja tuotantoprosessi. Kurssilla pureudutaan lisäksi siihen, miten hyvinvoinnin tapahtumiin ja palveluihin tuodaan lisäarvoa ja elämyksiä virtuaaliympäristöjen avulla.  

Xamkin Wellbeing Management -koulutuksen tradenomiopiskelijoiden lisäksi opintojaksolle olivat tervetulleita myös tietoliikenteen opiskelijatOpintojakson avaamiselle useamman koulutusohjelman opiskelijoille perustui kahteen asiaan. Ensinnäkin opintojakson sisältökokonaisuus nähtiin ainutlaatuisena ja opiskelijoita laajemmin kiinnostavana. Lisäksi opintojakson vastuuopettajavakuuttava, omakohtainen työelämäkokemus virtuaaliympäristöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta tarjoaa opiskelijoille suurta lisäarvoa.   

Virtuaalikuvaukset Saimaa Stadiumilla 

Opintojakso käynnistyi syyslukukauden alussa, ja se toteutetaan lähiopetuksena. Kurssin teorialuennot ja VR-videoiden kuvaukset järjestetään Mikkelissä sijaitsevassa nomitoimiareena Saimaa Stadiumilla, ja kuvausten editoinnit Mikkelin kampuksella. Saimaa Stadiumi valikoitui lähiopetuspaikaksi opiskelijoiden toiveesta, ja hyödyntää samalla hyvinvointiteknologian oppimisympäristöä virtuaalimaailman luomisessa. Opiskelijat tekevät opintojakson tuloksena virtuaalivideon, jota he voivat hyödyntää työnäytteenä omassa ammatillisessa portfoliossaan ja CV:ssään.   

Omakohtainen ja ajantasainen työelämäkokemus rikastuttaa opetusta 

Pelejä ja virtuaalitodellisuuden sovelluksia työkseen rakentava, yrittäjä Henri Brandt Dark Amber Softworks Oy:stä Kouvolasta, toimii opintojakson opettajana. Virtual environments -opintojakson tavoitteet ja sisältö sopivat hänen erityisosaamisalueen ytimeen erinomaisesti, sillä Dark Amber Softworks on mukana useassa hyvinvointia edistävässä VR-hankkeessa Suomessja ulkomailla. Opiskelijoille opettajan omakohtainen ja ajantasainen ”kädet savessa” -työkokemus tuo lisäarvoa, jota teoriamateriaaleista ei voi saada.  

Virtuaaliympäristöt ovat nykypäivää, ja niiden hyödyntäminen työelämässä kasvaa varmasti tulevina vuosina. Hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen erikoistuvat liiketalouden tradenomeille on olennaista tietää, kuinka ympäristöjä rakennetaan. Tulevaisuuden työtehtävästä riippuen voi olla, että joillekin heistä virtuaaliympäristöjen luominen tulee olemaan arkipäivää, toiset taas saattavat olla roolissa, jossa he ostavat tällaisia palveluja ulkopuoliselta taholta. Tällöin on olennaisen tärkeää tietää mitä mahdollisuuksia ratkaisu voi tuoda ja mitä haasteita virtuaaliympäristön rakentamisessa on.    

Pin It on Pinterest