Xamk kouluttaa Kouvolan keskustan mikroyrittäjiä

Palvelumuotoilu on avainasemassa asiakasymmärryksen kasvattamisessa ja yhteistyön kehittämisessä. Toimenpiteiden tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan kivijalkaliikettä pitävien yrittäjien mielenmalleihin kilpailusta ja yhteistyöstä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (Xamk) alkoi Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan yritysten uudistamisessa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kehityshanke (1.11.2016–28.2.2018).

Hanke keskittyy Kouvolan keskusta-alueen mikroyrittäjien liiketoiminnan kehittämiseen. Marraskuussa 2016 alkanut projekti keräsi toimenpiteisiin mukaan 24 mikroyritystä eri toimialoilta.

Mikroyritysten henkilöstö haastateltiin loppusyksyn 2016 ja alkutalven 2017 aikana tiedon keräämiseksi toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta varten.

Vertaiskehittämisen työpajaprosessi

Maaliskuussa 2017 järjestettiin ensimmäinen työpaja viiden työpajan sarjasta, jossa yrittäjät pääsivät tutustumaan toisiinsa ja palvelumuotoiluun mm. speed dating -menetelmän avulla. Osallistujilla oli kolme minuuttia aikaa tutustua toisiinsa ennen kuin tamburiini soi ja oli aika vaihtaa paria.

Yrittäjät askartelivat kehittäjäkortit itsestään ennen deittailua, joista ilmeni yrittäjän ja yrityksen nimi, sekä innostuksen lähteet että kehittämisen kohteet. Vastuu kehittämistoimenpiteistä on aina yrittäjillä, jotka saivat vapaasti tiimiytyä samanlaisten haasteiden parissa kamppailevien kanssa vertaiskehittämään niin omaa kuin toisen liiketoimintaakin speed dating -keskustelujen pohjalta.

Tiimit saivat kotiläksyjä, jotka tulee tehdä seuraavaan työpajaan, sillä kaikkein merkittävintä liiketoiminnan kehittämisen kannalta ovat yrityksen arjessa tehdyt toimenpiteet työpajojen toimiessa enemmän suuntaa ja tukea antavina majakkoina yrittäjyyden aallokossa.

Ohjelmaan kuului alussa informatiivinen osuus hankkeen tavoitteista ja yrittäjiä varten luodusta prosessista. Toimenpiteinä olevista työpajoista kolme pidettiin keväällä eri teemoilla ja kaksi pidetään syksyllä.

Työpajojen ulkopuolisia koulutusmahdollisuuksia yrityksille tarjoavat yhteistyössä Kouvola Innovation Oy ja Kymenlaakson Kauppakamari.

Vertaiskehittäminen työpajaprosessi
Vertaiskehittäminen työpajaprosessi (Sini Taimela, Sanna Haapanen, Neea Myllylahti, Elli Huru)

Yrittäjät saavat yhdessä ryhmänä päättää, mistä aiheesta hankkeeseen erikseen budjetoidut asiantuntijaluennot järjestetään. Aiheina ovat olleet videon hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa, kaupan päättämisen keinot ja yrityksen brändinäkyvyys sosiaalisessa mediassa.

Työpajaprosessilla pyritään tukemaan yrittäjien vertaiskehittämistä, jossa yritysten muodostamien pienryhmien itse valitsemaa kehittämisaihetta viedään eteenpäin palvelumuotoilun menetelmillä kuten keräämällä tietoa asiakaskokemuksista sekä konseptoimalla ja kokeilemalla uusia palveluja.

Xamk palvelumuotoilun sekä digitaalisen liiketoiminnan monimuoto-opiskelijat Kouvolan kampukselta ovat mukana prosessissa tehden kurssitöinään yrityksistä esiinnousseita kehittämiskohteita, jotka soveltuvat opiskeltaviin aihekokonaisuuksiin vuoden 2017 aikana.

Tavoitteena viihtyisä ja asiakasystävällinen Kouvolan ydinkeskusta

Vertaiskehittämisen tavoitteena on saada keskustassa toimivat mikroyrittäjät tutustumaan toisiinsa yli toimialarajojen sekä kehittelemään että toteuttamaan yhteisiä kokeiluita myynnin kasvattamiseksi.

Jos tehdyn kokeilun tulokset ovat rohkaisevia, pyritään tuotteistamaan se pysyväksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta kokeilusta on yritysten tuotteiden esillä olo sekä myynti ristiin toisen toimialan liikkeessä kuten kukkakaupasta asiakas voi ostaa paketin paikallista kahvia.

Ohjausryhmä edustaa yrittäjyyden keskeisiä toimijoita 

Kaikki työpajat järjestetään keskeisellä paikalla Kouvolassa kävelykatu Manskilla ”Hub-Kouvolan” yhteisöllisessä tilassa yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n kanssa.

Projektin ohjausryhmään kuuluvat keskeiset yrittäjyyden kehittäjät Kouvolasta: Kouvolan kaupunki, Kouvolan Yrittäjät ry, Kouvolan Ydinkeskusta ry, Kouvola City ry, Kymenlaakson Kauppakamari Kouvolan Kauppakamariosasto, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Kouvolan Nuorkauppakamari ry, Kouvola Innovation Oy, Hämeen ELY-keskus sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy.

Pin It on Pinterest