Xamkin palveluohjausta verkkosivusto NaviXin avulla

Moni meistä, eteenkin opiskelijat, elävät tällä hetkellä valtavassa informaatioähkyn maailmassa. On korkeakoulun viralliset viestintäkanavat, sosiaalisen median monet eri kanavat, WhatsApp ja vähän väliä puhelin hälyttää erilaisia ilmoituksia monista eri sovelluksista.

Lisäksi tämänhetkiset kriisit maailmalla korostavat informaatioähkyä. On siis ymmärrettävää, että jatkuva informaatio kuormittaa ja tästä syystä jokaisen tulisi osata tunnistaa omat rajansa.

Informaatioähkyä tainnuttamassa

Yksin ei kuitenkaan informaatioähkyn kanssa kannata jäädä. Tärkeä on löytää ja tunnistaa tavat, joilla kanavoida informaatiota omassa arjessa. Internet on pullollaan erilaisia vinkkejä informaatioähkyn käsittelemiseen.  Välillä eteen voi tulla tilanne, että tarvitsee vain tiedon helposti saavutettavaksi itselleen, eteenkin silloin kun oma jaksaminen on koetuksella. Tällöin apuna voi toimia selkeät ja helposti saavutettavat verkkosivut tai ammattilaisen apu. Esimerkiksi Ohjaamot tarjoavat alle 30-vuotiaille apua omaan arkeen liittyvissä kysymyksissä suoraan yhdeltä luukulta.

Opiskelijoilla ollut paljon haasteita koronapandemia-aikana ja monen jaksaminen on ollut tunnistetusti koetuksella. OKM:n erityisavustuksella käynnistetty OOO-hanke vastaa opiskelijoiden akuuttiin erityisohjaustarpeeseen sekä lisäämään hyvinvointipalveluita pitkittyneessä pandemiatilanteessa. Hanke on tunnistanut myös opiskelijoiden informaatioähkyn ja haluaa antaa oman panoksensa sen keventämiseen.

Ajatus yhden luukun palvelusta syntyy

OOO-hankeen yhtenä tavoitteena on kehittää Xamkin palveluohjausta ja pilotoida uusia matalan kynnyksen ohjauspalveluita, jotka tukisivat mahdollisimman hyvin moninaista opiskelijakirjoamme. Tästä yhtenä uutena pilottina OOO-hanke jatkoi edeltäjähankkeensa käynnistämää NaviX -sivustoa. Kyseessä on Xamkin sisäiseen intranettiin tuotettu sivu, jonka avulla opiskelijan on helppo löytää tärkeimmät linkit helposti yhden sivun takaa.

NaviXia luodessa OOO-hanke on benchmarkannut muiden korkeakoulujen verkkosivuja sekä pohtinut sitä, kuinka Xamk pystyisi tarjoamaan yhden luukun periaatteella opiskelijoille tukea verkossa. Tästä syntyi ajatus NaviXista ja hanke lähti pilotoimaan sivua. Hankkeen työryhmä testaili ja pohti monia erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Esimerkiksi Thinglink oli yksi vaihtoehto, jota hanke pohti alustaksi sen interaktiivisuuden vuoksi. Lopuksi kuitenkin hanke päätyi Luxin sivuun, sillä se nähtiin juurruttamisen kannalta kaikkein viisaimmaksi vaihtoehdoksi.

Kun sivuluonnokset saatiin toteutettua, hanke järjesti sivustolle nimikilpailun. Nimiehdotuksia kilpailuun tuli yhteensä peräti 53, joista hankkeen projektiryhmä äänesti parhaimmaksi NaviXin. Sivuluonnos lähti opiskelijakunta Kaakon hallitukselle sekä ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimille kommenttikierrokselle. Saadun palautteen perusteella sivustoa täsmennettiin vielä ja tämän jälkeen se laitettiin julkiseksi näkyviin.

Sivustolle lämmin vastaanotto

Hanke ryhtyy markkinoimaan vielä aktiivisemmin sivustoa, jotta mahdollisimman moni xamkilainen löytäisi sivuston ja ottaisi sen itselleen arkikäyttöön. Sivusto on jo tähän mennessä kerännyt yllättävän paljon positiivista palautetta. Esittelimme sivustoa myös verkostofoorumissa ja sivusto keräsi myös valtakunnallisesti kiinnostusta ja innostusta kehittää omaan korkeakouluun vastaavanlainen.

”Hei superhyvä ja selkeä tuo NaviX!” (Xamkin työntekijä)
”Tämä niin selkeä pohja, vaikka asiaa onkin paljon.” (Karelian työntekijä)
”Tämä on kyllä loistava pohja. Hienoa työtä 😊.” (SAMKin työntekijä)

Xamkin opiskelijat ja henkilökunta pääsee tutustumaan sivuihin tästä linkistä. Sivu on mahdollista myös merkata itselleen kirjanmerkiksi, jolloin se näkyy Luxissa etusivulla jatkossa aina. Opiskelijoiden etusivuun NaviX on kiinnitetty omaksi ruuduksi. Sivu löytyy myös englanniksi. Organisaation ulkopuoliset toimijat voivat tutustua NaviXin ulkoasuun alla olevan videokaappauksen avulla.

Hankkeesta

OOO-hanke kehittää Xamkin hyvinvoinnin palveluita vuoden 2023 loppuun saakka. Lisätietoja OOO-hankkeesta löydät sivulta: www.xamk.fi/OOO

Pin It on Pinterest