Hyvinvointiohjaukseen verkostoitumassa

Pandemian aika tuntuu melko kaukaiselle, mutta sen myötä nousseet uudenlaiset tavat toimia opiskeluhyvinvoinnin saralla ja tavoittaa opiskelijoita ovat tulleet jäädäkseen.

Korkeakoulujen opiskeluhyvinvointihankkeita koordinoiva KOHO-hanke järjesti 8.-9.11.2022 Helsingissä työseminaarin, jonne osallistui innokkaita ja innostavia opiskeluhyvinvoinnin toimijoita ympäri Suomen. OOO-hanke osallistui työseminaariin keräten mukaansa innostusta ja ajatusta opiskeluhyvinvointityöhön liittyen.  

Löytyykö toimintamalleja ohjaukseen?

Pandemian aika tuntuu melko kaukaiselle, mutta sen myötä nousseet uudenlaiset tavat toimia opiskeluhyvinvoinnin saralla ja tavoittaa opiskelijoita ovat tulleet jäädäkseen.  

Työseminaari koostui neljän työpajatoiminnan kokonaisuudesta, joiden yhteinen päämäärä oli yhdessä työskennellen pohtia ja löytää ratkaisuja nykyisiin opiskeluhyvinvointia haastaviin ilmiöihin. Yhteinen korkeakoulukentän ilmiö on esimerkiksi haasteet opiskelijoiden tavoittamisessa. Toimintaa järjestetään, ja se on valtavan monipuolista ja moniulotteista. Osallistujien saaminen ja heidän kiinnittämisensä toimintaan on kuitenkin määrällisesti pientä. Myös tukea tarvitsevien opiskelijoiden tavoittaminen on iso haaste. Erilaisten sovellusten hyödyntäminen ja tekstiviestikampanjoiden käyttäminen on yleistä, mutta aina on heitä, jotka eivät reagoi mihinkään viestiin.  

Opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen perinteiseen kohtaavaan toimintaan on murroksessa. Aktivoimisen tulee olla muutakin kuin jonkin asian esittelyä. Enää ei riitä, että korkeakoulu järjestää vanhan ajan messut liikuntasalissa. Täytyy pelillistää, käyttää QR-koodia, Kahootia, liikuntaa tai aktivoida aisteja, jotta asia olisi kiinnostava.  

Opiskelijoita tavoittava hyvinvointiohjaus opettelee siis taipumaan ja muovautumaan. Toimintamallien muodostamisen apuna ovat monessa korkeakoulussa olleet palvelumuotoilun avulla rakennetut opiskelijaprofiilit. Niiden kautta ohjaukseen haetaan ulottuvuuksia, joita kyseiset profiilit tarvitsevat tai hakevat. Xamkissakin on tehty opiskelijaprofiilit: Tutustu Xamkin opiskelijaprofiileihin! – Next 

Proaktiivinen ja reaktiivinen opiskelijan ohjaus

Opiskelijan päätyö koulussa on opiskelu. Opiskelija tarvitsee ja odottaa sellaista toimintaa, joka tukee tutkinnon suorittamisen tavoitetta ja tukee opintojen edistymistä. Opiskelija tarvitsee konkretiaa: selkeitä tehtäväksiantoja tai ennakkoon annettuja päivämääriä. Työseminaarissa nostettiin vahvasti esille proaktiivinen ja reaktiivinen toiminta.   

Proaktiivista toiminta usein painottuu ennaltaehkäisevään ja yleiseen tukeen, jota on helppo toteuttaa esimerkiksi useammalle opiskelijalle yhtäaikaisesti. OOO-hankkeen toiminnoista suosituimpia on olleet opparipajat ja teams-infot vaihtuvilla aiheilla -nämä ovat olleet selkeästi kytketty opiskeluun ja opintojen edistämiseen. Erityisesti työseminaarissa mielenkiinnon herätti muissa osallistujissa OOO-hankkeen luoma Navix –sivu Luxissamme. Navix on Lux intranettiin luotu apusivusto, jossa tarkoituksena on ollut koota opiskelijan vinkkelistä tärkeimmät linkit yhdelle sivulle helposti saavutettavaksi. 

Sitten on ryhmä opiskelijoita, jotka tarvitsevat muutakin kuin opintojen edistämistä. Reaktiivinen ja oikea-aikainen ohjaus ja ihmisen kohtaaminen ovat tärkeitä, kun puhutaan jo syntyneisiin ongelmiin tarttumisesta ja niiden selvittelystä. Opintojen ohjaus vaatii perehtymistä opiskelijan kokonaisvaltaiseen tilanteeseen ja yhteisiä näkemyksiä siitä, kuinka tilannetta lähdetään ratkaisemaan.  

Kehittäminen jatkuu paikallisesti ja valtakunnallisesti

KOHO-hanke on OKM:n erityisavustuksella rahoitettu hanke, jonka tavoitteena on fasilitoida koronapandemian myötä käynnistettyjen opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen hankkeiden yhteistyötä ja niiden yhteistä kehittämistä. KOHO-hanke kerää myös mm. Xamkissa toteutettavan OOO-hankkeen tuloksia ja kokeiluita osaksi valtakunnallista tietopankkia.

OOO-hanke vahvistaa opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia pitkittyneen koronapandemiatilanteesta johtuen. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden opiskeluhyvinvointia ja opintojen etenemistä sekä tasoittaa oppimisvajetta Xamkissa. Kehittämistyö jatkuu vielä 2023 vuoden loppuun saakka tuoden mukanaan erilaisia ohjauksen ja hyvinvoinnin pilotteja opiskelijoiden opintien tueksi. 

Pin It on Pinterest