Yhteisöllisyyttä yhteisneulonnalla

Koronapandemian myötä useat ihmiset ovat aloittaneet uusia harrastuksia. Monet ovat esimerkiksi tarttuneet sukkapuikkoihin pitkästä aikaa tai jopa ensimmäistä kertaa. Puikkojen kilinä rantautui myös Xamkin kampuksille, kun maaliskuussa 2022 Xamkissa käynnistyi ihka ensimmäinen yhteisneulonta. Tavoitteena, että neliviikkoisen rutistuksen jälkeen osallistujilla olisi Xamk villasukat – tai edes yksi sukka.

Eikä ihmekään, että neulomisen suosio on haastavassa maailman tilanteessa tullut monelle osaksi arkea. Neulonnan on tutkitusti huomattu vähentävän ihmisissä stressiä ja auttamaan neulojaa keskittymään (Heiskanen 2020, 14 – 15; 44).

Haluatko sinä neuloa myös itsellesi Xamk-villasukat?

Tästä pääset villasukkaohjeeseen!

Neulomisella on sosiaalisia hyvinvointivaikutuksiakin, sillä sen on todettu lisäävän yhteisöllisyyttä, kun neulojat kokoontuvat keskenään yhteiselle verkkoalustalle (Varonen 2021, 35). Tästä syntyi idea kokeilla yhteisneulontaa yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa Microsoft Teamssissa.

Yhteisneulonnassa tarkoituksena on neuloa yhdessä tietty neulemalli. Oleellista on se, että usein neulojat eivät tiedä neulotusta mallista etukäteen muuta kuin lankojen määrät sekä sen, kuinka suuri neuletyö on kyseessä.

Neuleohjeen laatija jakaa osallistuneille ennalta määritellysti ohjetta, ja yhteisneulontaan osallistujat etenevät annetussa tahdissa oman työnsä kanssa. Yhteisneulonta mahdollistaa myös osallistumisen jälkikäteen, jos omat aikataulut eivät mahdollista osallistumista heti alusta alkaen.

Neuloen yhteisöksi Teamssissa

Yhteisneulonta käynnistyi Hyvinvointia xamkilaisille! -Teams-kanavalla. Ennen ensimmäistä tapaamista alustalle jaettiin ohjeistus yhteisneulontaan, joka sisälsi muun muassa tarvittavat langat määrineen sekä suosituksen sukkapuikkojen koosta. Tempaus sai osakseen paljon positiivista huomiota Xamkin sisäisissä kanavissa jopa jo ennen ensimmäistä yhteistä neulontakertaa.

Yhteisiä tapaamiskertoja järjestettiin yhteensä neljä. Ensimmäisellä kerralla jaettiin ohje villasukan resoriin. Toisella kerralla tutustuimme sukan varteen tulevan kirjoneuleen tekemiseen. Kolmas kerta toi mukanaan monelle kinkkisen kantapään, ja lopulta viimeisellä kerralla pääsimme viimeistelemään villasukan tekemällä jalkaterän.

Läpi yhteisneulonnan osallistujat kommunikoivat muiden osallistujien kanssa jakamalla kuvia keskeneräisistä töistään.

Yhteisöllisyys näkyi yhteisneulonnassa monella eri tapaa. Jos neulojalle tuli ongelmatilanne, kysyi hän apua muilta neulojilta ja usein aika nopeasti hän sai avun itselleen toiselta osallistujalta. Tapaamiskerroilla jaettiin hyviä vinkkejä neuletöiden tekemiseen ja jaettiin erilaisia kokemuksia esimerkiksi lankamerkeistä sekä sukkapuikoista. Yhdessä visioitiin myös yhteistä tapaamista Xamkin neulojien kesken.

Positiivisen kokemuksen myötä yhteisneulonta saa jatkoa syksyllä 2022. Seuraavaksi tarkoituksena neuloa yhdessä Xamk lapaset. Toteutus tulee tapahtumaan samalla tavalla kuin villasukkien yhteisneulonta.

Hankkeesta

Yhteisneulonta toteutettiin osana HyVe-hanketta (OKM 14.2.2021-31.3.2022) sekä OOO-hanketta (OKM 1.1.2022-31.12.2023), joissa molemmissa tavoitteena lisätä yhteisöllisyyttä, opiskelijahyvinvointia ja kehittää opiskelijakulttuuria Xamkissa.

Lähteet

Heiskanen, J. 2020. Vapaa-ajan neulontaharrastus stressinhallintakeinona. Pro gradu-tutkielma. PDF-tiedosto. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20200314 [viitattu 4.4.2022].

Varonen, M. 2021. Käsityöt, hyvinvointi ja sosiaalinen media: kokemuksia neulonnan merkityksistä hyvinvoinnille. Pro gradu-tutkielma PDF-tiedosto. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202107013334 [viitattu 4.4.2022].

Pin It on Pinterest