Kokeillen kohti uutta kampusta

Xamkin Kotkan uuden kampuksen toimintamallia on työstetty laatimalla uudelle kampukselle oma master plan -suunnitelma. Master planissa esitellään tulevan kampuksen uusia mahdollisia toimintamalleja. Siinä nostetaan esille kokeiluja, joita voisi toteuttaa jo nykyisellä kampuksella. Kokeilujen toteuttamiselle kirjattiin nelivaiheinen ohjeistus: kokeile, mittaa, opi, skaalaa.

Master plan -suunnitelma toteutettiin Business johdolla henkilöstön  työpajatyöskentelyllä syksyllä 2017.Master planissa ehdotettiin kokeilujen aiheita. Niitä olivat liikkuminen ja logistiikka, yhteisöllisyyden lisääminen nykyisellä kampuksella, showroom-harjoittelu, kokeilutilan perustaminen sekä Kotkansaarelle että nykyiselle kampukselle, kampustuottajan ja kampuskuraattorin roolien harjoittelu sekä applikaation suunnittelu.  Yhteisöllisyyden ja kestävän liikkumisen kokeilu oli esimerkiksi syyskuussa järjestetty liikunnallinen kampustapahtuma.

Kokeile: Liikunnallinen kampustapahtuma – Xamk uusille tonteille

Kotkan kampuksen väki vietti 5.9.2018 iltapäivän Xamkin uudella tontilla Kantasatamassa, Kotkansaarella. Tapahtuman avulla haluttiin tiedottaa xamkilaisille uuden kampuksen rakennushankkeen etenemisestä, antaa mahdollisuus tutustua uuden kampuksen sijaintiin ja lisätä Xamkin näkyvyyttä kotkalaisille.

 

Tapahtuman yhtenä teemana oli kestävä liikkuminen. Xamkilaisia kannustettiin siirtymään kampukselta kaupunkiin kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla oman auton sijasta. Tätä vartena oli tarjolla lainapolkupyöriä. Lisäksi oli järjestetty ylimääräinen paikallisbussivuoro Kantasatamaan. Uuden kampuksen sijainti keskustassa mahdollistaa kestävämmän liikkumisen, kun käytössä ovat toimivat joukkoliikenneyhteydet. Toisena teemana oli yhteisöllisyys – torilla vietettiin aikaa yhdessä ja tarjolla oli possokahvit, sirkusesitys sekä liikunnallisia aktiviteetteja.

Mittaa, opi, skaalaa

Liikunnallisesta kampustapahtumasta kerättiin kirjallinen palaute Webropol palautekyselyllä. Vastauksia saatiin 48/120. Palautekyselyssä mitattiin yhteisöllisyyttä, liikkumismuotoja ja tapahtuman informatiivisuutta. Kestävien kulkumuotojen käyttöaste oli palautteeseen vastanneiden kesken 43%. Kestävien liikkumismuotojen käyttö työpäivän ja koulupäivän aikana kaipaa lisää kannustusta, sillä yli puolet vastanneista tuli keskustaan omalla autolla. Syyksi auton käyttöön oli matka-aika sekä työpäivän jälkeiset menot.

Kävijöiltä kysyttiin myös, että vahvistiko tapahtuma xamkilaisten yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden ei koettu merkittävästi lisääntyneen. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi tulisi jatkaa toisenlaisilla kokeiluilla. Tapahtumien sijasta voisi miettiä, miten yhteisöllisyys rakennetaan työpäivän sisälle.

Liikunnallisuus sai hyvää palautetta ja liikunnallisia aktiviteettejä ja tapahtumia toivottiin järjestettävän myös jatkossa – kuitenkin lyhyempi kestoisina eikä niihin olisi syytä pakottaa osallistumaan. Lisäksi tapahtumat tulisi olla hyvissä ajoin tiedossa, jotta voidaan lisätä kalentereihin hyvissä ajoin.

Muita kokeiluita

Liikunnallisia ja yhteisöllisyyskokeiluja on järjestetty pitkin syksyä. Esimerkiksi joulukuussa Kotkan kampuksella suunnistetaan kahvihuoneesta toiseen. Kahvihuoneissa käyminen on loistava tilaisuus tutustua niin taloon kuin eri kerroksissa istuviin työkavereihin. Lisäksi syksyn mittaan on järjestetty kestävän liikkumisen tempauksia, kuten Pyöräpäivä lokakuussa, Talvipyöräilytempaus marraskuussa sekä Kokeile bussia –tempaus joulukuussa. Kokeilut ovat oivallinen tapa testata ja opetella uudenlaisia toimintamalleja. Toivomme, että onnistumiset syksyn kokeiluista jäävät eloon, ja uudella kampuksellakin suunnistetaan kahvihuoneesta toiseen!

Pin It on Pinterest