Tule mentoriksi nuorelle!

Mentoring NEET’s-hankkeen vapaaehtoiset mentorit tukevat 16-29-vuotiaita kymenlaaksolaisia nuoria. Mentorit ovat eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia turvallisia aikuisia. He toimivat ennen kaikkea ”tsemppareina” – he keskustelevat nuoren kanssa esimerkiksi hänen kiinnostuksen kohteistaan, tulevaisuuden suunnitelmista, tai vaikka opiskelujen etenemisestä.

Mentoroinnissa tärkeintä on vuorovaikutus, läsnäolo ja aito kiinnostus tutustua nuorten maailmaan. Mentorointisuhde perustuu tasa-arvoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Molemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan.

Oheinen video on suunnattu mentoroinnista kiinnostuneille. Videon alussa esittelemme lyhyesti mitä mentorointi on, jonka jälkeen kaksi hankkeeseen osallistunutta mentoria kertoo omista kokemuksistaan mentorina toimimisesta.

Koska mentorointia voi tehdä kasvotusten tai diginä, niin haastatteluissa on huomioitu, miten nämä tavat eroavat toisistaan. Videon katsottua selviää myös, miten mentoriksi voi ilmoittautua ja miten hankkeesta saa lisätietoja.

Hankkeesta

Mentoring NEET’s -hanke on suunniteltu tukemaan 16-29-vuotiaita kymenlaaksolaisia nuoria mentoroinnin keinoin.

Kansainvälisessä hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, BD Center (Puola) ja NGO Peonies (Bulgaria). Kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Parik-säätiö, Kakspy ja Kymenlaakson Martat sekä Ohjaamot Kouvolassa, Kotkassa, Pyhtäällä, Haminassa ja Virolahdella.

Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2018 – 31.12.2021 ja se on saanut rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastosta (ESR).

Pin It on Pinterest