Ammattilaiset inspiroimassa opiskelijoita digimarkkinoinnin ja yrittäjyyden poluille

Opiskelijoita yrittäjyyteen ja digimarkkinoinnin pariin innoitti yrittäjä ja digitulkki Kalle Santalahti digimarkkinointiyritys Kubla Oy:stä. Kalle osallistui etäluennolle Floridan auringosta käsin. Kuvassa myös Kallen kollega Risto Silvennoinen. Kuva: Kalle Santalahden arkisto.

Liikeatalouden lehtori Kirsi Soulamon syksyn 2020 Digimarkkinoinnin ja -myynnin opintojakso perustui pitkälti yritysmaailmasta linjoille singahtaneiden huippuosaajien läsnäoloon sekä heidän jakamiinsa erittäin ajankohtaisiin ja käytännönläheisiin oppeihin.

Opintojakson tavoitteena ei pelkästään ollut tutustuminen aihepiirin teemoihin, vaan myös samalla verkostoitua alan yritysten ja ihmisten kanssa. Aina tarvitaan harjoittelupaikkoja, opinnäytetyöpaikkoja, työpaikkoja ja ihan vaikkapa vain esikuvia ja mentoreita.

Työelämälähtöinen oppiminen on hyvin tärkeää ammattikorkeakouluopiskelijoille. Työelämäyhteistyö ja oppijalähtöiset oppimisprosessit voivat olla monen tasoisia ja erityyppisiä. Usein työelämälähtöiset oppimisprosessit ovat toimeksiantoperusteisia eli työelämäkumppanilta saadaan jokin ongelma tai tehtävä, jota opiskelijat ratkovat ja toteuttavat opintojakson aikana.

Syksyn 20201 Digimarkkinoinnin ja – myynnin opintojaksolle saimme toimeksiantajaksi kouvolalaisen, mutta myös kansainvälisen Herman Kare -painiturnauksen, jolle opiskelijat loivat muun muassa digimarkkinointistrategian sekä uudet verkkosivut. Moni pieni organisaatio voikin saada kipeästi tarvitsemaansa apua digiloikkaan juuri ammattikorkeakouluopiskelijoilta.

Työelämälähtöistä oppimista eri tavoilla

Digimarkkinoinnin ja -myynnin opintojaksolla työelämälähtöisyys toteutui varsinaisen toimeksiannon lisäksi myös toisella tavalla. Opintojaksolla vieraili 10 erilaista digimarkkinoinnin osaajaa.

Mukaan mahtui yrittäjiä, alumneja, yrittäjäalumneja sekä alansa huippua edustavia digimarkkinoinnin ja -myynnin osaajia. Perspektiivit vaihtelivat, ja näin opiskelijoille muodostui mahdollisimman moniulotteinen kuva digimarkkinoinnin maailmasta.

Yksi opintojakson inspiroivimmista vieraista oli digimarkkinoinnin asiantuntija Kalle Santalahti, joka tupsahti linjoille Floridan auringon keskeltä. Hän on juuri laajentanut perustamansa digimarkkinointiyritys Kublan toimintaa Yhdysvaltoihin.

Opiskelijat kokivat digimarkkinointiyrittäjä Kallen puheenvuoron ja opit inspiroivina

Opiskelijat kuvailivat Kallen vierailun herättäneen heissä monenlaisia ajatuksia niin digimarkkinoinnista, urapoluista kuin yrittäjyydestäkin:

”Kalle Santalahti Kublalta tuli luennoimaan meille. Kalle kertoi myös kiinnostavaa settiä, ja oli mukava kuulla yrittäjän näkökulmaa kokeneelta yrittäjältä. Hän sai tosiaan näyttämään digimarkkinoinnin hyvänä uramahdollisuutena. Kubla vaikuttaa myös ammattitaitoiselta ja mielenkiintoiselta yritykseltä. Erittäin hyviltä vaikuttavia vinkkejä Kallelta digimarkkinoinnissa kehittymiseksi.”

”Kallella on ollut monta yrityskokeilua ennen Kublaa. Kallen mielestä digimarkkinointi on hyvä mahdollisuus rakentaa uraa, sillä silloin voi vastata tuloksista itse (ja saa itselleen namut siitä). Lisäksi on hyvä palkka, voi tehdä mistä vain (Kalle Floridassa) sekä mahdollisuus ruveta yrittäjäksi ’ottamalla tietokoneen ja sulkeutumalla huoneeseen’ – tämä on kaikkea sitä siis, mitä lähdin hakemaan hakeutumalla opiskelemaan liiketaloutta. Kalle sai ajatukseni lisää selkiytymään siitä, kuinka otan uuden asian itselleni haltuun.”

”Kallen tarina oli myös erittäin mielenkiintoinen, ja hämmästelin mistä hän on löytänyt motivaatiota ja energiaa perustaa niinkin monta yritystä toisensa jälkeen. Kyllä se kuitenkin kannatti. Kallen slaideista huomasi miten mielenkiintoista digimarkkinointi voi olla, koska sen parissa voi päästä tutustumaan useisiin eri toimialoihin.

Esityksestä nousi esiin monia digimarkkinoinnin hyviä puolia, eli hommia voi tehdä käytännössä missä tahansa ja milloin vain (Florida ei yhtään hassumpi paikka). Digimarkkinointi avaa myös erittäin hyvät mahdollisuudet tehdä töitä isoille asiakkaille, jos päätyy vaikka sinne Floridaan, missä kysyntä ja budjetit ovat huomattavasti suuremmat kuin Suomessa, ja työ on käytännössä täysin samaa molemmissa paikoissa.

Kalle esitteli myös hyvän polun, miten voi oppia digimarkkinoinnin ammattilaiseksi. Blogi, verkkosivujen perustaminen, Google Analyticsin asentaminen, Google Ads, Google sertifikaatit. Mielestäni oli kiva nähdä ammattilaisen tekemä polku, jota noudattamalla voi kehittää osaamistaan digimarkkinoinnissa.

Kallen esitys puhui paljon digimarkkinoinnin puolesta, ja minulla heräsi mielenkiinto sen suhteen, että sitä mahdollisesti voisi ainakin jossain muodossa tehdä tulevaisuudessa.”

Opettaja koordinoi ja nivoo vierailijoiden tarinat yhdeksi isoksi tarinaksi

Kaiken kaikkiaan opintojakson työelämälähtöinen konsepti tuntui toimivan ja opiskelijat saivat alan tuoreimpia ja todella spesifejä oppeja. Samalla inspiroivat yrittäjyys- sekä uratarinat elävöittivät verkko-opetusta. Tarinoilla on aivan valtava voima – niitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää opetuksessa. Oppiminen voi olla kannustavaa ja inspiroivaa, voimaannuttavaa sekä laaja-alaisia näkökulmia tuovaa kuten opiskelijakommenteista on havaittavissa.

”Minusta opintojakson paras asia oli nimenomaan vierailijaluennot, koska ne inspiroivat ja niistä sai uusia näkökulmia alaan. Yllätyin myös, kuinka paljon erilaista osaamista tarvitaan digimarkkinoinnissa.”

”Kurssi oli loistava. Vierailijoiden antamaa näkökulmaa ja kokemusta ei voi aliarvioida mitenkään. Toivon, että tulevaisuudessa tulee olemaan ainakin kaksi digimarkkinointi ja -myynti -kurssia jotta voisi vielä enemmän sukeltaa digimaailman syvyyksiin ja hienouksiin.”

”Vierailevat luennoitsijat toivat toisenlaisia näkökulmia käytännön työelämän myötä, mutta opettajan luennot kokoavat aiheita yhteen ja auttavat ymmärtämään, miten asiat liittyvät toisiinsa.”

Opettajalta työelämäyhteistyön monipuolinen hyödyntäminen vaatii erittäin laaja-alaista osaamista. Oppimisprosessiosaamisen, yhteistyö- ja neuvotteluosaamisen ja asiakasosaamisen lisäksi opettaja tarvitsee oman työn johtamisosaamista sekä opiskelijan motivointiosaamista (Ryymin & Vainio 2019, 29).

Siksi syksystä muodostui itselleni todellinen substanssi- ja pedagogisen oppimisen kulta-aika. Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta!

Lähteet

Kirsi Soulamon Digimarkkinoinnin ja –myynnin opintojakson opiskelijoiden oppimispäiväkirjamerkinnät. 2020.

Ryymin, E. & Vainio, L. 2019. Opettajan osaamiset onnistuneessa yrityslähtöisessä oppimisprojektissa. Teoksessa Ryymin, E. & Vainio, L. (toim.) Kestävää osaamista – biotalouden opettajat työelämälähtöisen oppimisen rakentajina. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 29-30. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.researchgate.net/publication/340543271_Opettajan_osaamiset_onnistuneessa_yrityslahtoisessa_oppimisprojektissa_pp_29-30_Kestavaa_osaamista_-_Biotalouden_opettajat_tyoelamalahtoisen_oppimisen_rakentajina [viitattu 19.1.2021]

Pin It on Pinterest