Grüne Woche messut restonomien oppimisympäristönä

Opiskelija Triinu Uudelt Saksan television haastattelussa

Suomi oli tammikuussa 2019 Berliinissä kansainvälisten Grüne Woche -messujen kumppanuusmaana.

Suomen kumppanuusmaahankkeesta vastasi Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK. Kyseessä oli vuotuiset maailman suurimmat ruoka-alan messut, jotka tavoittivat jopa huimat 400 000 kävijää 10 päivän aikana. Suomi oli mukana teemalla ”Aus der Wildernis” eli villistä luonnosta. Kuluttajien lisäksi messuille osallistui 90 000 ruoka-alan ammattilaista ja yli 4 000 median edustajaa 65 eri maasta. Xamkin restonomiopiskelijat Triinu Uudelt ja Piia Vahvanen pääsivät maistamaan ja kokemaan konkreettisesti mitä työ kansainvälisesti arvostetuilla messuilla vaatii.

Pala Saimaata messuilla

Saimaan osastoa messuilla.

Messujen yhtenä tavoitteena oli saada näkyvyyttä Suomelle kiinnostavana ruokamatkailukohteena. Suomi haluttiin tuoda esille runsaiden järvien, metsien sekä maailman pohjoisimpien ja puhtaimpien elintarvikkeiden maana. Saimaalta eli Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueelta oli messuilla edustettuna toistakymmentä ruoka-ja matkailualan yritystä. Lisäksi alueen matkailua edustivat Visit Saimaa ja goSaimaa –hankkeet. Restonomiopiskelijamme Piia Vahvanen esitteli Saimaata kansainvälisille matkailijoille pääsääntöisesti saksan kielellä. Saimaan alueen kartat ja muut esitteet kiinnostivat kuluttajaa paljon, jopa niin, että karttojen lisätilaus tuli tarpeeseen.

Restonomikoulutuksen ja työelämäyhteistyön näkökulmaa

Opiskelija Piia Vahvanen markkinointipisteellä.

Restonomikoulutukselle on tärkeää, että opiskelijat pääsevät mukaan projekteihin ja siten kiinni työelämäyhteistyöhön. Messuilla opiskelijat oppivat käytännössä muun muassa tuotteiden markkinointia, yhteistyö- ja neuvottelutaitoja ja projektien hallintaa. Lisäksi opiskelijat saivat kokemusta yrityksille (B2B) sekä kuluttajille (B2C) kohdennetusta käytännön myyntityöstä.  Kymmenen päivän rutistus harjaannutti rutkasti myös kielitaitoa sekä antoi arvokasta kokemusta erilaisten asiakkaiden kohtaamisista. Nämä ovat restonomikoulutuksessa olennaisia taitoja. Urakka on ollut opiskelijoille rankka kokonaisuus, mutta myös antoisa. Opiskelijat ovat päässeet luomaan kontakteja ja saaneet antaa haastatteluja median edustajille ja esiintyä jopa Saksan television RTL:n- iltauutisissa, suurlähetystön vastaanotolla sekä pressitilaisuuksissa. Aivan ainutlaatuisia kokemuksia, jotka vievät omaa ammatillista kasvua varmasti eteenpäin.

”Olen tässä viikon aikana oppinut markkinoinnista, myynnistä ja markkinoiden hallinnasta enemmän kuin moneen vuoteen omassa työssä” opiskelija Triinu Uudelt toteaa

Grüne Wochen kaltaiset työelämän ja koulutuksen väliset onnistumiset muistuttavat vastaavanlaisten projektien tärkeydestä oppimisen kannalta. Teoriaopinnoissa ja luokkatilanteissa opitaan tärkeitä alakohtaisia perusteita ja lisätään ymmärrystä matkailu-ja ravitsemisalan ilmiöistä. Näitä asioita pääsee projekteissa toteuttamaan ja harjaannuttamaan käytännössä. Hienoa on myös yhteistyöverkoston kartuttaminen jo opiskelun aikana – myös kansainvälisesti.

 Kuvat: Piia Vahvanen ja Triinu Uudelt

 

 

Pin It on Pinterest