Maikka Suur-Savon Osuuspankissa – alku uudenlaiselle yhteistyölle

Kuvassa vasemmalta Niina Ihalainen Suur-Savon Osuuspankista, Pia Jääskeläinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja Elina Ikonen Suur-Savon Osuuspankista. (kuva: Antero Heikkinen)

Suur-Savon Osuuspankki ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ovat aloittaneet aivan uuden yhteistyön eli opettajien työelämäjaksot pankissa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettaja työskentelee kuukauden ajan Suur-Savon Osuuspankissa, ja seuraa pankin eri tehtävissä toimivien henkilöiden työtä ja kerää jakson aikana ideoita ja havaintoja hyödynnettäväksi omassa työssään sekä pankin ja Xamkin välisessä yhteistyössä. Työelämäjaksolla opettaja elää ja hengittää pankin arkipäivää. Hän on mukana mm. erilaisissa asiakastapaamisissa ja
-neuvotteluissa.

”Työelämä muuttuu vauhdilla ja samalla työssä tarvittavat osaamisvaateet muuttuvat. Työelämäjakson tavoitteena on valottaa finanssialan arkea ja työssä tarvittavaa osaamista sekä terävöittää yhteistyömuotoja vielä konkreettisemmin”, kertoo OP Suur-Savon HR-johtaja Niina Ihalainen.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun digitaalisen markkinoinnin lehtori Pia Jääskeläinen aloittaa omalla työelämäjaksollaan yhteistyön. ”Kaikki Suur-Savon Osuuspankin henkilöstöstä ovat sitoutuneet toimimaan asiakkaan parhaaksi yli tiimi- ja organisaatiorajojen. Digitaalisaatio on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia finanssialalle. Se helpottaa asiakkaan arkipäivää ja tuo uusia viestintäkanavia yhteydenpitoon asiakkaan ja pankin välille”, toteaa Pia Jääskeläinen.

”Opiskelijoiden opinnäytetyöaiheet, projektityöt ja toimeksiannot eri opintojaksoille sekä harjoittelupaikat ovat olleet luonteva tapa tehdä yhteistyötä. Opimme kumpikin osapuoli toisiltamme ja sparraamme kehittääksemme toimintaamme. Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä”, Ihalainen jatkaa.

”Valitsin omiksi erityisteemoikseni tälle työelämäjaksolle asiakaskokemuksen ja toimintaympäristöanalyysin. Odotukseni finanssialan yrityksen toiminnasta osuivat ainoastaan osittain kohdilleen. Opin pankin toiminnasta aivan älyttömän paljon. Uskon saavani omaan sekä kollegoideni liiketalouden opetukseen runsaasti lisää sisältöä, erinomaisia käytännön case-tekemistä sekä asiantuntijaluentoja”, luettelee Jääskeläinen iloisena.

Jatkossa opettajien työelämäjaksoja Suur-Savon Osuuspankissa on tarkoitus järjestää vuosittain. Yhteistyö on ainutlaatuinen, säännöllisesti järjestettävä työelämäjakso, joka mahdollistaa näkyvyyden moderniin työelämäarkeen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sai Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueella toimivilta osuuspankeilta 100 000 euron lahjoituksen syksyllä 2018.

Pin It on Pinterest