Hyvinvointiliiketoiminnan harjoittelujaksolta valmiuksia tulevaisuuden työuralle

Työelämä odottaa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta korkeatasoista ja monialaista liiketoimintaosaamista sekä kykyä tarttua käytännön työtehtäviin erilaisissa työympäristöissä suhteellisen nopeasti. Asiantuntijaosaaminen ammattikorkeakouluopintojen aikana kehittyy ja vahvistuu yhdistämällä teoriaosaamista käytäntöön oikeassa työelämässä eli opintoihin kuuluvan harjoittelujakson aikana.

Wellbeing management -koulutuksen opiskelija Miikka Ylösen harjoittelu Firstbeat Technologies -yrityksessä tarjosi uutta osaamista, taitoja, haasteita ja onnistumisen elämyksiä.

Harjoittelu on tärkeä osa ammattikorkeakouluopintoja

Merkittävän osan ammattikorkeakouluopinnoista muodostaa harjoittelu, jonka aikana tavoitteena on soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön sekä saada valmiuksia kehittää työtä ja työelämää.

Näiden taitojen kasvattamiseksi tarvitaan siten harjaantumista aidossa, opiskelijan omaan erikoisalaan liittyvässä työympäristössä. Opintojaksoilla opitut asiat yhdistyvät kokemuksiin alan uusimman tiedon, työpaikan toimintatapojen, työyhteisön jäsenenä toimimisen ja kulttuurin kanssa.

Firstbeat Technologies – liiketoiminnan ytimessä hyvinvointi ja data

Wellbeing Managementin eli hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen monialaisessa koulutuksessa liiketoiminnalliseen asiantuntemukseen yhdistyvät hyvinvointiin, terveyteen ja huipputeknologiaan liittyvät osaamisalueet.

Koulutuksen opiskelijan Miikka Ylösen harjoittelupaikaksi valikoitui hyvinvointiteknologiaa ja niihin liittyviä räätälöityjä palveluja urheilijoille sekä valmentajille tuottava kansainvälinen yritys Firstbeat Technologies ja sen toimintayksikkö Jyväskylässä, jossa työkielenä oli ensisijaisesti englanti.

Työtehtävän valintaan siivitti osaltaan myös Miikan urheilutausta, minkä ansiosta monet liiketoimintaakin ohjaavat lainalaisuudet olivat tuttuja jo entuudestaan.

Työ haastaa oppimaan ja kehittymään

Miikan työtehtävät ja niihin kuuluvat tavoitteet liittyivät pääasiassa myyntiin ja sen raportointiin, asiakkuudenhallintaan, liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja myynti- ja markkinointikampanjoissa avustamiseen, joista muodostui harjoittelun työtehtävien sisältö.

Yritys toimi oivallisena esimerkkinä hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta paitsi liiketoimintaperiaatteiden, myös omien sisäisten toimintatapojensa ansiosta: organisaatiossa panostettiin työergonomiaan, henkilöstön yhteistoimintaan, liikuntaan ja ravitsemukseen monin eri tavoin.

Harjoittelun edetessä työtehtävien tulee muuttua vaativimmiksi eli alkuvaiheen jälkeen siirrytään asteittain haasteellisempiin toimintoihin. Kokemuksen ja itseluottamuksen kasvaessa Miikalla olikin mahdollisuus työskennellä yhä itsenäisemmin esimerkiksi tilausten vastaanottamisessa, mikä edellytti oma-aloitteisempaa työskentelyotetta, suurempaa vastuunottoa ja ongelmanratkaisukykyä.

Työtehtävien onnistuneesta hoitamisesta hän saikin paljon positiivista palautetta puolivälin palautekeskustelussa. Myyntitaitojaan Miikka olisi toivonut voivansa kehittää vielä enemmänkin harjoittelun aikana.

Osaamistaan Miikka pääsi haastamaan myös harjoitteluun kuuluvan, datan hallintaan liittyvän kehittämistehtävän parissa, jota työstettiin yhdessä tietojärjestelmäasiantuntijoiden kanssa ja jonka parissa kehittyivät paitsi taidot, myös kiireensietokyky. Oppimista ja tehtävistä suoriutumista edesauttoi kannustavan työyhteisön tuki.

Kokemusta, osaamista ja verkostoja tulevaisuutta varten

Harjoittelujakso loi erinomaisen tilaisuuden perehtyä hyvinvointialan yrityksen toimintatapoihin, jossa monialaisen osaamisen käytäntöön soveltaminen oli kaikkinensa mahdollista.

Englanti työkielenä kartutti vahvaa kieliosaamista entisestään ja tärkeää oli myös omien yhteistyöverkostojen luominen. Harjoittelu antoi uutta puhtia myös Miikan jatkosuunnitelmiin. Tulevaisuuden tavoitteena siintää yrittäjyys – hyvinvointialalla tietenkin.

Pin It on Pinterest