Kielenope moninaistuvalla urapolulla

Momentum-hanketta esittelemässä Edukolla. Takana vasemmalta Minna Nieminen, hankkeen projektipäällikkö, Marja-Liisa Sirén-Huhtinen (Xamk), Emmi Karhutaival (Live-säätiö), Petri Varonen (Eduko) Kuva: Enni Jaatinen.

Tässä artikkelissa kerron kokemuksistani Momentum-hankkeessa ja miksi opettajankin kannattaa laajentaa osaamistaan hankepuolelle. Lisäksi kerron hankkeen kohderyhmistä, sisällöstä ja maahanmuuttajien kohtaamisesta.

Kun perin entisen kollegan ja nykyisen esihenkilöni työtehtäviä ja pääsin mukaan Momentum-moninaistuvat urapolut-hankkeeseen, olin vähän ymmälläni, mihin oikein olen joutunut. En ole koskaan pelännyt uusia haasteita, mutta nyt tuntui, että olen vähän epämukavuusalueella, tiedänkö minä tarpeeksi maahanmuuttajien työllistymisestä tai osaanko auttaa siinä. Päätin kuitenkin kääntää tilanteen edulliseksi: tästähän voi olla minulle hyötyä opettajana ja voin oppia ja kehittyä ja ymmärtää opiskelijoitanikin paremmin.

Momentum-hankkeen, jonka kesto on 2,5 vuotta, tavoitteena on edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta koulutus- ja työelämäpoluilla. Hanketta koordinoi Live-säätiö ja se toteutetaan yhteistyössä LAB- ja Xamk-ammattikorkeakoulujen kanssa. Päijät-Hämeessä kohderyhmänä ovat täsmätyökykyiset eli henkilöt, joilla on käytössä osa työkyvystään ja ennen kaikkea halu ja motivaatio työkykynsä käyttämiseen ja Kymenlaaksossa maahan muuttaneet henkilöt.

Tehtäväkuvaa hankkeessa

Minun tärkein tehtäväni on olla mukana kertomassa koulutuspalveluista, joita Xamk voi tarjota maahanmuuttajille, ohjata heitä avoimen amk:n englanninkieliselle opiskeluvalmiudet-kurssille sekä maksuttomille suomen kielen kursseille. Tarjoan tukea kurssien suorittamiseen ja vaikka cv:n laatimiseen yhteistyössä työvalmentajan kanssa, koska on tärkeää tunnistaa opiskelijoiden osaamista ja opiskeluvalmiuksia ja tukea heidän kulttuuritietoisuuttaan keskusteluiden ja ohjauksellisen työskentelyn kautta.

Tapaan maahanmuuttajia oppilaitosvierailuilla tai työpajojen yhteydessä tai muiden sidosryhmien tapaamisissa. Hankkeen rinnalla toimin ikään kuin myös mentorina yksityiselämässä, vuokrattuani asunnon maahanmuuttajalle. Hänen kauttaan on helpompi nähdä minkälaisia asioita maahanmuuttaja voi kokea saavuttuaan täysin vieraaseen kulttuuriin ja ympäristöön. On käynyt selväksi, että rajamuodollisuudet, muuttoilmoituksen tekeminen ja työn haku ovat erittäin hankalia, jos ei puhu suomea.

Hankkeen kick off-tapahtuma Lab-ammattikorkeakoulussa Lahdessa. Kuva: Enni Jaatinen.

Kun haastattelin vuokralaistani, hän kertoi, että monista maahanmuuttajista kylmä ja pimeä talvi Suomessa on todella haastava. Henkinen hyvinvointi voikin vaatia tukea ja hyviä verkostoja, jotta sopeutuminen uusiin oloihin on helpompaa. Kulttuurierot sosiaalisiin normeihin, viestintätyyleihin ja tapoihin liittyen voivat vaatia myös perehdyttämistä, jos tulee aivan erilaisesta ympäristöstä.

Kieli onkin varmasti tärkein asia, johon maahanmuuttaja törmää uudessa ympäristössä. Kaikki eivät puhu englantia ja suomen kieli on vaikea ottaa haltuun nopeasti. Pienessä kaupungissa englannin kielellä ei pysty työllistymään, kun taas esimerkiksi Helsingissä se on helpompaa. Onneksi on tarjolla monenlaisia kursseja, joilla maahanmuuttaja voi oppia kulttuuritietoa, opiskeluvalmiuksia ja kielen perusteita. Digivalmiuksiakaan ei varmasti kaikilla ole ja niitä ilman on nykypäivänä melko mahdotonta selvitä.

Verkostot ovat myös tärkeitä, ilman niitä ei voi kotoutua eikä viihtyä uudessa asuinympäristössä. Niiden kautta voi saada tietoa tapahtumista, kokoontumispaikoista, työpaikoista ja neuvontapisteistä. Vertaistuki on korvaamatonta, sen avulla jaksaa paremmin selvitä uusista haasteista. Tähän haasteeseen Momentum-hanke vastaa tarjoamalla työpajoja ja vertaistukea ja monia mukavia, heille räätälöityjä tapahtumia.

Työmme on vasta alussa, projekti on vasta käynnistynyt, mutta jo tähänastisen kokemuksen perusteella voin sanoa, että olen kokenut paljon myönteisyyttä ja positiivista palautetta maahanmuuttajien osalta. He ovat ystävällisiä ja iloisia ja käyttävät rohkeasti pientä sanavarastoaan, joka heillä jo on. Myös muut hankkeeseen osallistuvat työntekijät ovat vertaansa vailla ja heiltä voi oppia paljon heittäytymistä ja tinkimättömyyttä; asiat pitää aina hoitaa hyvin, kohderyhmä keskiössä.

Näen itseni mentorina ja tsempparina seuraavat pari vuotta ja pienenä rattaana isossa kokonaisuudessa, jossa tavoitteena on ihmisten sopuisa verkostoituminen, työllistyminen ja kunnioitus toisiaan ja eri kulttuureita kohtaan.

Hankkeesta

Momentum – moninaistuvat urapolut -hanke on Euroopan Unionin osarahoittama Hämeen ELY-keskuksen kautta. Toiminta-aika on 1.9.2023-31.1.2026. Lue lisää projektista Momentumin verkkosivuilta: www.xamk.fi/momentum

Pin It on Pinterest