KMT-ryhmän matka kasvatti nuoren sosiaalista itsevarmuutta – Mitä sitten?

Siä päätät -hanke

Tällä hetkellä tuijottelen Haminan Klubitalon yläkerrassa vuorotellen näyttöä ja ihmettelen kulunutta aikaa. Kirjoitan tätä tekstiä ja välillä tarkkailen nuoria kuntouttavan työtoiminnan KMT–ryhmäläisiä (lyhenne tulee sanoista kunto, mieli ja taito). He keräävät omia tavaroitaan ja luomiaan taideteoksia, jotka ovat jääneet Klubitalolle talteen. Olen saanut tutustua näihin fiksuihin nuoriin ja ohjata heitä Xamkin organisoimassa Siä päätät -hankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on ollut tukea nuoren osallisuutta ja henkisten voimavarojen löytämistä sekä auttaa heitä matkalla opiskelu- tai työelämään. Matka on ollut itselleni opettavainen. Olen oppinut, minkälainen on syrjäytyneen nuoren maailmankuva sekä saanut kokeilla ja kehittää mielenkiintoisia nuoria osallistavia menetelmiä yhdessä heidän kanssaan. Näiden lisäksi olen saanut seurata, miten KMT–ryhmän ohjaamisen päävastuun hoitanut Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen Yhdistys Ry ”Kakspy” toimii.

KMT–ryhmän toiminta käynnistyi marraskuussa 2016, jolloin ryhdyimme Kakspy:n Jari Peltolan kanssa haastattelemaan ryhmään haluavia nuoria. Haastatteluiden tarkoituksena oli tutustua nuoriin, esitellä itsemme nuorille ja kysyä heiltä ensitapaamisessa suoraan, mikä heitä kiinnostaa ja mitä he haluavat tehdä KMT-ryhmässä. Haastattelun jälkeisellä viikolla KMT–ryhmä alkoi kokoontua aina kahtena päivänä viikossa.

Siä päätät, kuva 1

 

Yhteisöllisyyden rakentamista tutustumalla kasvotusten ja Facebookissa

Päätimme alusta lähtien tukea nuoren osallisuutta ja henkisten voimavarojen löytymistä panostamalla yhteisiin keskusteluihin ja toisiimme tutustumiseen. Olimme haastatteluissa saaneet tietoa siitä, mikä nuoria kiinnostaa ja nyt heidän piti kertoa samat asiat myös toisilleen. Samaan aikaan osallistimme nuoria tekemällä heidän kanssaan KMT–ryhmälle tapahtumakalenterin, josta näkyi, mitä tekisimme milläkin viikolla.

KMT–ryhmän nuorten yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteen syntymisen näkökulmasta oli tärkeää perustaa alusta, jossa nuoret voivat kohdata ryhmätapaamisten välissä. Nuoret valitsivat alustaksi Facebookin, johon luotiin oma ryhmä. Siellä nuoret saivat tietoa tulevista päivistä ja tapahtumista, minkä lisäksi ryhmää käytettiin keskusteluihin sekä kuvien ja videoiden tallentamiseen.

Nuoret pitivät alusta saakka Facebookista, ja heidän kanssa oli helppo keskustella varsinkin yksityisesti sen kautta. Kaikki ohjaajat olivat mukana Facebook-ryhmässä ja laittoivat sinne päivityksiä tulevasta ja menneestä. Valokuvia, videoita ja linkkejä tuli päiviteltyä useasti. Sen sijaan keskustelu jäi hiukan vähäiseksi. Sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun ylläpitämiseksi jollekin asiasta kiinnostuneelle ohjaajalle tai nuorelle onkin alusta lähtien annettava vastuu pitää yllä ryhmän keskustelua.

 

Siä päätät, kuva 2

 

Nuoria tämä ei kuitenkaan haitannut, vaan he näkivät yhteisen sosiaalisen median alustan hauskana kohtaamispaikkana, jota esimerkiksi eräs tyttö kommentoi näin: ”Saattoi aina mennä katsomaan, mitä on tullut tehtyä ja nauraa hauskoille kuville.” He siis pitivät Facebook-ryhmää ihan hyvänä, mutta muutama heistä kuitenkin sanoi, että siellä olisi voinut toki olla jotain enemmänkin. Tarjonnan monipuolisuutta voisikin jatkossa kehittää. Miten ylläpidämme sosiaalisen median kohtaamisalustaa nuorille, joka tukee pitkän ajan kuluessa ryhmän yhteisöllisyyden kasvamista?

Itsevarmuus kasvaa

KMT-ryhmä alkaa nyt olla loppumaisillaan, ja pieniä havaintoja nuorten henkilökohtaisesta kehityksestä voi jo nähdä. Haastattelin nuoria viime kuussa yksi kerrallaan ja kyselin heidän ajatuksiaan siitä, mitä he ovat oppineet tai huomanneet itsessään, kun vertaavat tilannetta marraskuun alkuun. Lähes jokainen koki haastatteluissa itsevarmuutensa kasvaneen. Tämä on mahtava asia, joka myös ollut nähtävissä omin silmin, kun vertaa keskusteluilmapiiriä marraskuussa ja huhtikuussa. Olemme nähneet, kuinka Siä päätät –hankkeen aikana kerättyjä menetelmiä kehittäessään toinen puoli nuorista keskittyy graafiseen ideointiin ja toinen puoli miettii sisältöjä. Jokaisella nuorella selkeästi jokin osa-alue, joka kiinnostaa, jota voi kehittää ja josta voi tulevaisuudessa tehdä itselleen vaikka ammatin.

Seuraavaksi alkavat kuitenkin uudet haasteet sekä nuorilla että työntekijöillä. Nuoret ovat onnistuneet avaamaan ajatuksiaan ja osoittamaan toisilleen, missä he ovat hyviä. Suurin osa heistä on jaksanut käydä ryhmässä, mikä on tuonut heille uusia asioita arkeen ja nuorten mukaan ”auttanut heitä lähtemään kotoa pois”. Nyt on kuitenkin tärkeää pohtia, miten nuorten kasvanut itsevarmuus pysyisi yllä ja jatkuisi. Työntekijöiden tehtävä on viedä näitä kokemuksia eteenpäin eri alan asiantuntijoille ja varmistaa, etteivät nuoret jää yksin. He ovat saaneet uusia ystäviä ryhmästä ja työntekijöistä.

Toivottavasti kehitys jatkuu

Työskentelin aikaisemmin Milestone-nimisessä yhtiössä, jossa yhtiön perustaja Mikko Aalto on todennut oivallisesti: ”Kun tulen tietoiseksi, tulen vastuulliseksi.” Olemme tehneet nuorten kanssa paljon töitä, jotta he ymmärtäisivät olevansa tärkeitä ja osaavia ihmisiä. He ovat tiedostaneet omia vahvuuksiaan, ja nyt keskustelemme siitä, miten he voisivat ottaa lisää vastuuta omasta elämästään. Meillä on vielä muutama tärkeä tapaamiskerta jäljellä, jossa tätä ajattelua työstetään ja autamme tietenkin heitä.

Elämä on matka, jonka aikana tutustuu uusiin ihmisiin, uusiin ryhmiin ja tänä aikana aina oppii itsestään jotain uutta. Olen onnellinen siitä, miten olen nähnyt muutaman nuoren muuttuvan ja näkevän elämässään uusia mahdollisuuksia. Eräs nuori kertoi juuri tänään: ”Pitäisikö meidän sopia, että tapaisimme vielä yhdessä jossain vapaa-ajalla?”  Tämä lause oli musiikkia korvilleni. Tällaiset askeleet ovat askeleita eteenpäin.

Katso lisää Siä päätät –hankkeesta 

 

 

Pin It on Pinterest