Hoitoala, viestintä ja kolmas sektori yhdessä yhteisiin tavoitteisiin

Nokipannukahvit

Tunnelmaa ja aistimuksia nuotion äärellä. Kuva: Maire Vetri.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksen sairaanhoitajaopiskelijoiden onnistunut mielenterveysprojekti huipentui luonnonkauniilla Kasinonsaarilla toukokuussa järjestettyyn yleisötapahtumaan.

Projektissa olivat mukana opiskelijoiden lisäksi Savonlinnan seudun Mielenterveysseuran edustajat sekä vastuuopettajina hoitotyön ja viestinnän lehtorit.

Villiinny keväästä -tapahtuma kaikille kaupunkilaisille

Villiinny Keväästä oli mielenterveyteen liittyvä tapahtuma, joka oli suunnattu kaikenlaisille ja kaiken ikäisille savonlinnalaisille. Opiskelijaryhmien ideointien tuloksena Sulosaarelle oli järjestetty viisi erilaista toiminnallista rastia: onnen ongintaa, tunteiden maalausta, makkaran paistoa ja nokipannukahvia laavulla, mielikuvarentoutusta ja mielialan ilmaisua kävyillä. Mahdollisuus oli myös ongintaan kalliopoukamassa.

Projektissa yhdistyivät osa sairaanhoitajakoulutukseen kuuluvasta mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelusta ja suomen kielen ja viestinnän opintojakso. Kolmatta sektoria edusti Savonlinnan seudun Mielenterveysseura ry.

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelussa tavoiteltavaa osaamista ovat mm. kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, erilaisten keinojen käyttäminen osana vuorovaikutuksen syntymistä ja kannustaminen oman mielen hyvinvoinnin havaitsemiseen.

Työelämän viestinnän tavoitteisiin kuuluvia taitoja ovat esimerkiksi ammatillinen vuorovaikutus, tiedottaminen, ryhmätyötaidot, kokous- ja neuvottelutaito sekä esiintymistaito.

Teemana luonnon merkitys mielen hyvinvoinnille

Suomen Mielenterveysseuran 120-vuotisjuhla oli projektissa tärkeänä painopisteenä, ja teemana toimi luonnon merkitys ihmisen mielen hyvinvoinnille. Tavoitteena oli myös jakaa tietoa ja tutustuttaa sekä opiskelijat että kaupunkilaiset Mielenterveysseuran sekä seuran ylläpitämän Kriisikeskuksen palveluihin.

Projektissa olivat tänä keväänä mukana neljännen lukukauden sairaanhoitajaopiskelijat. Opettajat, opiskelijat ja Mielenterveysseuran edustajat pitivät tapahtumaa erittäin onnistuneena. Opiskelijat olivat innostuneita ja iloisuus tarttui osallistujiin.  Opiskelijat saivat osallistujilta kovasti kiitosta hyvin järjestetystä tapahtumasta. Palautteiden mukaan tapahtumapäivä oli kokonaisuudessaan antoisa niin kävijöille kuin opiskelijoillekin.

Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Minna Raninen kiteytti: ”Tuli olo, että opiskelijat olivat sisäistäneet mielenterveyskäsitteen ja merkityksen ihmisen elämässä.”

Ammattikorkeakoulun yksi tehtävä on olla alueensa kehittäjänä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Sairaanhoitajaopiskelijoiden tulevat ammattitehtävät muuttuvat, ja tarvitaan monialaista toimintatapaa arkipäivän työssä ja ratkaisuissa. Yhteistyö on voimavara.  Rajojen ylittämistä koulun sisällä ja ulkopuolella on tämänkin kokemuksen perusteella tarpeenmukaista jatkaa.

Pin It on Pinterest