Kohti digitaalisuutta – monimuoto-opiskelijoiden etäopetus

Kuvaaja : Aki Loponen, Loma Graphics Oy 2016

Tulevaisuudessa opetus menee yhä enemmän verkkoon. Opettajat eivät voi jäädä opetuksen digitalisaation ulkopuolelle. Myös opetushallitus on linjannut, että tieto- ja viestintäteknologia on osa koulujen arkipäivää. Ja tämä tarkoittaa kaikkia koulutasoja aina alakoulusta lähtien korkea-asteelle.

Tässä artikkelissa tuon esille restonomiopiskelijoiden monimuotokoulutuksen menetelmiä ja keskityn etenkin omiin käyttökokemuksiini etäopetusjärjestelmä Adobe Connectin (AC) käytöstä. Restonomien monimuotokoulutus aloitettiin syksyllä 2016 Mikkelin lisäksi myös Kotkan kampuksella. Monimuotoryhmien aikataulut oli suunniteltu siten, että heillä oli yksi lähiviikko, yksi virtuaaliviikko ja yksi etäviikko. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että lähiviikolla opetusta oli kahtena päivänä, virtuaaliviikolla iltaisin oli AC-luentoja ja etäviikoilla tehtiin tehtäviä itsenäisesti.

Virtuaaliviikot toteutettiin pääsääntöisesti etäopetusjärjestelmä Adobe Connectin kautta. Ammattikorkeakoulun sisäisen koulutuksen kautta sain ensikosketuksen ohjelmaan ja ohjeet peruskäyttöön. Virtuaalitunneilla, jotka kestivät yleensä kaksi tuntia, oli usein mukana lähes 40 opiskelijaa. Monimuoto-opiskelijoilla on yleensä monipuolinen työkokemus alan töistä ja tällöin vuorovaikutuksen merkitys opetuksessa korostuu. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan monipuolisella alalla on harvoin yhtä oikeaa vastausta opettajan kysymyksiin. Itse opetin heille asiakas palvelujen keskiössä opintojakson, jossa opiskelijoiden kokemusten ja eri käytänteiden jakaminen erityisesti korostuu.

Adobe Connect etäopetusjärjestelmä

Adobe Connect on hyvä ja monipuolinen etäopetusjärjestelmä, mutta jotta tunneista saa mielenkiintoisia, opettavaisia ja vuorovaikutteisia ei tunteja voi pitää pelkästään luennoimalla. Luentoihinohjelma sopii toki erinomaisesti ja opettajan on helppo jakaa materiaaliaan tai koneen näyttöä sen kautta opiskelijoille. AC luo kuitenkin myös monia mahdollisuuksia pitää opiskelija mukana opetuksen kulussa, vaikkakin varsinaisia yhteisiä keskusteluja on usein vaikeaa ja hidasta ottaa tunteihin mukaan, jos opiskelijoita on paljon.

Erilaiset kyselyt ja mielipidegallupit AC-tunneilla tuovat esille ryhmän ominaisuuksia ja ajatuksia. Kyselyitä voi tehdä esimerkiksi suoraan siten, että opiskelija valitsee valikosta, että onko samaa vai erimieltä, jolloin vastaus näkyy suoraan nimen perässä. AC:lla on myös mahdollista rakentaa kysymyksiä valmiiksi, jolloin vastaaja pysyy nimettömänä ja ohjelma tekee suoraan mm. diagrammit vastauksesta. Näin voi myös kartoittaa esimerkiksi ryhmän taustaa, lähtötasoa ja mielenkiinnon kohteita.

AC:ssa on paljon hyödyllisiä osia, joita opetuksessa kannattaa käyttää. Voit tehdä ennen tuntia linkkilistan tms. valmiiksi ja tuoda sen opiskelijoiden nähtäväksi. Yksi keino vuorovaikutukselle on antaa opiskelijoiden lukea samat artikkelit tai muun aineiston ja tämän jälkeen pyytää heitä kirjoittaman lyhyesti tiivistelmän asiasta AC:n tyhjälle taululle. Halutessaan ryhmän voi jakaa pienempiin ryhmiin ja tämän jälkeen vertailla taulujen tuotoksia. Itse havaitsin, että ainakin uudet opiskelijat pitivät taululle kirjoittamisesta enemmän kuin chatin käytöstä, koska tällöin kirjoittaja pysyi tuntemattomana. Chat on hyvä keino, jos opiskelijat haluavat esittää kysymyksiä tai kommentteja kesken luennon, mutta chat-viestien huomaaminen saattaa olla haasteellista. Esimerkiksi, jos opettaja jakaa mm. PowerPoint-esitystä omalta ruudultaan, niin viestin huomaaminen vaatii opettajalta usein toisen näytön käyttöä saman aikaisesti.

Adobe Connectia voi käyttää hyvin myös muiden ohjelmien kanssa. Opettaja ja opiskelijat voivat samanaikaisesti käyttää mm. moodlea, flingaa ja olen kokeillut myös mobiilivisa Kahoot.it:n käyttöä AC:n kautta onnistuneesti. Adobe Connect -ohjelman aloituskoulutus antaa valmiudet aloittaa ohjelman käyttämisen opetuksessa, mutta kannattaa rohkeasti tutkia ja kokeilla mitä muuta sen avulla voi tehdä kuin vain pitää ja nauhoittaa luentoja. Esimerkiksi tänä keväänä pidetty E-kampuksen webinaari ”vuorovaikutteisesti verkossa” toi hyvin esille myös AC:n tarjoamia monia mahdollisuuksia.

Opetus menee verkkoon

Minä uskon, että tulevaisuudessa opetus menee yhä enemmän verkkoon. Opettajat eivät voi jäädä opetuksen digitalisaation ulkopuolelle. Myös opetushallitus on linjannut, että tieto- ja viestintäteknologia on osa koulujen arkipäivää. Ja tämä tarkoittaa kaikkia koulutasoja aina alakoulusta lähtien korkea-asteelle. Tämän seurauksena myös opiskelijoiden osaaminen ja odotukset teknologian käytöstä kasvavat huomattavasti.

Opetushallitus ylläpitää Edu.fi -verkkopalvelua opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Edu.fi -sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Voin lämpimästi suositella sivustoon tutustumista.

 

Pin It on Pinterest