Korkeakoulujen ja yrityksien välistä yhteistyötä kehittämässä Lämpö Kiertoon -seminaarissa

Kuvassa on uusiutuvan energian tuotantolaitteistoa: aurinko- ja tuulivoimala sähkövarastoineen.

Kuvassa on uusiutuvan energian tuotantolaitteistoa: aurinko- ja tuulivoimala sähkövarastoineen. Kuva: Savonia, Lämpö Kiertoon -hankekuva

Xamkin TKI-vahvuusala Metsä, Ympäristö ja Energia osallistui 10.5. järjestettyyn Lämpö Kiertoon- seminaariin ja vieraili Savonia AMK:n Varkauden kampuksella. Seminaarissa käsiteltiin polttoon perustumattoman lämmöntuotannon ratkaisuja ja esitettiin asiantuntijanäkemyksiä. Seminaarin jälkeen Savonia AMK järjesti mahdollisuuden tutustua Varkaudessa sijaitsevaan energiatutkimuskeskukseen

Kuvassa on menossa esitys Karhulan uimahallista.
Kuva 2. Xamkin esitys Karhulan uimahallin energiatehokkuuden parantamisesta. Kuva: Erja Tuliniemi

Kansallinen Lämpöenergiaverkosto FINHCIP eli Heat Circulation Innovation Platform edistää tutkimustyötä hiilineutraalin lämmöntuotannon ympärillä. Osana verkostoa järjestettiin Lämpö Kiertoon -seminaari, jossa käsiteltiin polttoon perustumattomien lämmön tuotannon ratkaisuja, jotka ovat käytännössä lämpöpumppusovelluksia.

Seminaarissa oli noin 50 osallistujaa ja yksitoista ajankohtaista puheenvuoroa. Xamkin aiheena oli Kotkan Karhulan uimahallin ulospuhallusilman lämmöntalteenotto ja siihen liittyvän lämpöpumppujärjestelmän toteutus. Esityksemme herätti kiinnostusta ja lämpöpumpputoimittajien kanssa kehitettiin yhteistyöverkostoa esimerkiksi uusia tutkimus- ja kehityshankkeita varten.

Seminaarin kokemuksena voidaan todeta lämpöpumpputeknologian hyödyntämisen eri sovellutuksissa olevan ajankohtainen ja kiinnostava aihe. Keskustelua syntyi erilaisista teknisistä toteutuksista ja ajatuksia yhteistyömahdollisuuksista kansallisesti.

Tutustumiskäynti Savonian energiatutkimuskeskukseen

Kuva 3. Projektiryhmä Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen pihalla.  (Kuva: Maunu Kuosa) Saavutettavuusteksti: Kuvassa on Xamkin ja Savonia AMK:n henkilöstöä. Taustalla näkyy Savonian Varkauden kampus.

Savonia AMK:n energiatutkimuskeskus palvelee yrityksiä ja koulutusta. Yrityksille tarjotaan tuotekehitys- ja testauspalveluja. Energiatutkimuskeskuksen keskiössä on kattilatestausympäristö oheisjärjestelmineen. Kattilalaitoksessa on mahdollista tutkia palamisprosessia erilaisissa tilanteissa ja tehdä harjoituksia opiskelijoiden kanssa.

Testausympäristössä eri vuosikurssien opiskelijat ovat vahvasti mukana kattilan käytössä ja kunnossapidossa, mikä koetaan yhteiskehittämisessä tärkeäksi ja opettavaiseksi. Oppitunneilla opittua teoriaa sovelletaan käytännön ympäristössä turvallisesti opettajan ohjauksessa. Käytännön harjoitukset ovat tyypillisiä vaihtelevia tilanteita, joita kohtaa työelämässä.

Xamkin TKI-henkilöstö vaikuttui Savonian energiatutkimuskeskuksen laajuudesta. Alueella on vahvat perinteet kattilalaitosten suunnittelussa, mikä näkyy myös tarpeena ammattikorkeakoulun testausympäristölle.

Kokoluokaltaan 166-neliöinen ja 12 metriä korkea laitoskokonaisuus on vakuuttava ja suuri oppilaitosmittakaavassa.

Metsä, Ympäristö ja Energia -vahvuusala pyrkii tulevaisuudessa osallistumaan ja tiedottamaan Kymenlaakson tutkimustuloksistaan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvissä alan tapahtumissa yli maakuntarajojen ja mahdollisuuksien mukaan kansainvälisesti.

Lähteet

Savonia. 2023. Energiatutkimuskeskus. Saatavissa 22.8.2023: Leijupetikattilaympäristö (savonia.fi)

Savonia. 2023. Polttoon perustumattomat lämmöntuotannon hyvät ratkaisut -seminaari. Saatavissa 22.8.2023: 2023-Esite-Lämpö_kiertoon-seminaari_10.5.2023_.pdf (energyclusternorthsavo.fi)

Pin It on Pinterest