Kurssit kuntoon syksyksi -viikko Xamkin opetuksen kehittäjänä

Tänä vuonna rikottiin ennätyksiä, kun osallistumisia oli paikkansa vakiinnuttaneelle Kurssit kuntoon syksyksi -teemaviikolle yhteensä 679 kappaletta. Suunnitelmallinen opetuksen kehittäminen on teemaviikon keskiössä. Opettajia kannustetaan valmistelemaan syksyn opintojaksot hyvissä ajoin.

E-kampus järjestää vuosittain Xamkin henkilöstölle Kurssit kuntoon syksyksi -teemaviikon toukokuussa. Teemaviikko on yksi toimintamuoto, jolla E-kampus tukee osaamisen kehittämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista Xamkissa. Viikon teemat valitaan tarvelähtöisesti opiskelijoilta ja opettajilta saadun palautteen perusteella.

Tänä vuonna teemojen valintaan vaikutti Learn- ja etäopetuskyselyn vastauksissa esiin tuodut haasteet ja kehitystoiveet. Lisäksi huomioitiin opetuksen kehittämisen tavoitteet ja toimintaympäristön muutoksista nousseet ajankohtaiset teemat.

Sisällön teemoja valikoitui kolme:

  • saavutettavuus ja selkeys
  • aktivointi verkko-opetuksessa sekä
  • työelämäyhteistyö.

Mukana sisällöntuottajina oli niin opettajia, digimentoreita, TKI-toimijoita, työelämän edustajia, hallinto- ja laatupalveluiden sekä kirjaston henkilökuntaa, kuin E-kampuksen asiantuntijoita.

Viikolla järjestettiin yli 23 tuntia ohjelmaa. E-kampus tekee teemaviikolla yhteistyötä monien toimijoiden kanssa.

Kun teemat oli valittu, sisältöjä ja toteutustapaa työstettiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena oli monipuolinen tarjotin, josta osallistujat pystyivät poimimaan omaan tarpeeseensa parhaiten sopivat sisällöt. Kaikki viikon tapahtumat järjestettiin verkon yli Teamsilla.

Kurssit kuntoon syksyksi -viikon toteuttamiseen osallistunut, Jatkuvan oppimisen asiantuntijana ja digimentorina työskentelevä Virva Korpinen kertoo:

“Konseptinne on niin hyvin suunniteltu, että siihen on helppo liittyä mukaan. Kouluttajana sain luoda uutta koulutustuotetta yhdessä E-kampuksen asiantuntijan kanssa. Keskustelimme tarkemmin millaista koulutustuotetta halutaan, ja sitten tuote muotoutui tuon yhteisen ajattelun pohjalta.”

”Toteutushan ei eronnut verkon yli toteutettavista opetussessioista, joiden pitäminen on minulle tuttua. Ellei aiempaa kokemusta olisi, pääsisi tässä kokeilemaan uutta E-kampuksen asiantuntijan ja/tai digimentorin tuella ja ohjauksessa. Suosittelen teemaviikon kouluttajaksi ryhtymistä kaikille sellaisille, jotka haluavat työskennellä yhdessä ja olla osaltaan edistämässä xamkilaisten digipedagogista osaamista”, Virve jatkaa.

Teemaviikolla on monenlaisia sisältöjä ja tapahtumia

 Kurssit kuntoon syksyksi -viikon toimintamallia on kehitetty yhteisillä tiimipäivillä monena vuonna. Näistä muistilapuista sai alkunsa Digitools-, Digipeda, ja Digigoodies-webinaarikonsepti. Digigoodies muutettiin myöhemmin muotoon Pedagoodies.

Teemaviikon aikana järjestetään erilaisia webinaareja, digikahvi- ja digibuffet-tilaisuuksia, sekä tietoiskuja. E-kampus on suunnitellut Kurssit kuntoon syksyksi -toimintamallin tiimipäivissään, ja luonut näin vuosittain toistuvan teemaviikon opettajien ja muun henkilökunnan tueksi.

Digikahvitilaisuuksissa opettajat voivat keskustella etäoppimiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista, kysyä kysymyksiä E-kampuksen asiantuntijoilta, sekä saada vertaistukea muilta osallistujilta.

Digibuffet tarjoaa tilaisuuden tulla seuraamaan Xamkin opettajien omia kehityshankkeita esiteltyinä.

Pedagoodies-webinaarissa esitellään Xamkin opintojakson laatukriteerien mukaisia hyviä käytäntöjä eri koulutusaloilta ja toimintaympäristöistä liittyen työelämäyhteistyöhön.

Digipeda-webinaarissa käsitellään digiopetuksen pedagogisia mahdollisuuksia ja ratkotaan paneelikeskusteluna.

Digitools-webinaareissa esitellään digityökaluja opetuksen tueksi. Lisäksi teemaviikolla pidetään useiden Xamkin toimijoiden tietoiskuja ajankohtaisista aiheista.

“E-kampuksen väki on koonnut ihan super kattavan, ajankohtaisen ja sisällöltään opettajaa hyödyttävän Kurssit kuntoon viikon meille! On ollut erittäin oivalluttava ja opettavainen viikko! Kiitos järjestäjille ja esityksiä pitäneille – ja myös osallistujille hyvistä kommenteista ja kysymyksistä!” – Leila Pekonen, lehtori

Kurssit kuntoon syksyksi –viikko on kehittyvä konsepti

Ensi vuoden teemaviikko otetaan työn alle taas pian. Vuosittain valittavat teemat ovat osoittautuneet hyviksi, ja jatkamme niiden käyttöä. Kurssit kuntoon syksyksi –viikko on herättänyt kasvavaa kiinnostusta myös muissa Xamkin toimijoissa, ja odotettavissa on, että ensi vuonna on jälleen uusia yhteistyökumppaneita mukana.

Teemaviikon palautteet käydään läpi syksyllä ja katseet suunnataan viikon kehitykseen. Ensi vuonna ohjelma pyritään saamaan valmiiksi jo hyvissä ajoin, jotta tiedottaminen voidaan aloittaa aiemmin. Tämä parantaa opettajien osallistumismahdollisuuksia. Se aikaistaa myös teemojen ja yhteistyökumppaneiden valintaa.

Viikon pituutta ja ajankohtaa mietitään, sekä sen yhdistämistä Digi.peda -seminaariin, joka järjestetään ensi keväänä jo kymmenennen kerran. Odotamme innolla, millaiseksi ensi kevään Kurssit kuntoon syksyksi –viikko muotoutuu.

Pin It on Pinterest