Opiskelijat suunnittelivat EcoUpille kiertotalousmaskotin

Opiskelijaryhmä maskottiensa kanssa.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja opetuksen yhteistyössä voidaan aikaansaada kumppaniyrityksille upeita tuotoksia. Tästä on hienona esimerkkinä Xamkissa tänä keväänä toteutettu muotoilukilpailu, jossa biotuotemuotoilun opiskelijat suunnittelivat maskotin kiertotalousyritykselle.

EcoUp Oy tuottaa kiertotalouteen perustuvia palveluita ja tuotteita erityisesti vähähiilisen rakentamisen tueksi. Konserniin kuuluvat Ekovilla, Eko-Expert ja Uudenmaan Imupalvelu, jotka tarjoavat ja kehittävät hiilineutraaleja sekä materiaali- ja energiatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja. Muun muassa mineraalivillajätteestä voidaan valmistaa geopolymeerituotteita ja siten antaa käytöstä poistetulle materiaalille uusi elämä.

Rakentamisen kiertotalousmateriaaleista valmistettujen geopolymeerien käyttömahdollisuudet ovat moninaisia, mutta vielä vähän tunnettuja. Siksi tarvitaan esimerkkejä niiden käytöstä. EcoUpin teknologiajohtaja Ilari Hirvensalo ehdotti Xamkin metsä, ympäristö ja energia -vahvuusalan tutkimusjohtaja Hanna-Kaisa Koposen kanssa Xamkin muotoilun koulutukselle kiertotalousmaskotin suunnittelukilpailua.

Kilpailun aiheena oli EcoUpin aarre-teemaan liittyvän maskotin suunnittelu ja prototyypin valmistaminen. Kilpailu ideoitiin nopeasti yrityksen konkreettiseen tarpeeseen. Se linkitettiin käynnissä oleviin CAD-ohjelmat ja digitaalinen mallipaja -opintoihin. Lisäksi hyödynnettiin KOSKES – kiertotalouden osaamiskeskus -hankkeen mahdollisuutta pienimuotoisten TKI-pilottien toteuttamiseen.

Kilpailutyön teemaksi annettiin maskotti, joka etsii ja löytää aarteita jätevuorista. Lähtökohtana oli, että se on riittävän söpö, että siitä voidaan jatkossa valmistaa valettavia patsaita ja esim. pehmoleluja lapsille. Aiheen ympärille piti myös kehittää tarina liittyen aarteen etsintään.

Lähtöajatuksena oli, että kilpailutyönä toteutettava maskotin mallinne tuli voida valmistaa mistä tahansa materiaalista kuitenkin niin, että siitä on valettavissa silikoninen muotti.

Sen avulla pystytään valmistamaan maskotteja kiertotalous-materiaaleista valmistetuista geopolymeerimassoista. Opiskelijat esittelivät ideansa yritykselle ja hanketoimijoille ja saadun palautteen perusteella toteuttivat ideastaan prototyypin.

Maskotit estradilla.

Käytännössä opiskelijat lähestyivät tehtävää omien vahvuuksiensa kautta, joko muotoilemalla maskotin massasta ja 3D-skannaamalla sen digitaaliseen muotoon, tai tuottamalla 3D-mallin ja tulostamalla sen perusteella maskotti.

Olennaista oli, että kaikki ehdotukset ovat digitaalisessa muodossa, jolloin maskottia voidaan valmistaa myös 3D-tulostamalla tai mallista voidaan tuottaa erikokoisia muottimallinteita aina sopivaa käyttötarkoitusta varten.

3D-malleja voidaan myös käyttää digitaalisen markkinoinnin apuna tai vaikkapa luomalla maskotista kierrätyspeliin pelihahmo.

Vaikka tehtävä oli melko työläs ja varsinkin aikataulu haasteellisen tiukka, oli aihe todella mielenkiintoinen ja siinä pääsi käyttämään luovuutta sekä tietysti monia koulutuksessa kerrytettyjä taitoja. Opiskelijat pitivät yritysyhteistyötä innostavana ja työstä saatua palautetta kehittävänä.

Opiskelijat esittelivät työnsä 5.5.2021 Xamkin Pajalla. Maskottien kehityksessä huomioitu hyvin edellisen vaiheen kehittämisehdotukset ja kuhunkin maskottikilpaan osallistuvaan työhön liittyi omanlaisensa tulkinta ja tarina pohjautuen tehtävänantoon. Työt saivat osakseen ihastelua ja erinomaista palautetta. Jokainen suunniteltu hahmo ilmensi tehtävänantoa omalla tavallaan:

Ecca-kameleontti – Saara Hakamaa “Tulevaisuuden yritys on kameleontti, se mukautuu aikamme ympäristöön ja haasteisiin!”

Mainarikarhu – Benjami Hiljanen, “Karhu on eläinmaailman sekasyömäri, joka mukautuu vaihtuviin olosuhteisiin ja hyödyntää resursseja (ravintoa) sen mukaan, mitä tarjolla on.”

Elmo – Maria Lampinen, “Elmo ei huoli mitään uutta. Hän tietää, että kärsivällisellä etsimisellä aarteet voivat löytyä usein yllättävistä paikoista, mitä kaikkea ihmiset pois heittävätkään!”

Milo Mustekala – Elisa Laitinen ja Maisa Mutanen, “Multitaskaaja: Jokainen lonkero voi suorittaa eri työtehtävää. Mustekalat ovat luonnon tehokkaita kierrättäjiä. Rakentavat koteja hävitetyistä jätteistä, mistä tahansa mitä ympäristöstä löytyy ja käyttävät taitavasti työkaluja.”

Tiukan kilpailun voittajaksi valikoitui Saara Hakamaan Ecca-kameleontti. Arviointiperusteisiin kuuluivat maskotin sopiminen yrityksen imagoon ja aarteenetsijätarinaan, potentiaali brändinrakennuksen näkökulmasta sekä valmistettavuus valamalla ja pehmoleluiksi.

”Takana on hauska projekti, joka opetti paljon tulevaisuuden työelämää silmällä pitäen. Joskus aikataulut ovat tiukkoja, mikä luovuuden ja parhaan lopputuloksen saavuttamisen kannalta ei ole helpoin yhtälö suunnittelijan näkökulmasta. Silloin opitusta työvälineitä, asiakkaan lukemisesta ja oman intuition kuuntelusta on paljon hyötyä. Ideoita voi olla paljon ja niistä pitää tunnistaa toimivin. Tällä kertaa onnistui”, kommentoi Saara Hakamaa.

Tietoa hankeesta

KOSKES-hankkeessa kehitetään kiertotalouden osaamiskeskuskonseptia, johon kuuluu yritystoiminnan lisäksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä koulutusta.

Strategia- ja kehitystyön keskiössä on ympäristöliiketoimintaan keskittyvä Hyötyvirta-alue Kouvolan Keltakankaalla. Kouvola Innovationin koordinoiman hankkeen osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO). Hanke alkoi 1.3.2020 ja päättyy 28.2.2022.

Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja päärahoituslähteenä Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lisätietoa: www.xamk.fi/koskes

Pin It on Pinterest